Less

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök

less - Visa filer en skärm i taget

Kommandot `less` används för att visa innehållet i filer en skärm i taget i ett Unix-liknande operativsystem.

Syntax

less [ALTERNATIV]... [FIL]...

Beskrivning

Kommandot `less` läser filer och visar deras innehåll en skärm i taget. Det liknar `more`, men erbjuder mer funktionalitet och flexibilitet, inklusive möjligheten att navigera både framåt och bakåt genom filen.

Alternativ

Kommandot `less` stöder många alternativ som kan användas för att justera hur innehållet visas:

 • -a, --search-skip-screen - Börja nästa sökning efter den nuvarande skärmen.
 • -b [BUFFERT], --buffers=[BUFFERT] - Antal buffertar att använda.
 • -B, --auto-buffers - Avaktivera begränsningen på antal buffertar som ska användas.
 • -c, --clear-screen - Rensa skärmen innan ny text visas.
 • -d, --dumb - Minimera skärmfunktioner.
 • -e, --quit-at-eof - Avsluta less vid filslut två gånger.
 • -E, --QUIT-AT-EOF - Avsluta less vid filslut en gång.
 • -f, --force - Öppna filer även om de inte är textfiler.
 • -F, --quit-if-one-screen - Avsluta less om utdata passar på en skärm.
 • -g, --hilite-search - Markera endast den aktuella sökningen.
 • -G, --HILITE-SEARCH - Markera aldrig sökningar.
 • -h [NUM], --max-back-scroll=[NUM] - Antal rader att lagra i historikbufferten.
 • -i, --ignore-case - Ignorera skiftlägeskänslighet vid sökning.
 • -I, --IGNORE-CASE - Ignorera alltid skiftlägeskänslighet vid sökning.
 • -j [NUM], --jump-target=[NUM] - Placera den första matchande linjen på den angivna radpositionen.
 • -J, --status-column - Visa en statuskolumn.
 • -k [FIL], --lesskey-file=[FIL] - Använd ett alternativt lesskey-filkonto.
 • -L, --no-lessopen - Avaktivera LESSOPEN före bearbetning.
 • -m, --long-prompt - Visa en lång prompt.
 • -M, --LONG-PROMPT - Visa en ännu längre prompt.
 • -N, --LINE-NUMBERS - Visa radnummer.
 • -n, --line-numbers - Visa aldrig radnummer.
 • -o [FIL], --log-file=[FIL] - Logga till en fil.
 • -O [FIL], --LOG-FILE=[FIL] - Logga och överlagra till en fil.
 • -p [MÖNSTER], --pattern=[MÖNSTER] - Sök efter ett mönster vid start.
 • -P [PROMPT], --prompt=[PROMPT] - Anpassa prompt.
 • -q, --quiet - Undertryck ljudsignaler.
 • -Q, --QUIT-IF-ONE-SCREEN - Avsluta om endast en skärm.
 • -r, --raw-control-chars - Visa råa kontrolltecken.
 • -R, --RAW-CONTROL-CHARS - Visa råa kontrolltecken och översätt escape-sekvenser.
 • -s, --squeeze-blank-lines - Slå ihop flera på varandra följande tomma rader.
 • -S, --chop-long-lines - Skär av långa rader istället för att slå in dem.
 • -t [TAG], --tag=[TAG] - Visa platsen för en tagg.
 • -T [TAG], --TAGS=[TAG] - Använd alternativt taggfilnamn.
 • -u, --underline-special - Visar understrykning.
 • -U, --UNDERLINE-SPECIAL - Visa aldrig understrykning.
 • -V, --version - Visa versionsinformation och avsluta.
 • -w, --hilite-unread - Markera olästa rader.
 • -W, --HILITE-UNREAD - Markera aldrig olästa rader.
 • -x [TABSTOPS], --tabs=[TABSTOPS] - Ange tabbstoppsstorlek.
 • -X, --no-init - Använd inte init-funktioner.
 • -y [NUM], --max-forw-scroll=[NUM] - Antal rader att lagra i historikbufferten.
 • -z [NUM], --window=[NUM] - Ange storlek på skärmfönstret.
 • -[NUM] - Flytta till det angivna radnumret.

Exempel

Här är några praktiska exempel som visar hur du kan använda `less`-kommandot:

 • För att visa innehållet i en fil:

less fil.txt

 • För att visa innehållet i flera filer:

less fil1.txt fil2.txt

 • För att ignorera skiftlägeskänslighet vid sökning:

less -i fil.txt

 • För att visa radnummer:

less -N fil.txt

 • För att slå ihop flera på varandra följande tomma rader till en enda:

less -s fil.txt

 • För att visa råa kontrolltecken:

less -r fil.txt

 • För att skärma av långa rader istället för att slå in dem:

less -S fil.txt

Navigation i less

När du använder `less` kan du navigera i filen med hjälp av följande tangenter:

 • `Space` - Gå till nästa skärm.
 • `Enter` - Gå en rad framåt.
 • `b` - Gå en skärm bakåt.
 • `k` eller `Arrow Up` - Gå en rad uppåt.
 • `j` eller `Arrow Down` - Gå en rad nedåt.
 • `g` - Gå till början av filen.
 • `G` - Gå till slutet av filen.
 • `/sökterm` - Sök framåt efter en term.
 • `?sökterm` - Sök bakåt efter en term.
 • `n` - Gå till nästa förekomst av söktermen.
 • `N` - Gå till föregående förekomst av söktermen.
 • `q` - Avsluta `less`.

Skillnader mellan macOS och Linux

Det finns några viktiga skillnader att tänka på när man använder `less`-kommandot på macOS jämfört med Linux:

 • Standardinstallationer: På de flesta Linux-distributioner är `less` en del av GNU coreutils eller tillgänglig som en fristående installation, medan macOS använder BSD-versionen av `less`. Detta innebär att vissa alternativ och beteenden kan skilja sig åt.
 • Alternativ och funktioner: GNU `less` (Linux) och BSD `less` (macOS) kan ha olika uppsättningar av alternativ och stöd för olika funktioner. Till exempel kan vissa avancerade alternativ vara specifika för GNU `less`.

Här är några exempel som visar skillnaderna:

 • På Linux kan du använda `less -r` för att visa råa kontrolltecken:

less -r fil.txt

På macOS kan samma alternativ fungera, men med viss variation i beteende.
 • På Linux kan du använda `less -S` för att skärma av långa rader:

less -S fil.txt

Detta alternativ kanske inte fungerar på samma sätt på macOS.

Det är alltid bra att konsultera `man`-sidan för `less` på din specifika plattform för att se vilka alternativ och funktioner som är tillgängliga.

Felsökning

Om du får ett felmeddelande när du använder `less`, kontrollera följande:

 • Att filen du försöker läsa faktiskt existerar.
 • Att du har rättigheter att läsa filen.
 • Att syntaxen för ditt kommando är korrekt. Kontrollera att du använder rätt alternativ och parametrar.

Se även

 • more - Visa filer en skärm i taget.
 • cat - Kopiera och visa filer.
 • head - Visa de första raderna i en fil.
 • tail - Visa de sista raderna i en fil.

Källor