Exempel på hur man använder Grep

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Användning av kommandot grep

Kommandot grep är ett verktyg i Unix och Unix-liknande operativsystem som används för att söka efter textmönster inom filer eller dataströmmar. Det utnyttjar reguljära uttryck för att erbjuda flexibla och kraftfulla sökmöjligheter.

Grundläggande Syntax

Den grundläggande syntaxen för grep är som följer:

grep [alternativ] mönster [fil...]
 • mönster: Detta är textmönstret som användaren vill söka efter. Det kan vara en enkel textsträng eller ett reguljärt uttryck.
 • fil: Detta är namnet på en eller flera filer som ska sökas igenom. Om ingen fil anges, läser grep från standardinmatningen.

Vanliga Alternativ

Några av de mest använda alternativen till grep inkluderar:

 • -i (--ignore-case): Ignorerar skillnader mellan stora och små bokstäver i sökningen.
 • -v (--invert-match): Matchar rader som inte innehåller det angivna mönstret.
 • -r eller -R (--recursive): Söker rekursivt genom alla filer i angivna kataloger och deras underkataloger.
 • -n (--line-number): Visar radnumret för varje matchande rad.
 • -c (--count): Räknar antalet matchande rader istället för att visa raderna.
 • -l (--files-with-matches): Visar endast filnamnen för filer med matchande rader, utan att visa själva raderna.
 • -L (--files-without-match): Visar filnamnen för filer utan matchande rader.
 • -e (--regexp): Specificerar ett mönster som används för sökningen. Användbart för mönster som börjar med ett - eller för att ange flera mönster.
 • -f (--file): Läser mönstren från en fil, där varje rad innehåller ett sökmönster.

Exempel på Användning

För att söka efter ordet "exempel" i filen "text.txt":

grep "exempel" text.txt

För att söka efter rader som inte innehåller ordet "exempel" i "text.txt":

grep -v "exempel" text.txt

För att söka efter ordet "exempel" i alla .txt-filer under den aktuella katalogen och dess underkataloger, och ignorera storlek på bokstäver:

grep -ri "exempel" *.txt

För att visa endast namnen på filer som innehåller ordet "exempel":

grep -l "exempel" *.txt

grep erbjuder många fler alternativ och användningsmöjligheter. För en fullständig lista över alternativ och mer detaljerade exempel, rekommenderas användning av kommandona man grep eller grep --help i terminalen.