Skapa användare MySQL / MariaDB: Versionshistorik

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Val av diff: markera i radioknappen för att jämföra sidversioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste sidversion; (föregående) = skillnad mot föregående sidversion; m = mindre ändring.

    12 mars 2023

    • nuvarandeföregående 07.4312 mars 2023 kl. 07.43Admin diskussion bidrag 204 byte +204 Skapade sidan med '= Skapa användare MariaDB / MySQL = Börja med skriv sudo mysql eller sudo mysql -u root -p MariaDB [(none)]> CREATE USER 'nisse'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Losen'; Nu skapas användaren nisse'