BIOS: Versionshistorik

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Val av diff: markera i radioknappen för att jämföra sidversioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste sidversion; (föregående) = skillnad mot föregående sidversion; m = mindre ändring.

17 november 2023

  • nuvarandeföregående 13.0117 november 2023 kl. 13.01Admin diskussion bidrag 1 892 byte +1 892 Skapade sidan med '= BIOS (Basic Input/Output System) = == Inledning == BIOS, Basic Input/Output System, är en grundläggande komponent i datorer, särskilt i tidiga persondatorer. Det fungerar som en bro mellan datorns hårdvara och operativsystem. Denna artikel utforskar BIOS historia, dess utveckling från de första IBM PC-datorerna, och ger en teknisk översikt. == Historisk Bakgrund == === Ursprung med IBM PC === BIOS introducerades först i IBM:s persondatorer på tidigt 1980-tal...'