Olika begrepp: Versionshistorik

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Val av diff: markera i radioknappen för att jämföra sidversioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste sidversion; (föregående) = skillnad mot föregående sidversion; m = mindre ändring.

1 mars 2024

5 februari 2024

23 december 2023

19 december 2023

  • nuvarandeföregående 13.2919 december 2023 kl. 13.29Admin diskussion bidrag 4 469 byte +4 469 Skapade sidan med '=== LAMP Stack: Grunden för Webbutveckling === I den ständigt föränderliga världen av webbutveckling har olika teknologier och ramverk kommit och gått. En kombination av teknologier som har stått pall för tidens tand och fortfarande är en grundsten för att bygga dynamiska och robusta webbapplikationer är känd som LAMP, vilket står för Linux, Apache, MySQL och PHP (ibland även Perl eller Python). I den här artikeln kommer vi att fördjupa oss i komponenter...' Märke: Visuell redigering