Ss: Versionshistorik

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Val av diff: markera i radioknappen för att jämföra sidversioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste sidversion; (föregående) = skillnad mot föregående sidversion; m = mindre ändring.

    26 maj 2024

    • nuvarandeföregående 09.2726 maj 2024 kl. 09.27Admin diskussion bidrag 4 354 byte +4 354 Skapade sidan med '== ss - Visa detaljerad information om nätverksanslutningar == Kommandot `ss` används för att visa detaljerad information om nätverksanslutningar, sockets och statistik i ett Unix-liknande operativsystem. === Syntax === ss [ALTERNATIV] [FILTER] === Beskrivning === Kommandot `ss` (Socket Stat) används för att visa detaljerad information om nätverksanslutningar. Det är ett kraftfullt verktyg som kan användas för att undersöka TCP, UDP och andra sockets, inklu...'