Skapa användare MySQL / MariaDB

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Skapa användare MariaDB / MySQL

Börja med skriv

sudo mysql

eller

sudo mysql -u root -p


MariaDB [(none)]> CREATE USER 'nisse'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Losen';

Nu skapas användaren nisse