Df

Från Wiki.linux.se
Version från den 18 september 2022 kl. 21.48 av Admin (diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

df

NAMN

       df - rapportera användningen av filsystemets diskutrymme

SYNOPSIS

       df [FLAGGOR]... [FILE...

BESKRIVNING

Den här manualsidan dokumenterar GNU-versionen av df. df visar mängden tillgängligt diskutrymme i filsystemet som innehåller varje filnamnsargument. Om inget filnamn anges visas det tillgängliga utrymmet på alla för närvarande monterade filsystem. Diskutrymme visas i 1K block som standard, såvida inte miljövariabeln POSIXLY_CORRECT är inställd, i vilket fall 512-byte block används. Om ett argument är det absoluta filnamnet för en diskenhetsnod som innehåller ett monterat filsystem visar df det tillgängliga utrymmet på det filsystemet snarare än på filsystemet som innehåller enhetsnoden. Den här versionen av df kan inte visa det tillgängliga utrymmet på omonterade filsystem, eftersom det på de flesta typer av system kräver mycket  icke-portabel ingående kunskap om filsystemstrukturer.

FLAGGOR

Visa information om filsystemet där varje FIL finns, eller alla filsystem som standard. Obligatoriska argument för långa optioner är också obligatoriska för korta optioner.

-a, --all

inkluderar pseudo, dubbletter, otillgängliga filsystem

       -B, --block-size=SIZE

skala storlekar efter STORLEK innan du skriver ut dem; t.ex. "-BM" skriver ut storlekar i enheter om 1 048 576 byte; se formatet SIZE nedan

       -h, --human-readable

utskriftsstorlekar i potenser 1024 (t.ex. 1023M)

       -H, --si

utskriftsstorlekar i potenser av 1000 (t.ex. 1,1G)

       -i, --inodes

lista inode-information istället för blockanvändning

       -k     like --block-size=1K

--no-sync

anropa inte synkronisering innan du får användningsinformation (standard)

       --output[=FIELD_LIST]

använd utdataformatet som definieras av FIELD_LIST, eller skriv ut alla fält om FIELD_LIST utelämnas.

       -P, --portability

använd utdataformatet POSIX

       --sync anropa synkronisering innan du får användningsinformation

       --total

eliminera alla poster som är obetydliga i förhållande till tillgängligt utrymme och producera en totalsumma

       -t, --type=TYPE

              begränsa listning till filsystem av typen TYPE

       -T, --print-type

typ av utskriftsfilsystem

       -x, --exclude-type=TYPE

begränsa listningen till filsystem som inte är av typen TYPE

       -l, --local

begränsa listningen till lokala filsystem

  -v     (ignored)

       --help visa denna hjälp och avsluta

       --version

mata ut versionsinformation och avsluta

Visningsvärdena är i enheter av den första tillgängliga SIZE från --block-size och miljövariablerna DF_BLOCK_SIZE, BLOCK_SIZE och  BLOCKSIZE. I annat fall har enheter som standard 1024 byte (eller 512 om POSIXLY_CORRECT är inställt). Argumentet SIZE är ett heltal och valfri enhet (exempel: 10K är 10*1024). Enheterna är K,M,G,T,P,E,Z,Y (potenser av 1024) eller KB,MB,... (potenser av 1000). Binära prefix kan också användas: KiB=K, MiB=M och så vidare. FIELD_LIST är en kommaseparerad lista över kolumner som ska inkluderas. Giltiga fältnamn  är:  'källa',  'fstype',  'total', 'used', 'iavail', 'ipcent', 'size', 'used', 'avail', 'pcent', 'file' och ' mål" (se infosidan).

FÖRFATTARE

Skriven av Torbjörn Granlund, David MacKenzie och Paul Eggert.

RAPPORTERING AV BUGGAR

  GNU coreutils online hjälp : https://www.gnu.org/software/coreutils/

 Rapportera eventuella översättningsfel till https://translationproject.org/team/

SE ÄVEN

       Fullständig dokumentation https://www.gnu.org/software/coreutils/df  or available locally via: info '(coreutils) df invocation'