Lvresize

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök

```

lvresize

Kommandot lvresize är ett flexibelt verktyg inom Linux Logical Volume Manager (LVM) som används för att ändra storleken på en logisk volym (LV). Detta kommando kan både utöka och minska storleken på en LV, vilket gör det möjligt att dynamiskt anpassa lagringsutrymmet efter behov utan att förlora data.

Grundläggande Syntax

lvresize [options] --size NewSize LogicalVolumePath
  • --size NewSize: Anger den nya storleken på den logiska volymen. Storleken kan anges i megabyte (M), gigabyte (G), etc., och kan föregås av ett plus (+) eller minus (-) för att ange att storleken ska ökas eller minskas.
  • LogicalVolumePath: Sökvägen till den logiska volymen som ska ändras.

Viktiga Funktioner

  • Möjliggör storleksändring av logiska volymer med minimal risk för datarförlust.
  • Stöder automatisk storleksändring av filsystemet när volymen ändras, med användning av -r eller --resizefs optionen.

Användningsexempel

För att utöka en logisk volym lvdata i volymgruppen vgdata med 10 GB:

lvresize -L +10G --resizefs /dev/vgdata/lvdata

För att minska en logisk volym lvdata med 5 GB:

lvresize -L -5G --resizefs /dev/vgdata/lvdata

Optioner

  • -L eller --size: Anger den nya storleken på LV.
  • -l eller --extents: Anger den nya storleken baserat på antalet logiska "extents".
  • -r eller --resizefs: Ändrar automatiskt storleken på filsystemet för att matcha den nya storleken på LV.
  • -f eller --force: Tvingar fram storleksändringen utan ytterligare bekräftelse.

lvresize är ett oumbärligt verktyg för att hantera lagringsutrymme inom LVM, vilket ger systemadministratörer och användare möjligheten att effektivt anpassa lagringen till deras aktuella behov. ```