Mod rewrite: Versionshistorik

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Val av diff: markera i radioknappen för att jämföra sidversioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste sidversion; (föregående) = skillnad mot föregående sidversion; m = mindre ändring.

9 mars 2023

8 mars 2023

  • nuvarandeföregående 08.558 mars 2023 kl. 08.55Admin diskussion bidrag 2 825 byte +2 825 Skapade sidan med ''''SAMMANFATTNING:''' Mod_rewrite-modulen använder en regelbaserad omskrivningsmotor, baserad på en PCRE regular-expression parser, för att skriva om begärda URL:er i farten. Som standard mappar mod_rewrite en URL till en filsystemsökväg. Den kan dock också användas för att omdirigera en URL till en annan URL, eller för att anropa en intern proxyhämtning. mod_rewrite ger ett flexibelt och kraftfullt sätt att manipulera webbadresser med ett obegränsat antal...' Märke: Visuell redigering