Qalter: Skillnad mellan sidversioner

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök
(Skapade sidan med '== qalter - Ändra attribut på jobb i en kö == Kommandot `qalter` används för att ändra attribut på jobb som redan är inskickade till en köhanterare, såsom Torque eller PBS (Portable Batch System). === NAMN === qalter - Ändra attribut på jobb i en kö === SYNOPSIS === qalter [ALTERNATIV] JOB_ID... === BESKRIVNING === Kommandot `qalter` tillåter användaren att ändra attribut på jobb som redan är inskickade till köhanteringssystemet. Detta kan inkluder...')
 
(Ingen skillnad)

Nuvarande version från 29 maj 2024 kl. 07.48

qalter - Ändra attribut på jobb i en kö

Kommandot `qalter` används för att ändra attribut på jobb som redan är inskickade till en köhanterare, såsom Torque eller PBS (Portable Batch System).

NAMN

qalter - Ändra attribut på jobb i en kö

SYNOPSIS

qalter [ALTERNATIV] JOB_ID...

BESKRIVNING

Kommandot `qalter` tillåter användaren att ändra attribut på jobb som redan är inskickade till köhanteringssystemet. Detta kan inkludera ändringar av resurser, prioritet, starttid och andra jobbrelaterade attribut.

ALTERNATIV

Kommandot `qalter` stöder flera alternativ som kan användas för att justera dess beteende:

 • -a TIME - Sätt en ny starttid för jobbet.
 • -A ACCOUNT - Ändra kontosträngen för jobbet.
 • -c CHECKPOINT - Ändra checkpointing-attribut för jobbet.
 • -d DATE_TIME - Sätt nytt datum och tid för jobbet.
 • -e PATH - Sätt en ny väg för standardfelutdata.
 • -h HOLD_LIST - Lägg till eller ta bort hållpunkter på jobbet.
 • -j JOIN - Kombinera standardutdata och standardfel.
 • -k KEEP - Behåll utdata och fel efter avslutat jobb.
 • -l RESOURCE_LIST - Ändra resurskraven för jobbet.
 • -m MAIL_OPTIONS - Sätt e-postmeddelandealternativ för jobbet.
 • -M USER_LIST - Sätt mottagare för e-postmeddelanden om jobbet.
 • -N NAME - Ändra namnet på jobbet.
 • -o PATH - Sätt en ny väg för standardutdata.
 • -p PRIORITY - Ändra prioriteten på jobbet.
 • -q DESTINATION - Ändra destination (kö) för jobbet.
 • -S PATH - Sätt en ny väg för skalet som kör jobbet.
 • -u USER_LIST - Ändra användaren för jobbet.
 • -W ADDITIONAL_ATTRIBUTES - Sätt ytterligare attribut för jobbet.
 • -h, --help - Visa hjälpmeddelande och avsluta.
 • -v, --version - Visa versionsinformation och avsluta.

EXEMPEL

Här är några praktiska exempel som visar hur du kan använda `qalter`-kommandot:

 • För att ändra starttiden för ett jobb:

qalter -a 2023-12-31T23:59:59 12345

 • För att ändra resurskraven för ett jobb:

qalter -l nodes=2:ppn=4,mem=16gb 12345

 • För att ändra standardutdata och felutdata för ett jobb:

qalter -o /path/to/output.log -e /path/to/error.log 12345

 • För att ändra namnet på ett jobb:

qalter -N nytt_namn 12345

 • För att sätta e-postmeddelandealternativ för ett jobb:

qalter -M user@example.com -m abe 12345

SKILLNADER MELLAN macOS OCH LINUX

Kommandot `qalter` är specifikt för jobbhanteringssystem som Torque eller PBS, och dessa system används oftast på Linux-kluster och superdatorer. Det finns ingen inbyggd motsvarighet till `qalter` på macOS, eftersom macOS inte vanligtvis används som en plattform för sådana köhanteringssystem.

Tillgänglighet: `qalter`-kommandot är tillgängligt på system som har Torque eller PBS installerat, vilket är typiskt för många Linux-kluster. På macOS kan dessa system teoretiskt installeras men är inte vanliga i praktiken. Implementationsskillnader: Det finns inga kända implementationsskillnader för `qalter` mellan Linux och macOS eftersom kommandot är beroende av att köhanteringssystemet är installerat och konfigurerat på systemet.

FELSÖKNING

Om du får ett felmeddelande när du använder `qalter`, kontrollera följande:

Att du använder rätt syntax och alternativ för ditt specifika kommando. Att jobbet du försöker ändra existerar och att du har rätt jobbid. Att du har nödvändiga behörigheter för att ändra jobbet i köhanteringssystemet.

SE ÄVEN

 • qsub - Skicka in ett jobb till köhanteringssystemet.
 • qstat - Visa status för jobb i köhanteringssystemet.
 • qdel - Ta bort jobb från köhanteringssystemet.

FÖRFATTARE

Originalförfattarna till Torque och PBS projektet som innehåller `qalter` är OpenPBS och communityn.

KOLOFON

Denna sida är en del av Torque-projektet. Mer information om projektet finns på ⟨https://adaptivecomputing.com/cherry-services/torque-resource-manager/⟩. Om du har en buggrapport för denna manualsida, se ⟨https://github.com/adaptivecomputing/torque/issues⟩. Denna sida erhölls från projektets upstream Git-repository ⟨https://github.com/adaptivecomputing/torque.git⟩ den 2023-12-22. Om du upptäcker några renderingsproblem i denna HTML-version av sidan, eller om du tror att det finns en bättre eller mer uppdaterad källa för sidan, eller om du har korrigeringar eller förbättringar av informationen i denna KOLOFON (som inte är en del av den ursprungliga manualsidan), skicka ett e-postmeddelande till man-pages@man7.org.

KÄLLOR

qalter manual (Linux)