Chown

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök

chown - Ändra ägare och grupp för filer och kataloger

Kommandot `chown` används för att ändra ägaren och gruppen för filer och kataloger i ett Unix-liknande operativsystem.

Syntax

chown [ALTERNATIV]... [ÄGARE][:[GRUPP]] FIL...
chown [ALTERNATIV]... --reference=RFILE FIL...

Beskrivning

Kommandot `chown` ändrar ägaren och gruppen för de angivna filerna och katalogerna. Ägare och grupp kan anges med användarnamn eller UID respektive gruppnamn eller GID.

Alternativ

Kommandot `chown` stöder flera alternativ som kan användas för att justera hur ägarskapet ändras:

 • -c, --changes - Rapportera endast ändringar som görs.
 • -f, --silent, --quiet - Undertryck felmeddelanden.
 • -v, --verbose - Rapportera alla filer som bearbetas.
 • --dereference - Ändra det refererade målet för symboliska länkar (standardbeteende).
 • -h, --no-dereference - Ändra den symboliska länken istället för dess mål.
 • --from=CURRENT_OWNER:CURRENT_GROUP - Ändra ägarskap endast om nuvarande ägare och grupp matchar de angivna.
 • --no-preserve-root - Tillåt förändringar av / (standard).
 • --preserve-root - Tillåt inte förändringar av /.
 • --reference=RFILE - Använd ägare och grupp från RFILE istället för att ange dem.
 • -R, --recursive - Ändra ägare och grupp rekursivt för kataloger och deras innehåll.
 • --help - Visa hjälp och avsluta.
 • --version - Visa versionsinformation och avsluta.

Exempel

Här är några praktiska exempel som visar hur du kan använda `chown`-kommandot:

 • För att ändra ägare till användaren "anna" för en fil:

chown anna fil.txt

 • För att ändra ägare till användaren "anna" och grupp till "users" för en fil:

chown anna:users fil.txt

 • För att ändra ägare och grupp rekursivt för en katalog:

chown -R anna:users katalog/

 • För att använda ägare och grupp från en annan fil:

chown --reference=exempelfil fil.txt

 • För att ändra ägarskap och visa alla ändringar som görs:

chown -v anna fil.txt

 • För att ändra ägarskap av en symbolisk länk istället för dess mål:

chown -h anna länk

Skillnader mellan macOS och Linux

Det finns några viktiga skillnader att tänka på när man använder `chown`-kommandot på macOS jämfört med Linux:

 • Standardinstallationer: På de flesta Linux-distributioner är `chown` en del av GNU coreutils, medan macOS använder BSD-versionen av `chown`. Detta innebär att vissa alternativ och beteenden kan skilja sig åt.
 • Alternativ och funktioner: GNU `chown` (Linux) och BSD `chown` (macOS) kan ha olika uppsättningar av alternativ och stöd för olika funktioner. Till exempel kan vissa avancerade alternativ vara specifika för GNU `chown`.

Här är några exempel som visar skillnaderna:

 • På Linux kan du använda `chown --from` för att ändra ägarskap endast om nuvarande ägare och grupp matchar de angivna:

chown --from=anna:users kalle:admin fil.txt

Detta alternativ kanske inte är tillgängligt på macOS.
 • På Linux kan du använda `chown --dereference` för att ändra det refererade målet för symboliska länkar:

chown --dereference anna länk

På macOS är standardbeteendet att inte följa symboliska länkar när du använder `chown`.

Det är alltid bra att konsultera `man`-sidan för `chown` på din specifika plattform för att se vilka alternativ och funktioner som är tillgängliga.

Felsökning

Om du får ett felmeddelande när du använder `chown`, kontrollera följande:

 • Att filen eller katalogen du försöker ändra ägarskap för faktiskt existerar.
 • Att du har tillräckliga rättigheter för att ändra ägarskapet för filen eller katalogen.
 • Att syntaxen för ditt kommando är korrekt. Kontrollera att du använder rätt alternativ och parametrar.

Se även

 • chmod - Ändra filers rättigheter.
 • chgrp - Ändra gruppen för filer och kataloger.
 • ls - Lista innehållet i en katalog med detaljerad information, inklusive ägarskap.

Källor