RawTherapee

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök

RawTherapee – programvara för raw-bildbehandling

RawTherapee (The Experimental Raw Photo Editor) är en plattformsoberoende applikation för raw-bildbehandling.

RawTherapee involverar konceptet icke-destruktiv redigering, liknande den hos annan raw-konverteringsprogramvara.

RawTherapees raw-laddningsmotor är baserad på dcraw. Detta innebär att alla kameror som stöds av dcraw och som använder en klassisk RGB Bayer-mönstersensor också stöds av RawTherapee.

Funktioner

 • Intuitivt gränssnitt med separata flikar för filbläddrare och bearbetningskö.
 • Snabb och smidig zoomning och panorering.
 • Valbar högpresterande demosaicing (EAHD, HPHD och VNG-4 algoritmer).
 • Använder DCRaw 8.82/1.398 för att dekoda RAW-bilder.
 • Bildefterbehandling i 16 bit / kanal läge:
  • Exponeringskontroll i RGB-rymd.
  • Automatisk exponering med justerbar klippunkt / Exponeringskompensation / Skugg- och högdagskompression / Kontrastjustering, kurvredigerare.
 • Vitbalansjustering i RGB-rymd.
  • Med i-kamera, automatisk och punkt vitbalansalternativ / Temperatur/Grön nyans finjustering.
 • Avancerade algoritmer för högdagsåterhämtning och skugg-/högdagskontroller.
 • Grundläggande luminanskurvverktyg för att modifiera luminanskanalen i CIELab-färgrymd:
  • Ljusstyrka / Kontrastjustering, kurvredigerare.
 • USM-skarpning applicerad på CIELab-luminanskanalen:
  • Klassiska USM-parametrar (Radie, Mängd, Tröskel) / Alternativ för att undvika brusförstärkning / Kontroll av skärpningens halo.
 • Valfri RL Deconvolution-baserad skarpning för ännu bättre skärpningsresultat.
 • Färgskiftkontroll i CIELab-färgrymd:
  • Möjliggör färgskift genom att skifta CIELab "a" och "b" kanalerna.
 • Färgförstärkare applicerad på CIELab "a" och "b" kanalerna:
  • Förstärker färgkanalerna "a" och "b" tillsammans eller separat / Undviker överförstärkning av färg i områden med hög krominans / Alternativ för att undvika klippning orsakad av för hög färgförstärkning.
 • Luminansbrusreduceringsalgoritm applicerad på CIELab-luminanskanalen:
  • Kantkänslig metod för att bevara så mycket detaljer som möjligt.
 • Färgbrusreduceringsverktyg applicerat på CIELab "a" och "b" kanalerna:
  • Klassisk gaussisk oskärpa eller kantkänslig oskärpning av färgkanalerna.
 • Profiler med möjlighet att ladda, spara och kopiera profiler mellan bilder.
 • Bildvändning horisontellt eller vertikalt, rotation med 90 grader medurs eller moturs.
 • Godtycklig bildrotation (justeringsverktyg):
  • med fyllningsfunktion eller automatisk beskärning.
 • Beskärningsverktyg.
 • Storleksändring.
 • Bearbetningskö.
 • Öppna flera bilder samtidigt.
 • Kromatisk Aberration-korrigeringsverktyg.
 • Kanalblandare för Röd, Grön och Blå kanaler.
 • Enkel linsdistortionskorrigering.
 • C/A-korrigering.
 • Vignetteringskorrigering.
 • ICC-baserad färghantering.
 • Ändringshistorik med bokmärken för att stödja före/efter kontroll.
 • Utdatamöjligheter:
  • Stödda filformat:
   • JPEG (8 bit), PNG (8 eller 16 bit), TIFF (8 eller 16 bit).
  • Bildutgångsstorlek kan ställas in.
  • EXIF-data bevaras i JPEG-utgång (förutom crw-filer).
  • Utdatakatalog och automatisk filnamngivning är mycket anpassningsbara.
 • Filbläddring med miniatyrbilder.
 • Stöd för lokalisering (utf8 språkfil):
  • Redan inkluderade språk är: tjeckiska, tyska, engelska, spanska, italienska, lettiska, ungerska, nederländska, polska, ryska, slovakiska, svenska.

Webbsida

rawtherapee.com

Support

Documentation

Utvecklare

Gábor Horváth

Licens

GNU General Public License v3.0