Ss

Från Wiki.linux.se
Version från den 26 maj 2024 kl. 09.27 av Admin (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '== ss - Visa detaljerad information om nätverksanslutningar == Kommandot `ss` används för att visa detaljerad information om nätverksanslutningar, sockets och statistik i ett Unix-liknande operativsystem. === Syntax === ss [ALTERNATIV] [FILTER] === Beskrivning === Kommandot `ss` (Socket Stat) används för att visa detaljerad information om nätverksanslutningar. Det är ett kraftfullt verktyg som kan användas för att undersöka TCP, UDP och andra sockets, inklu...')
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

ss - Visa detaljerad information om nätverksanslutningar

Kommandot `ss` används för att visa detaljerad information om nätverksanslutningar, sockets och statistik i ett Unix-liknande operativsystem.

Syntax

ss [ALTERNATIV] [FILTER]

Beskrivning

Kommandot `ss` (Socket Stat) används för att visa detaljerad information om nätverksanslutningar. Det är ett kraftfullt verktyg som kan användas för att undersöka TCP, UDP och andra sockets, inklusive detaljerad statistik om nätverkets tillstånd.

Alternativ

Kommandot `ss` stöder flera alternativ som kan användas för att justera vilken information som visas:

 • -h, --help - Visa hjälpmeddelande och avsluta.
 • -V, --version - Visa versionsinformation och avsluta.
 • -n, --numeric - Visa numeriska adresser istället för att försöka lösa namn.
 • -r, --resolve - Försök lösa numeriska adresser till namn.
 • -a, --all - Visa alla sockets, inklusive de som inte är upprättade.
 • -l, --listening - Visa endast lyssnande sockets.
 • -o, --options - Visa timerinformation.
 • -e, --extended - Visa utökad information.
 • -m, --memory - Visa minnesanvändning för sockets.
 • -p, --processes - Visa processer som använder sockets.
 • -i, --info - Visa interna TCP-informationer.
 • -s, --summary - Visa sammanfattning av socketanvändning.
 • -t, --tcp - Visa endast TCP-sockets.
 • -u, --udp - Visa endast UDP-sockets.
 • -d, --dccp - Visa endast DCCP-sockets.
 • -w, --raw - Visa endast RAW-sockets.
 • -x, --unix - Visa endast UNIX-sockets.
 • -f, --family=FAMILJ - Visa sockets av angiven adressfamilj (inet, inet6, unix, etc.).
 • -A, --query=PROTOKOLL - Visa sockets av angivet protokoll (t.ex. tcp, udp).
 • -D, --diag=FAMILJ - Visa diagnosinformation för angiven adressfamilj.
 • -K, --kill - Döda TCP-anslutningar som matchar filter (kräver root).

Exempel

Här är några praktiska exempel som visar hur du kan använda `ss`-kommandot:

 • För att visa alla nätverksanslutningar:

ss -a

 • För att visa alla lyssnande sockets:

ss -l

 • För att visa TCP-anslutningar:

ss -t

 • För att visa UDP-anslutningar:

ss -u

 • För att visa processer som använder sockets:

sudo ss -p

 • För att visa detaljerad information om en specifik socket:

ss -e

 • För att visa sockets och deras minnesanvändning:

ss -m

 • För att visa en sammanfattning av socketanvändning:

ss -s

 • För att visa sockets av en specifik adressfamilj (t.ex. inet, inet6, unix):

ss -f inet

Skillnader mellan macOS och Linux

Det finns några viktiga skillnader att tänka på när man använder `ss`-kommandot på macOS jämfört med Linux:

 • Tillgänglighet: `ss`-kommandot är specifikt för Linux och är en del av `iproute2`-paketet. Det finns ingen direkt motsvarighet på macOS som erbjuder exakt samma funktionalitet.
 • Alternativ på macOS: På macOS kan du använda kommandon som `netstat` och `lsof` för att få liknande information om nätverksanslutningar och sockets. Även om dessa kommandon inte har exakt samma alternativ som `ss`, kan de uppfylla liknande behov.
 • Verktyg på Linux: `ss` har ersatt `netstat` på många moderna Linux-distributioner på grund av sin snabbhet och förmåga att visa mer detaljerad information om nätverksanslutningar.

Felsökning

Om du får ett felmeddelande när du använder `ss`, kontrollera följande:

 • Att kommandot är korrekt installerat och tillgängligt på ditt system.
 • Att du har nödvändiga rättigheter för att köra kommandot och visa vissa typer av nätverksinformation (vissa alternativ kräver root-rättigheter).
 • Att syntaxen för ditt kommando är korrekt. Kontrollera att du använder rätt alternativ och parametrar.
 • Om du använder macOS, att du använder rätt alternativ och verktyg för att uppnå liknande resultat som `ss` på Linux.

Se även

 • netstat - Visa nätverksanslutningar, routingtabeller och nätverksgränssnitt.
 • lsof - Lista öppna filer, inklusive nätverksanslutningar.
 • ifconfig - Konfigurera nätverksgränssnitt (ersätts av `ip` på moderna system).

Källor