Md5sum: Skillnad mellan sidversioner

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Rad 79: Rad 79:


==== COPYRIGHT ====
==== COPYRIGHT ====
       Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc.  License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc.  License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.


Detta är fri programvara: du är fri att ändra och distribuera den. Det finns INGEN GARANTI, i den utsträckning som lagen tillåter.
Detta är fri programvara: du är fri att ändra och distribuera den. Det finns INGEN GARANTI, i den utsträckning som lagen tillåter.

Versionen från 4 december 2022 kl. 08.16

NAMN

md5sum - beräkna och kontrollera MD5-meddelandesammandrag

SYNOPSIS

md5sum [ALTERNATIV]... [FIL]...

BESKRIVNING

Skriv ut eller kontrollera MD5 (128-bitars) kontrollsummor.

Utan FILE, eller när FILE är -, läs standardinmatning.

-b, --binary

läsa i binärt läge

 -c, --check

läs MD5-summor från FILERNA och kontrollera dem

       --tag skapa en BSD-liknande kontrollsumma

       -t, --text

            läs i textläge (standard)

       -z, --zero

avsluta varje utgångsrad med NUL, inte nyrad, och inaktivera escapening av filnamn

Följande fem alternativ är endast användbara när du verifierar kontrollsummor:

       --ignore-missing

misslyckas inte eller rapportera inte status för saknade filer

       --quiet

skriv inte ut OK för varje framgångsrikt verifierad fil

       --status

mata inte ut något, statuskoden visar framgång

       --strict

avsluta icke-noll för felaktigt formaterade kontrollsummarader

       -w, --warn

varna för felaktigt formaterade kontrollsummarader

       --help visa denna hjälp och avsluta

       --version

mata ut versionsinformation och avsluta

Summorna beräknas enligt beskrivningen i RFC 1321.  Vid kontroll bör indata vara en tidigare utdata från detta program. Standardläget är att skriva ut en

rad med kontrollsumma, ett mellanslag, ett tecken som anger inmatningsläge ('*' för binär, ' ' för text eller där binär är obetydlig) och namn  för  varje     

FILE.

Notera: Det finns ingen skillnad mellan binärt läge och textläge på GNU-system.

BUGS

Använd inte  MD5 -algoritmen  för säkerhetsrelaterade ändamål. Använd istället  en  SHA-2-algoritm, implementerad i programmen sha224sum(1),   

       sha256sum(1), sha384sum(1), sha512sum(1), or the BLAKE2 algorithm, implemented in b2sum(1)

FÖRFATTARE

Written by Ulrich Drepper, Scott Miller, and David Madore.

RAPPORTERING AV BUGGAR

       GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>

Rapportera eventuella översättningsfel till

<https://translationproject.org/team/>

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc.  License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.

Detta är fri programvara: du är fri att ändra och distribuera den. Det finns INGEN GARANTI, i den utsträckning som lagen tillåter.

SE ÄVEN

Fullständig dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/md5sum>  eller tillgänglig lokalt via: info '(coreutils) md5sum invocation'