Lvconvert: Versionshistorik

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Val av diff: markera i radioknappen för att jämföra sidversioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste sidversion; (föregående) = skillnad mot föregående sidversion; m = mindre ändring.

    21 februari 2024

    • nuvarandeföregående 08.2621 februari 2024 kl. 08.26Admin diskussion bidrag 1 592 byte +1 592 Skapade sidan med '``` == lvconvert == Kommandot '''lvconvert''' används inom '''Linux Logical Volume Manager''' (LVM) för att konvertera en eller flera logiska volymer (LVs) från en viss layout till en annan. Detta kan inkludera konvertering mellan olika RAID-nivåer eller till och från en linjär layout. === Grundläggande Syntax === <pre> lvconvert [options] LogicalVolumePath </pre> * '''LogicalVolumePath''': Sökvägen till den logiska volymen (eller volymerna) som ska konverte...'