Abidiff: Skillnad mellan sidversioner

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök
(Skapade sidan med '== abidiff - Jämför ABI (Application Binary Interface) mellan två versioner av ett bibliotek == Kommandot `abidiff` används för att jämföra ABI (Application Binary Interface) mellan två versioner av ett bibliotek för att identifiera inkompatibiliteter. === Syntax === abidiff [ALTERNATIV] FIL1 FIL2 === Beskrivning === Kommandot `abidiff` jämför två versioner av ett bibliotek och rapporterar eventuella skillnader i deras ABI. Detta är användbart för att s...')
 
 
Rad 89: Rad 89:
* [https://sourceware.org/libabigail/manual/abidiff.html abidiff manual (GNU Libabigail)]
* [https://sourceware.org/libabigail/manual/abidiff.html abidiff manual (GNU Libabigail)]
* [https://man7.org/linux/man-pages/man1/abidiff.1.html abidiff manual (Linux)]
* [https://man7.org/linux/man-pages/man1/abidiff.1.html abidiff manual (Linux)]
* [https://ss64.com/osx/abidiff.html abidiff manual (macOS)]


[[Kategori:Linuxkommandon]]
[[Kategori:Linuxkommandon]]

Nuvarande version från 29 maj 2024 kl. 07.27

abidiff - Jämför ABI (Application Binary Interface) mellan två versioner av ett bibliotek

Kommandot `abidiff` används för att jämföra ABI (Application Binary Interface) mellan två versioner av ett bibliotek för att identifiera inkompatibiliteter.

Syntax

abidiff [ALTERNATIV] FIL1 FIL2

Beskrivning

Kommandot `abidiff` jämför två versioner av ett bibliotek och rapporterar eventuella skillnader i deras ABI. Detta är användbart för att säkerställa att ändringar i ett bibliotek inte bryter binär kompatibilitet med program som använder det.

Alternativ

Kommandot `abidiff` stöder flera alternativ som kan användas för att justera dess beteende:

 • -v, --verbose - Visa mer detaljerad information om jämförelsen.
 • -j, --harmless - Rapportera även oskyldiga skillnader.
 • -d, --drop-private-types - Ignorera privata typer vid jämförelsen.
 • -k, --show-locs - Visa källkodsplatser för skillnader.
 • --headers-dir1=DIR - Använd katalog DIR för rubrikfiler för första biblioteket.
 • --headers-dir2=DIR - Använd katalog DIR för rubrikfiler för andra biblioteket.
 • --no-added-syms - Ignorera tillagda symboler.
 • --no-removed-syms - Ignorera borttagna symboler.
 • --no-added-struct-fields - Ignorera tillagda strukturfält.
 • --no-removed-struct-fields - Ignorera borttagna strukturfält.
 • --no-added-union-fields - Ignorera tillagda unionfält.
 • --no-removed-union-fields - Ignorera borttagna unionfält.
 • --no-changed-constants - Ignorera ändrade konstantvärden.
 • --no-changed-function-signatures - Ignorera ändrade funktionssignaturer.
 • --no-changed-variable-types - Ignorera ändrade variabeltyper.
 • --no-incompatible-changes - Ignorera inkompatibla förändringar.
 • --leaf-changes-only - Rapportera endast förändringar i "leaf" typer.
 • --short-locs - Använd kort form för källkodsplatser.
 • -h, --help - Visa hjälpmeddelande och avsluta.
 • -V, --version - Visa versionsinformation och avsluta.

Exempel

Här är några praktiska exempel som visar hur du kan använda `abidiff`-kommandot:

 • För att jämföra två versioner av ett bibliotek:

abidiff libfoo.so.1.0 libfoo.so.2.0

 • För att visa mer detaljerad information om jämförelsen:

abidiff --verbose libfoo.so.1.0 libfoo.so.2.0

 • För att ignorera tillagda symboler:

abidiff --no-added-syms libfoo.so.1.0 libfoo.so.2.0

 • För att visa källkodsplatser för skillnader:

abidiff --show-locs libfoo.so.1.0 libfoo.so.2.0

Skillnader mellan macOS och Linux

Det finns några skillnader att tänka på när man använder `abidiff` på macOS jämfört med Linux:

 • **Tillgänglighet**: `abidiff`-kommandot är generellt sett tillgängligt på de flesta Linux-distributioner som en del av GNU Libabigail-projektet. På macOS kan `abidiff` behöva installeras via paketförvaltare som Homebrew.
 • **Installation**: På Linux kan `abidiff` installeras via paketförvaltaren (t.ex. `apt-get install libabigail` på Debian-baserade system). På macOS kan `abidiff` installeras via Homebrew med `brew install libabigail`.

Exempel på att installera `abidiff` på macOS med Homebrew:

 • Installera Homebrew om det inte redan är installerat:

/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"

 • Installera `libabigail`:

brew install libabigail

Det är alltid bra att konsultera `man`-sidan för `abidiff` på din specifika plattform för att se vilka alternativ och funktioner som är tillgängliga och hur de används.

Felsökning

Om du får ett felmeddelande när du använder `abidiff`, kontrollera följande:

 • Att du använder rätt syntax och alternativ för ditt specifika kommando.
 • Att biblioteken du försöker jämföra existerar och är tillgängliga.
 • Att du har nödvändiga behörigheter för att läsa biblioteken.

Se även

 • abi-compliance-checker - Kontrollera ABI-kompatibilitet mellan olika versioner av bibliotek.
 • abi-dumper - Dumpera ABI-information från en delad objektfil.
 • nm - Visa symboltabellen för objektfiler.

Källor