ISCSI: Skillnad mellan sidversioner

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök
(Skapade sidan med '```mediawiki = iSCSI (Internet Small Computer System Interface) = iSCSI (Internet Small Computer System Interface) är ett nätverksprotokoll som tillåter överföring av SCSI-kommandon över IP-nätverk. Det används för att länka dataförvaringsanläggningar på en TCP/IP-nätverk och möjliggör långdistansåtkomst till dataförvaring på ett sätt som är transparent för användarapplikationer. iSCSI kan användas för att skapa SAN (Storage Area Networks) öve...')
(Ingen skillnad)

Versionen från 1 mars 2024 kl. 07.00

```mediawiki

iSCSI (Internet Small Computer System Interface)

iSCSI (Internet Small Computer System Interface) är ett nätverksprotokoll som tillåter överföring av SCSI-kommandon över IP-nätverk. Det används för att länka dataförvaringsanläggningar på en TCP/IP-nätverk och möjliggör långdistansåtkomst till dataförvaring på ett sätt som är transparent för användarapplikationer. iSCSI kan användas för att skapa SAN (Storage Area Networks) över befintliga nätverksinfrastrukturer, vilket eliminerar behovet av dyra dedikerade SAN-nätverk.

Grundläggande koncept och fördelar med iSCSI:

  • Kostnadseffektivitet: iSCSI kan använda befintlig nätverksinfrastruktur, vilket minskar behovet av att investera i specialiserad SAN-hårdvara. Detta gör det till ett kostnadseffektivt sätt att implementera SAN-lösningar, särskilt för små och medelstora företag.
  • Flexibilitet och skalbarhet: Med iSCSI är det enkelt att lägga till lagringskapacitet eller expandera nätverket. Du kan ansluta servrar och lagringsenheter över lokala eller geografiskt spridda nätverk, vilket ger en flexibel och skalbar lagringslösning.
  • Enkelhet: iSCSI använder vanliga IP-nätverk och kan konfigureras med standardnätverksutrustning. Detta förenklar konfiguration och hantering av lagringsnätverk jämfört med traditionella Fibre Channel SAN-lösningar.
  • Åtkomst och redundans: iSCSI stöder flera initieringspunkter till samma lagringsmål, vilket möjliggör hög tillgänglighet och redundans för kritiska system och applikationer.

Hur iSCSI fungerar:

iSCSI-protokollet möjliggör för en initierare (vanligtvis en server) att skicka SCSI-kommandon till en målenhet (lagringsenhet) över ett IP-nätverk. Kommunikationen sker genom att kapsla in SCSI-kommandon i IP-paket, vilket sedan överförs mellan initieraren och målet. Målenheten behandlar dessa kommandon och skickar tillbaka data eller svar till initieraren över nätverket.

Användningsområden för iSCSI:

  • Distanslagring och virtuella maskinmiljöer: iSCSI används ofta för att tillhandahålla lagringsresurser för virtuella maskiner och servrar som är placerade på distans.
  • Disaster recovery och affärskontinuitet: Genom att använda iSCSI-baserade SAN kan organisationer skapa redundanta lagringslösningar som sträcker sig över flera platser, vilket är avgörande för disaster recovery-planer.
  • Datamigrering och backup: iSCSI tillåter smidig datamigrering och effektiva backup-lösningar genom nätverksbaserad åtkomst till lagringsresurser.

Sammanfattningsvis är iSCSI ett kraftfullt och flexibelt protokoll som erbjuder en rad fördelar för att skapa kostnadseffektiva, skalbara och lättadministrerade lagringsnätverk. Dess förmåga att integrera med befintlig IT-infrastruktur gör det till ett attraktivt val för många organisationer. ```