OWASP ZAP

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök

OWASP ZAP (Zed Attack Proxy)

OWASP ZAP (Zed Attack Proxy) är en mycket använd webbläsarsäkerhetsskärare som används för att upptäcka underliggande säkerhetsbrister i webbapplikationer under utveckling och testning.

Det erbjuder en mängd skanningsmöjligheter för att identifiera vanliga sårbarheter som SQL-injektion och cross-site scripting (XSS), samt assisterar säkerhetsexperter i att identifiera och minska potentiella hot.

ZAP möjliggör också manuell testning, vilket låter användare avlyssna och ändra HTTP/S-förfrågningar och svar i realtid. Även de som inte är erfarna inom säkerhetstestning av webbapplikationer finner ZAP:s användarvänliga gränssnitt enkelt att navigera och använda.

Tack vare sin livliga gemenskap och frekventa uppdateringar är OWASP ZAP en robust och pålitlig lösning för att säkerställa säkerheten hos webbapplikationer.

Funktioner

Med OWASP ZAP kan du uppnå följande:

  • Automatisk sårbarhetsskanning – Skannar automatiskt webbapplikationer efter vanliga säkerhetsbrister som SQL-injektion, cross-site scripting (XSS) och misslyckad autentisering.
  • Manuell testning och upptäckt – Möjliggör realtidsavlyssning och modifiering av HTTP/S-förfrågningar och svar, vilket underlättar manuell testning och upptäckt av webbapplikationers beteende.
  • Spindling och kartläggning av webbplatser – Undersöker webbapplikationer för att kartlägga deras arkitektur, identifiera möjliga ingångspunkter och hitta sårbarheter och dolda resurser.
  • Sessionshantering – Verifierar säkerheten hos sessionshanteringsmetoder, hanterar cookies och sessionstokens för att simulera olika användarbeteenden.
  • Rapportering och dokumentation – Underlättar kommunikation genom att tillhandahålla detaljerade rapporter, dokumentera upptäckta sårbarheter, deras allvarlighetsgrad och rekommenderade åtgärder för att åtgärda hoten.