Mdadm: Skillnad mellan sidversioner

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök
(Skapade sidan med '== mdadm - Administrera Linux RAID-enheter == `mdadm` är ett verktyg för att skapa, hantera och övervaka RAID-enheter på Linux. Det används för att konfigurera och underhålla RAID-arrayer. === NAMN === mdadm - Administrera Linux RAID-enheter === SYNOPSIS === <code> mdadm [mode] <options> <component-devices> </code> === BESKRIVNING === `mdadm` är ett kraftfullt verktyg för att skapa, hantera och övervaka RAID-enheter på Linux-system. Med `mdadm` kan du ko...')
 
(Ingen skillnad)

Nuvarande version från 8 juni 2024 kl. 07.30

mdadm - Administrera Linux RAID-enheter

`mdadm` är ett verktyg för att skapa, hantera och övervaka RAID-enheter på Linux. Det används för att konfigurera och underhålla RAID-arrayer.

NAMN

mdadm - Administrera Linux RAID-enheter

SYNOPSIS


mdadm [mode] <options> <component-devices>

BESKRIVNING

`mdadm` är ett kraftfullt verktyg för att skapa, hantera och övervaka RAID-enheter på Linux-system. Med `mdadm` kan du konfigurera RAID-arrayer, övervaka deras status, lägga till och ta bort diskar, och mer.

MODES

`mdadm` fungerar i olika lägen, var och en med sina egna alternativ:

 • --create - Skapa en ny RAID-array.
 • --assemble - Montera en existerande RAID-array.
 • --build - Skapa en array utan superblock (används sällan).
 • --manage - Hantera en existerande array.
 • --misc - Utför olika underhållsuppgifter.
 • --grow - Ändra storlek eller layout på en existerande array.
 • --incremental - Addera en enhet till en array inkrementellt.
 • --monitor - Övervaka status för en eller flera arrayer.

ALTERNATIV

Här är de vanligaste alternativen som stöds av `mdadm`:

 • -A, --assemble - Montera en existerande array.
 • -B, --build - Skapa en array utan superblock.
 • -C, --create - Skapa en ny RAID-array.
 • -D, --detail - Visa detaljerad information om en array.
 • -E, --examine - Undersök superblock på en enhet.
 • -F, --follow - Följ och övervaka en array.
 • -G, --grow - Ändra storlek eller layout på en array.
 • -I, --incremental - Addera en enhet till en array inkrementellt.
 • -L, --level - Specifiera RAID-nivå (0, 1, 4, 5, 6, 10).
 • -N, --raid-devices - Ange antal enheter i en array.
 • -R, --run - Starta en array.
 • -S, --stop - Stoppa en array.
 • -a, --auto - Automatiskt skapa underkataloger.
 • -c, --chunk - Ange chunk storlek (används för striping).
 • -n, --name - Namnge arrayen.
 • -p, --layout - Ange layout (används för RAID-10).
 • -r, --run - Starta arrayen omedelbart.
 • -t, --test - Testa arrayen.
 • -v, --verbose - Visa detaljerad utdata.
 • --help - Visa hjälpmeddelande och avsluta.
 • --version - Visa versionsinformation och avsluta.

ANVÄNDNING

Här är flera exempel på hur man använder `mdadm` för att administrera RAID-enheter:

Skapa en ny RAID-array

För att skapa en ny RAID-array, använd `--create` alternativet.

EXEMPEL

mdadm --create /dev/md0 --level=5 --raid-devices=4 /dev/sda1 /dev/sdb1 /dev/sdc1 /dev/sdd1

Detta kommando skapar en RAID 5-array på enheterna /dev/sda1, /dev/sdb1, /dev/sdc1, och /dev/sdd1.

Montera en existerande RAID-array

För att montera en existerande RAID-array, använd `--assemble` alternativet.

EXEMPEL

mdadm --assemble /dev/md0 /dev/sda1 /dev/sdb1 /dev/sdc1 /dev/sdd1

Detta kommando monterar den existerande RAID-arrayen /dev/md0 med komponenterna /dev/sda1, /dev/sdb1, /dev/sdc1, och /dev/sdd1.

Visa detaljerad information om en RAID-array

För att visa detaljerad information om en RAID-array, använd `--detail` alternativet.

EXEMPEL

mdadm --detail /dev/md0

Detta kommando visar detaljerad information om RAID-arrayen /dev/md0.

Undersöka superblock på en enhet

För att undersöka superblock på en enhet, använd `--examine` alternativet.

EXEMPEL

mdadm --examine /dev/sda1

Detta kommando undersöker superblock på enheten /dev/sda1.

Övervaka status för en RAID-array

För att övervaka status för en RAID-array, använd `--monitor` alternativet.

EXEMPEL

mdadm --monitor --scan --daemonise

Detta kommando övervakar alla RAID-arrayer som hittas vid scanning och körs i bakgrunden.

Ändra storlek eller layout på en RAID-array

För att ändra storlek eller layout på en RAID-array, använd `--grow` alternativet.

EXEMPEL

mdadm --grow /dev/md0 --raid-devices=5

Detta kommando ökar antalet enheter i RAID-arrayen /dev/md0 till 5.

Lägga till en enhet till en RAID-array inkrementellt

För att lägga till en enhet till en RAID-array inkrementellt, använd `--incremental` alternativet.

EXEMPEL

mdadm --incremental /dev/sde1

Detta kommando lägger till enheten /dev/sde1 till en passande RAID-array inkrementellt.

Stoppa en RAID-array

För att stoppa en RAID-array, använd `--stop` alternativet.

EXEMPEL

mdadm --stop /dev/md0

Detta kommando stoppar RAID-arrayen /dev/md0.

SKILLNADER MELLAN macOS OCH LINUX

`mdadm` är ett verktyg som är specifikt för Linux och används för att hantera Linux Software RAID (mdadm) arrayer. macOS har inte inbyggt stöd för `mdadm` och hanterar RAID-arrayer på ett annat sätt genom Disk Utility eller kommandoverktyget `diskutil`.

FELSÖKNING

Om du får ett felmeddelande när du använder `mdadm`, kontrollera följande:

Att du använder rätt syntax och alternativ för ditt specifika kommando. Att alla nödvändiga paket och moduler är installerade och uppdaterade. Att du har tillräckliga användarrättigheter för att administrera RAID-enheter.

Vanliga fel och deras lösningar:

 • Felmeddelande: "Permission denied":
 * Lösning: Kontrollera att du kör kommandot med tillräckliga behörigheter (t.ex. med `sudo`).
 • Felmeddelande: "No such file or directory":
 * Lösning: Kontrollera att de angivna enheterna existerar och är korrekt stavad.
 • Felmeddelande: "Invalid argument":
 * Lösning: Kontrollera att du använder giltiga argument och alternativ för kommandot.

AVANCERAD ANVÄNDNING

`mdadm` erbjuder avancerade funktioner som kan användas för att administrera RAID-enheter mer effektivt. Här är några exempel:

Skapa en RAID 10-array

Du kan skapa en RAID 10-array med specifik layout och chunkstorlek.

EXEMPEL

mdadm --create /dev/md0 --level=10 --raid-devices=4 --chunk=64 --layout=n2 /dev/sda1 /dev/sdb1 /dev/sdc1 /dev/sdd1

Detta kommando skapar en RAID 10-array med 4 enheter, en chunkstorlek på 64 kB och en layout n2.

Återställa en RAID-array

Du kan använda `mdadm` för att återställa en RAID-array efter en diskfel.

EXEMPEL

mdadm --manage /dev/md0 --fail /dev/sdb1
mdadm --manage /dev/md0 --remove /dev/sdb1
mdadm --manage /dev/md0 --add /dev/sdb1

Detta kommando markerar enheten /dev/sdb1 som felaktig, tar bort den och lägger till den igen efter att den har ersatts.

Skapa en mdadm-konfigurationsfil

Du kan skapa en mdadm-konfigurationsfil för att underlätta automatisk montering av RAID-arrayer vid systemstart.

EXEMPEL

mdadm --detail --scan >> /etc/mdadm/mdadm.conf

Detta kommando skannar befintliga RAID-arrayer och skriver deras konfiguration till /etc/mdadm/mdadm.conf.

SE ÄVEN

 • diskutil - Hantera disk- och RAID-konfigurationer på macOS.
 • mkfs - Skapa ett filsystem på en enhet.
 • mount - Montera en filsystem.
 • umount - Avmontera en filsystem.

FÖRFATTARE

`mdadm` utvecklades av Neil Brown och är nu en del av många Linux-distributioner.

KOLOFON

Denna sida är en del av `mdadm`-projektet. Mer information om projektet finns på ⟨https://raid.wiki.kernel.org/index.php/Linux_Raid⟩. Om du har en buggrapport för denna manualsida, se ⟨https://github.com/neilbrown/mdadm/issues⟩. Denna sida erhölls från projektets upstream Git-repository ⟨https://github.com/neilbrown/mdadm.git⟩ den 2023-12-22. Om du upptäcker några renderingsproblem i denna HTML-version av sidan, eller om du tror att det finns en bättre eller mer uppdaterad källa för sidan, eller om du har korrigeringar eller förbättringar av informationen i denna KOLOFON (som inte är en del av den ursprungliga manualsidan), skicka ett e-postmeddelande till man-pages@man7.org.

KÄLLOR

mdadm manual (Linux) Linux Raid Wiki mdadm GitHub Repository