Qsub: Skillnad mellan sidversioner

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök
(Skapade sidan med '== qsub - Skicka in ett jobb till köhanteringssystemet == Kommandot `qsub` används för att skicka in ett jobb till ett köhanteringssystem, såsom Torque eller PBS (Portable Batch System). === NAMN === qsub - skicka in ett jobb till köhanteringssystemet === SYNOPSIS === qsub [ALTERNATIV] [SCRIPT] === BESKRIVNING === Kommandot `qsub` skickar in ett batchjobb till köhanteringssystemet. Jobbet kan specificeras i ett skript eller direkt i kommandoraden. === ALTERNA...')
 
(Ingen skillnad)

Nuvarande version från 29 maj 2024 kl. 08.01

qsub - Skicka in ett jobb till köhanteringssystemet

Kommandot `qsub` används för att skicka in ett jobb till ett köhanteringssystem, såsom Torque eller PBS (Portable Batch System).

NAMN

qsub - skicka in ett jobb till köhanteringssystemet

SYNOPSIS

qsub [ALTERNATIV] [SCRIPT]

BESKRIVNING

Kommandot `qsub` skickar in ett batchjobb till köhanteringssystemet. Jobbet kan specificeras i ett skript eller direkt i kommandoraden.

ALTERNATIV

Kommandot `qsub` stöder flera alternativ som kan användas för att justera dess beteende:

 • -a DATE_TIME - Sätt starttid för jobbet.
 • -A ACCOUNT_STRING - Ange kontosträng för jobbet.
 • -c CHECKPOINT - Ange checkpoint-alternativ för jobbet.
 • -d WORKING_DIR - Ange arbetskatalog för jobbet.
 • -e ERROR_PATH - Ange väg för standardfelutdata.
 • -h - Håll jobbet efter inskickning.
 • -I - Skicka in ett interaktivt jobb.
 • -j oe - Kombinera standardutdata och standardfel.
 • -k KEEP_LIST - Behåll utdata och fel efter avslutat jobb.
 • -l RESOURCE_LIST - Specificera resurskrav för jobbet.
 • -M MAIL_LIST - Sätt mottagare för e-postmeddelanden om jobbet.
 • -m MAIL_OPTIONS - Sätt e-postmeddelandealternativ för jobbet.
 • -N NAME - Ange ett namn för jobbet.
 • -o OUTPUT_PATH - Ange väg för standardutdata.
 • -p PRIORITY - Sätt prioritet för jobbet.
 • -q QUEUE - Specificera kö för jobbet.
 • -r y|n - Specificera om jobbet är återstartbart eller inte.
 • -S SHELL_PATH - Ange skal att använda för jobbet.
 • -u USER_LIST - Ange användare för jobbet.
 • -v VAR_LIST - Exportera miljövariabler till jobbet.
 • -V - Exportera alla miljövariabler till jobbet.
 • -W ADDITIONAL_ATTRIBUTES - Sätt ytterligare attribut för jobbet.
 • -h, --help - Visa hjälpmeddelande och avsluta.
 • -v, --version - Visa versionsinformation och avsluta.

EXEMPEL

Här är några praktiska exempel som visar hur du kan använda `qsub`-kommandot:

 • För att skicka in ett jobb med ett skript:

qsub jobscript.sh

 • För att skicka in ett jobb med specifika resurskrav:

qsub -l nodes=2:ppn=4,mem=16gb jobscript.sh

 • För att skicka in ett jobb och ange utdata- och felutdatavägar:

qsub -o /path/to/output.log -e /path/to/error.log jobscript.sh

 • För att skicka in ett interaktivt jobb:

qsub -I

 • För att skicka in ett jobb med ett specifikt namn:

qsub -N my_job_name jobscript.sh

 • För att skicka in ett jobb och få e-postmeddelanden vid olika tillfällen:

qsub -M user@example.com -m abe jobscript.sh

SKILLNADER MELLAN macOS OCH LINUX

Kommandot `qsub` är specifikt för jobbhanteringssystem som Torque eller PBS, och dessa system används oftast på Linux-kluster och superdatorer. Det finns ingen inbyggd motsvarighet till `qsub` på macOS, eftersom macOS inte vanligtvis används som en plattform för sådana köhanteringssystem.

Tillgänglighet: `qsub`-kommandot är tillgängligt på system som har Torque eller PBS installerat, vilket är typiskt för många Linux-kluster. På macOS kan dessa system teoretiskt installeras men är inte vanliga i praktiken. Implementationsskillnader: Det finns inga kända implementationsskillnader för `qsub` mellan Linux och macOS eftersom kommandot är beroende av att köhanteringssystemet är installerat och konfigurerat på systemet.

FELSÖKNING

Om du får ett felmeddelande när du använder `qsub`, kontrollera följande:

Att du använder rätt syntax och alternativ för ditt specifika kommando. Att skriptet du försöker skicka in existerar och är tillgängligt. Att du har nödvändiga behörigheter för att skicka in jobb till köhanteringssystemet.

SE ÄVEN

 • qalter - Ändra attribut på jobb i en kö.
 • qstat - Visa status för jobb i köhanteringssystemet.
 • qdel - Ta bort jobb från köhanteringssystemet.

FÖRFATTARE

Originalförfattarna till Torque och PBS projektet som innehåller `qsub` är OpenPBS och communityn.

KOLOFON

Denna sida är en del av Torque-projektet. Mer information om projektet finns på ⟨https://adaptivecomputing.com/cherry-services/torque-resource-manager/⟩. Om du har en buggrapport för denna manualsida, se ⟨https://github.com/adaptivecomputing/torque/issues⟩. Denna sida erhölls från projektets upstream Git-repository ⟨https://github.com/adaptivecomputing/torque.git⟩ den 2023-12-22. Om du upptäcker några renderingsproblem i denna HTML-version av sidan, eller om du tror att det finns en bättre eller mer uppdaterad källa för sidan, eller om du har korrigeringar eller förbättringar av informationen i denna KOLOFON (som inte är en del av den ursprungliga manualsidan), skicka ett e-postmeddelande till man-pages@man7.org.

KÄLLOR

qsub manual (Linux)