Burpe site

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Burp Suite

Burp Suite är ett välkänt verktyg för penetrationstestning av webbapplikationer, speciellt anpassat för säkerhetsbedömning av sådana applikationer. Med hjälp av proxyverktyget kan användare inspektera och ändra förfrågningar och svar i realtid genom att avlyssna och modifiera HTTP/S-kommunikationen mellan en webbläsare och applikationen.

Effektiv sårbarhetsbedömning möjliggörs av skannarens automatiska upptäckt av vanliga sårbarheter som SQL-injektion och cross-site scripting (XSS).

Burp Suites spindelverktyg utforskar webbapplikationer, kartlägger deras struktur och identifierar möjliga ingångspunkter för vidare testning. Repeater-verktyget gör det möjligt att manuellt spela om och ändra specifika förfrågningar, vilket underlättar en grundlig undersökning och exploatering av sårbarheter.

Dessutom erbjuder Burp Suite ett intruder-verktyg som gör det möjligt att utföra anpassade fuzzing- och brute-force-attacker för att identifiera säkerhetsbrister.

Funktioner

Med Burp Suite kan du uppnå följande:

  • Bedömning av webbapplikationers sårbarheter – Hitta och utvärdera vanliga sårbarheter i webbapplikationer, såsom osäkra direkta objektreferenser, SQL-injektion och cross-site scripting (XSS).
  • Analys av trafik i realtid – Analysera och ändra HTTP/S-trafik i realtid mellan din webbläsare och webbapplikationer för att utföra djupgående analyser och ha kontroll över förfrågningar och svar.
  • Kartläggning av webbapplikationer – Använd spindelverktyget för att navigera i webbapplikationer, kartlägga deras struktur och hitta möjliga ingångspunkter för vidare undersökning.
  • Manuell testning och exploatering – För att möjliggöra grundlig manuell testning och exploatering av sårbarheter som upptäckts under bedömningen, använd repeater-verktyget för att spela om och ändra enskilda förfrågningar.
  • Anpassade brute-force- och fuzzing-attacker – Använd intruder-verktyget för att genomföra anpassade brute-force- och fuzzing-attacker.