Df

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök

df - Rapportera filsystemets diskanvändning

Kommandot `df` används för att visa information om filsystemets diskanvändning i ett Unix-liknande operativsystem.

Syntax

df [ALTERNATIV]... [FILSYSTEM]...

Beskrivning

Kommandot `df` rapporterar mängden använd och tillgänglig diskutrymme på filsystem. Som standard visar `df` information för alla monterade filsystem.

Alternativ

Kommandot `df` stöder många alternativ som kan användas för att justera rapporteringen:

 • -a, --all - Inkludera pseudo-, duplikat-, och icke-montrade filsystem.
 • -B, --block-size=STORLEK - Skala storlekar till STORLEK-byte block.
 • --direct - Visa status för en fil istället för en katalog.
 • -h, --human-readable - Visa storlekar i ett läsbart format (t.ex. 1K, 234M, 2G).
 • -H, --si - Som -h, men med kraftenheter (1000-baserade) istället för IEC-enheter (1024-baserade).
 • -i, --inodes - Visa inoder istället för block.
 • -k - Visa storlekar i 1024-byte block.
 • -l, --local - Begränsa listan till lokala filsystem.
 • --no-sync - Få inte en omedelbar status från filsystemet (standard).
 • --output[=FÄLT] - Använd formatet definierat av FÄLT.
 • -P, --portability - Använd POSIX-utmatningsformat.
 • --sync - Få en omedelbar status från filsystemet.
 • -t, --type=FSTYP - Visa endast angivet filsystemstyp.
 • -T, --print-type - Visa filsystemstyp.
 • -x, --exclude-type=FSTYP - Visa inte angivet filsystemstyp.
 • --help - Visa denna hjälp och avsluta.
 • --version - Visa versionsinformation och avsluta.

Exempel

Här är några praktiska exempel som visar hur du kan använda `df`-kommandot:

 • För att visa diskanvändningen av alla monterade filsystem:

df

 • För att visa diskanvändningen i ett läsbart format:

df -h

 • För att visa diskanvändningen med kraftenheter (1000-baserade):

df -H

 • För att visa inoder istället för block:

df -i

 • För att visa diskanvändningen för ett specifikt filsystem:

df /dev/sda1

 • För att visa diskanvändningen och filsystemstyp:

df -T

 • För att begränsa listan till lokala filsystem:

df -l

 • För att visa diskanvändningen för filsystem av en viss typ:

df -t ext4

 • För att exkludera en viss typ av filsystem från rapporten:

df -x tmpfs

Skillnader mellan macOS och Linux

Det finns några viktiga skillnader att tänka på när man använder `df`-kommandot på macOS jämfört med Linux:

 • Standardinstallationer: På de flesta Linux-distributioner är `df` en del av GNU coreutils, medan macOS använder BSD-versionen av `df`. Detta innebär att vissa alternativ och beteenden kan skilja sig åt.
 • Human-readable format: På Linux kan du använda både `-h` och `-H` för att visa storlekar i ett läsbart format med olika baser. På macOS är alternativet `-h` vanligtvis tillgängligt, men `-H` kanske inte är det.
 • Filer och inoder: Både macOS och Linux stöder alternativet `-i` för att visa antal inoder istället för block, men vissa detaljer och ytterligare alternativ kan variera.
 • Alternativ och funktioner: GNU `df` (Linux) har fler alternativ och funktioner jämfört med BSD `df` (macOS). Till exempel kan alternativ som `--output` vara specifika för GNU `df`.

Här är några exempel som visar skillnaderna:

 • På Linux kan du använda `-h` och `-H`:

df -h
df -H

På macOS kanske bara `-h` är tillgängligt:

df -h

 • På Linux kan du använda `--output` för att specificera formatet:

df --output=source,fstype,itotal,iused,iavail

Detta alternativ kan saknas på macOS.

Det är alltid bra att konsultera `man`-sidan för `df` på din specifika plattform för att se vilka alternativ och funktioner som är tillgängliga.

Felsökning

Om du får ett felmeddelande när du använder `df`, kontrollera följande:

 • Att du har rättigheter att läsa de filsystem du vill undersöka.
 • Att syntaxen för ditt uttryck är korrekt. Kontrollera att du använder korrekta alternativ och parametrar.
 • Att filsystemet är monterat och tillgängligt.

Se även

 • du - Rapportera diskanvändning av filer och kataloger.
 • mount - Montera ett filsystem.

Källor