UEFI Boot Services: Skillnad mellan sidversioner

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök
(Skapade sidan med '# UEFI Boot Services **UEFI Boot Services** (Unified Extensible Firmware Interface Boot Services) är en viktig del av UEFI-firmwaren och spelar en central roll under datorns uppstart. Dessa tjänster erbjuder ett gränssnitt mellan UEFI-firmwaren och operativsystemet för att utföra nödvändiga uppgifter och konfigurationer under uppstarten. ## Översikt UEFI Boot Services möjliggör interaktion mellan UEFI-firmwaren och operativsystemet genom att tillhandahålla...')
(Ingen skillnad)

Versionen från 18 november 2023 kl. 11.09

 1. UEFI Boot Services
  • UEFI Boot Services** (Unified Extensible Firmware Interface Boot Services) är en viktig del av UEFI-firmwaren och spelar en central roll under datorns uppstart. Dessa tjänster erbjuder ett gränssnitt mellan UEFI-firmwaren och operativsystemet för att utföra nödvändiga uppgifter och konfigurationer under uppstarten.
  1. Översikt

UEFI Boot Services möjliggör interaktion mellan UEFI-firmwaren och operativsystemet genom att tillhandahålla en standardiserad uppsättning tjänster och funktioner. Dessa tjänster omfattar bland annat:

   1. Hårdvaruresurser

UEFI Boot Services hanterar tilldelning och konfigurering av hårdvaruresurser, inklusive minnesallokering och hantering av enheter.

   1. EFI-drivrutiner

Tjänsterna möjliggör laddning och anrop av EFI-drivrutiner som utökar funktionaliteten hos UEFI-firmwaren och erbjuder stöd för specifika enheter och protokoll.

   1. Filhantering

Boot Services inkluderar funktioner för att öppna, läsa och skriva filer från UEFI-firmwarens filsystem, vilket är nödvändigt för att ladda och exekvera operativsystem och andra program.

   1. Händelser och temporisering

Tjänsterna erbjuder mekanismer för att hantera händelser och temporisering, inklusive skapande av händelser och tidmätning.

   1. Systemkonfiguration

UEFI Boot Services gör det möjligt att hämta information om systemkonfigurationen, inklusive hårdvaruidentifikation och maskinvarukonfigurationstabeller.

   1. Självupplösning

Tjänsterna stöder självupplösning genom identifiering och initiering av nödvändiga komponenter för uppstart, inklusive minne och processor.

   1. Kommunikation med UEFI Runtime Services

Under uppstarten kan operativsystemet och systemprogram använda Boot Services för att interagera med UEFI Runtime Services, vilket är en uppsättning tjänster som är tillgängliga efter uppstartens slutförande.

  1. Användning och Åtkomst

UEFI Boot Services är tillgängliga för operativsystemet och systemprogram via UEFI API-anrop. Dessa anrop kan göras från EFI-applikationer som körs under uppstarten. Boot Services är dock normalt tillgängliga endast under uppstartens första fas och kan inte användas efter att operativsystemet har startat om UEFI Runtime Services har aktiverats.

  1. Slutsats

UEFI Boot Services är en viktig komponent i UEFI-firmwaren som underlättar uppstarten och initialiseringen av en dator. Genom att erbjuda standardiserade tjänster och funktioner möjliggör Boot Services kommunikation och samarbete mellan UEFI-firmwaren och operativsystemet, vilket är avgörande för en smidig och framgångsrik uppstartsprocess.