Df: Versionshistorik

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Val av diff: markera i radioknappen för att jämföra sidversioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste sidversion; (föregående) = skillnad mot föregående sidversion; m = mindre ändring.

18 september 2022

  • nuvarandeföregående 21.4318 september 2022 kl. 21.43Admin diskussion bidrag 3 888 byte +3 888 Skapade sidan med ''''NAMN'''        '''df - rapportera användningen av filsystemets diskutrymme''' '''SYNOPSIS'''        ''df [FLAGGOR]... [FILE...'' '''BESKRIVNING''' Den här manualsidan dokumenterar GNU-versionen av df. df visar mängden tillgängligt diskutrymme i filsystemet som innehåller varje filnamnsargument. Om inget filnamn anges visas det tillgängliga utrymmet på alla för närvarande monterade filsystem. Diskutrymme visas i 1K block som standard, såvida inte...' Märke: Visuell redigering