LAMP: Versionshistorik

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Val av diff: markera i radioknappen för att jämföra sidversioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste sidversion; (föregående) = skillnad mot föregående sidversion; m = mindre ändring.

    19 december 2023

    • nuvarandeföregående 16.3419 december 2023 kl. 16.34Admin diskussion bidrag 4 469 byte +4 469 Skapade sidan med '=== LAMP Stack: Grunden för Webbutveckling === I den ständigt föränderliga världen av webbutveckling har olika teknologier och ramverk kommit och gått. En kombination av teknologier som har stått pall för tidens tand och fortfarande är en grundsten för att bygga dynamiska och robusta webbapplikationer är känd som LAMP, vilket står för Linux, Apache, MySQL och PHP (ibland även Perl eller Python). I den här artikeln kommer vi att fördjupa oss i komponenter...'