Fstab: Skillnad mellan sidversioner

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök
(Skapade sidan med '== fstab - Filsystemtabell == `fstab` är en konfigurationsfil som används av operativsystem för att beskriva hur filsystem, andra datalagringsenheter och enhetssegment är monterade eller integrerade i filsystemsträdet. === NAMN === fstab - Filsystemtabell === SYNOPSIS === <code> /etc/fstab </code> === BESKRIVNING === Filen `/etc/fstab` innehåller beskrivningar av olika filsystem och deras monteringspunkter. Den används av verktyg som `mount` och `umount` för a...')
(Ingen skillnad)

Versionen från 8 juni 2024 kl. 07.36

fstab - Filsystemtabell

`fstab` är en konfigurationsfil som används av operativsystem för att beskriva hur filsystem, andra datalagringsenheter och enhetssegment är monterade eller integrerade i filsystemsträdet.

NAMN

fstab - Filsystemtabell

SYNOPSIS

/etc/fstab

BESKRIVNING

Filen `/etc/fstab` innehåller beskrivningar av olika filsystem och deras monteringspunkter. Den används av verktyg som `mount` och `umount` för att automatiskt montera filsystem vid systemstart eller på begäran. Varje rad i `fstab` representerar ett filsystem och dess monteringsalternativ.

FILFORMAT

Filen `/etc/fstab` är en textfil där varje rad representerar ett filsystem. Varje rad innehåller sex fält:

[enhet] [monteringspunkt] [filsystemtyp] [alternativ] [dump] [pass]

 • **enhet** - Anger den enhet eller det enhetssegment som ska monteras (t.ex. /dev/sda1 eller UUID).
 • **monteringspunkt** - Anger katalogen där filsystemet ska monteras (t.ex. /, /home, /mnt/data).
 • **filsystemtyp** - Anger typen av filsystem (t.ex. ext4, nfs, vfat).
 • **alternativ** - En kommaseparerad lista över monteringsalternativ (t.ex. defaults, noatime, ro).
 • **dump** - En numerisk flagga som anger om filsystemet ska dumpas (backup) (0 = ingen dump, 1 = dumpa).
 • **pass** - En numerisk flagga som anger ordningen för filsystemkontroll vid uppstart (0 = ingen kontroll, 1 = kontrollera först, 2 = kontrollera senare).

ALTERNATIV

Här är några vanliga monteringsalternativ som kan användas i `fstab`:

 • **defaults** - Använder standardmonteringsalternativ (rw, suid, dev, exec, auto, nouser, async).
 • **ro** - Monterar filsystemet som skrivskyddat.
 • **rw** - Monterar filsystemet som läs- och skrivbart.
 • **noauto** - Monterar inte filsystemet automatiskt vid systemstart.
 • **user** - Tillåter vanliga användare att montera filsystemet.
 • **nouser** - Tillåter endast root att montera filsystemet.
 • **exec** - Tillåter körning av binärer från filsystemet.
 • **noexec** - Tillåter inte körning av binärer från filsystemet.
 • **suid** - Tillåter set-user-identifier eller set-group-identifier bitar.
 • **nosuid** - Tillåter inte set-user-identifier eller set-group-identifier bitar.
 • **noatime** - Uppdaterar inte åtkomsttiden vid filåtkomst.
 • **nodiratime** - Uppdaterar inte åtkomsttiden på kataloger.
 • **relatime** - Uppdaterar åtkomsttiden endast om åtkomsttiden är äldre än modifikationstiden.

ANVÄNDNING

Här är flera exempel på hur man använder `fstab` för att konfigurera och montera filsystem:

Montera ett ext4-filsystem

För att montera ett ext4-filsystem på /mnt/data vid systemstart, lägg till följande rad i `/etc/fstab`:

/dev/sda1 /mnt/data ext4 defaults 0 2

Detta anger att enheten /dev/sda1 ska monteras på /mnt/data som ett ext4-filsystem med standardalternativ, ingen dump, och att den ska kontrolleras som andra filsystem vid uppstart.

Montera ett NFS-filsystem

För att montera ett NFS-filsystem från en nätverksserver, lägg till följande rad i `/etc/fstab`:

server:/export/home /mnt/home nfs defaults 0 0

Detta anger att NFS-exporten från server:/export/home ska monteras på /mnt/home med standardalternativ, ingen dump, och ingen filsystemkontroll.

Montera ett vfat-filsystem med specifika alternativ

För att montera ett vfat-filsystem med specifika alternativ, lägg till följande rad i `/etc/fstab`:

/dev/sdb1 /mnt/usb vfat rw,user,noauto 0 0

Detta anger att enheten /dev/sdb1 ska monteras på /mnt/usb som ett vfat-filsystem med läs- och skrivbarhet, tillåter användare att montera det, och det ska inte monteras automatiskt vid systemstart.

Montera ett ISO 9660-filsystem (CD/DVD)

För att montera ett ISO 9660-filsystem från en CD/DVD-enhet, lägg till följande rad i `/etc/fstab`:

/dev/cdrom /mnt/cdrom iso9660 ro,user,noauto 0 0

Detta anger att enheten /dev/cdrom ska monteras på /mnt/cdrom som ett ISO 9660-filsystem med skrivskydd, tillåter användare att montera det, och det ska inte monteras automatiskt vid systemstart.

Montera en tmpfs

För att montera en tmpfs på /mnt/tmpfs, lägg till följande rad i `/etc/fstab`:

tmpfs /mnt/tmpfs tmpfs defaults 0 0

Detta anger att ett tmpfs-filsystem ska monteras på /mnt/tmpfs med standardalternativ, ingen dump, och ingen filsystemkontroll.

SKILLNADER MELLAN macOS OCH LINUX

Det finns viktiga skillnader att tänka på när man använder `fstab` på macOS jämfört med Linux:

 • macOS: `fstab`-filen är inte standard och måste skapas om den saknas. Den placeras vanligtvis i `/etc/fstab.hd` och används för att konfigurera monteringspunkter. macOS använder också `diskutil` för hantering av diskar och monteringspunkter.
 • Linux: `fstab` är en standardkonfigurationsfil som finns i `/etc/fstab`. Den används av `mount`-kommandot och andra systemverktyg för att konfigurera och hantera filsystem.

Exempel på fstab på macOS

LABEL=MyDisk /Volumes/MyDisk hfs rw,auto 0 0

Detta anger att en volym med etiketten "MyDisk" ska monteras på /Volumes/MyDisk som ett HFS-filsystem med läs- och skrivbarhet och ska monteras automatiskt vid systemstart.

Exempel på fstab på Linux

/dev/sda1 / ext4 defaults 0 1

Detta anger att enheten /dev/sda1 ska monteras på / som ett ext4-filsystem med standardalternativ, ingen dump, och att det ska kontrolleras vid systemstart.

FELSÖKNING

Om du får ett felmeddelande när du använder `fstab`, kontrollera följande:

Att du använder rätt syntax och alternativ för ditt specifika kommando. Att alla nödvändiga enheter och monteringspunkter existerar. Att du har tillräckliga användarrättigheter för att konfigurera och montera filsystem.

Vanliga fel och deras lösningar:

 • Felmeddelande: "Permission denied":
 * Lösning: Kontrollera att du har nödvändiga behörigheter för att redigera /etc/fstab och montera filsystem (t.ex. med `sudo`).
 • Felmeddelande: "No such file or directory":
 * Lösning: Kontrollera att de angivna enheterna och monteringspunkterna existerar och är korrekt stavade.
 • Felmeddelande: "Invalid argument":
 * Lösning: Kontrollera att du använder giltiga argument och alternativ för filsystemen i /etc/fstab.

AVANCERAD ANVÄNDNING

`fstab` erbjuder avancerade funktioner som kan användas för att konfigurera och montera filsystem mer effektivt. Här är några exempel:

Använda UUIDs för att identifiera enheter

Du kan använda UUIDs istället för enhetsnamn för att identifiera enheter i /etc/fstab. Detta kan vara mer pålitligt eftersom enhetsnamn kan förändras.

EXEMPEL

UUID=123e4567-e89b-12d3-a456-426655440000 /mnt/data ext4 defaults 0 2

Detta anger att enheten med UUID 123e4567-e89b-12d3-a456-426655440000 ska monteras på /mnt/data som ett ext4-filsystem med standardalternativ.

Använda LABELs för att identifiera enheter

Du kan använda LABELs istället för enhetsnamn för att identifiera enheter i /etc/fstab. Detta kan vara mer beskrivande och lättare att förstå.

EXEMPEL

LABEL=DataDrive /mnt/data ext4 defaults 0 2

Detta anger att enheten med etiketten DataDrive ska monteras på /mnt/data som ett ext4-filsystem med standardalternativ.

Skapa monteringsalternativ för specifika användare

Du kan skapa monteringsalternativ som endast tillåter specifika användare att montera filsystem.

EXEMPEL

/dev/sdb1 /mnt/usb vfat rw,user=johndoe,noauto 0 0

Detta anger att enheten /dev/sdb1 ska monteras på /mnt/usb som ett vfat-filsystem med läs- och skrivbarhet, tillåter endast användaren "johndoe" att montera det, och det ska inte monteras automatiskt vid systemstart.

Montera CIFS/NFS-filsystem med autentisering

Du kan konfigurera /etc/fstab för att montera CIFS/NFS-filsystem med autentisering.

EXEMPEL: CIFS

//server/share /mnt/share cifs username=user,password=pass,uid=1000,gid=1000 0 0

Detta anger att CIFS-delningen //server/share ska monteras på /mnt/share med angivna autentiseringsuppgifter och ägarskap.

EXEMPEL: NFS

server:/export/share /mnt/share nfs rw,sync,hard,intr 0 0

Detta anger att NFS-exporten server:/export/share ska monteras på /mnt/share med angivna monteringsalternativ.

SE ÄVEN

 • mount - Montera filsystem.
 • umount - Avmontera filsystem.
 • blkid - Skriv ut blockenhetsattribut.
 • lsblk - Lista information om blockenheter.
 • findmnt - Hitta monterade filsystem.

FÖRFATTARE

`fstab` är en standarddel av Unix och Unix-liknande operativsystem och har utvecklats och underhållits av många bidragsgivare genom åren.

KOLOFON

Denna sida är en del av dokumentationen för Unix och Unix-liknande system. Mer information om projektet finns på ⟨https://man7.org/linux/man-pages/man5/fstab.5.html⟩. Om du har en buggrapport för denna manualsida, se ⟨https://github.com/util-linux/util-linux/issues⟩. Denna sida erhölls från projektets upstream Git-repository ⟨https://github.com/util-linux/util-linux.git⟩ den 2023-12-22. Om du upptäcker några renderingsproblem i denna HTML-version av sidan, eller om du tror att det finns en bättre eller mer uppdaterad källa för sidan, eller om du har korrigeringar eller förbättringar av informationen i denna KOLOFON (som inte är en del av den ursprungliga manualsidan), skicka ett e-postmeddelande till man-pages@man7.org.

KÄLLOR

fstab manual (Linux) util-linux GitHub Repository