Skillnaden mellan BSD och GNU versionen av kommandot find

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök

`find` Kommando i Linux och macOS

`find` är ett kraftfullt kommando i UNIX-liknande operativsystem, som används för att söka efter filer och kataloger i en katalogstruktur baserat på angivna kriterier. Det tillåter användare att utföra åtgärder på de hittade objekten. Trots att `find` är tillgängligt både på Linux och macOS, finns det skillnader i implementationen och tillgängliga parametrar mellan de två systemen.

Generella Skillnader

  • GNU vs. BSD `find`: Linux använder GNU-versionen av `find` medan macOS använder BSD-versionen. Detta kan resultera i skillnader i tillgängliga flaggor och standardbeteende.
  • Case Sensitivity: På macOS kan filsystemet vara case-insensitive som standard, medan Linux filsystem oftast är case-sensitive. Detta påverkar hur `find` matchar filnamn.
  • Standardverktyg och Kommandon: Användningen av `-exec` flaggan i `find` kan leda till skillnader baserat på tillgängligheten och beteendet hos andra verktyg på Linux och macOS.

Exempel på Skillnader i Parametrar

  • Behandling av symboliska länkar: GNU `find` använder `-follow`, medan BSD `find` använder `-L` för att följa symboliska länkar.
  • Uttryck för tidsbaserade sökningar: GNU `find` stöder granulära tidsbaserade sökningar som `-mmin`, medan BSD `find` kanske kräver omvandling till dagar med `-mtime`.

Sammanfattning

Även om `find`-kommandot fungerar på ett liknande sätt på Linux och macOS, kan användare stöta på skillnader i syntax och beteende mellan de två operativsystemen. Det är rekommenderat att konsultera de manuella sidorna (`man find`) för det specifika systemet för att få en fullständig översikt över tillgängliga alternativ och deras användning.