Cat

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök

cat

NAMN

       cat - sammanfoga filer och skriva ut på standardutdata

SYNOPSIS

       cat [FLAGGOR]... [FIL]...

BESKRIVNING

Sammanfoga FIL(er) till standardutdata. Utan FILE, eller när FILE är -, läs standardinmatning.

-A, --show-all

likvärdig med -vET

-b, --number-nonblank

antal icke-tomma utgångsrader, åsidosätter -n

-e     likvärdig med -vE

-E, --show-ends

visa $ i slutet av varje rad

-n, --number

numrera alla utgående rader

-s, --squeeze-blank

undertrycka upprepade tomma utgångslinjer

-t     likvärdig med -vT

-T, --show-tabs

 visa TAB-tecken som ^I

-u     (ignored)

 -v, --show-nonprinting

använd ^ och M- notation, förutom LFD och TAB

--help visa denna hjälp och avsluta.

--version

mata ut versionsinformation och avsluta

EXEMPEL

       cat f - g

Mata ut f:s innehåll, sedan standardinmatning, sedan g:s innehåll.

       cat    Kopiera standardinmatning till standardutgång.

FÖRFATTARE

Written by Torbjorn Granlund and Richard M. Stallman.

RAPPORTERING AV BUGGAR

GNU coreutils online help: https://www.gnu.org/software/coreutils/

Rapportera eventuella översättningsfel till https://translationproject.org/team/