UEFI Boot Services

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök

UEFI Boot Services är en viktig del av Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) och spelar en central roll i startsekvensen för en dator med UEFI-firmware. Dessa tjänster erbjuder en mängd olika funktioner som är nödvändiga under systemets uppstartsprocess. Nedan är en fullständig beskrivning av UEFI Boot Services och dess olika funktioner:

Vad är UEFI Boot Services? UEFI Boot Services är en uppsättning firmware-tjänster som tillhandahålls av UEFI-firmwaren när datorn startar. Dessa tjänster är tillgängliga för operativsystemet och andra systemprogram under startprocessen. UEFI Boot Services fungerar som ett gränssnitt mellan UEFI-firmwaren och operativsystemet, och de används för att utföra olika uppgifter under uppstarten.

Huvudfunktioner och Tjänster

Hårdvaruresurser

UEFI Boot Services ger möjlighet att identifiera och använda hårdvaruresurser som minne, enheter och I/O-portar. Detta inkluderar hantering av minnesallokering och konfigurering av hårdvaruenheter.

EFI-drivrutiner

Boot Services möjliggör laddning och anrop av EFI-drivrutiner (Execution Environment Interface) som utökar UEFI-funktioner och funktionalitet. EFI-drivrutiner kan användas för att tillhandahålla stöd för specifika enheter eller protokoll.

Filhantering

Boot Services inkluderar funktioner för att öppna, läsa och skriva filer från UEFI-firmwarens filsystem. Detta är användbart för att ladda och utföra operativsystem och andra program.

Händelser och temporisering Tjänsterna stöder hantering av händelser och temporisering genom att tillhandahålla funktioner för att skapa och vänta på händelser samt för att mäta tid.

Systemkonfiguration

UEFI Boot Services erbjuder möjlighet att hämta information om systemkonfigurationen, inklusive hårdvaruidentifikation och upplösning av maskinvarukonfigurationstabeller (MCFG).

Självupplösning

Boot Services möjliggör självupplösning, vilket innebär att den identifierar och initierar komponenter som behövs för att starta systemet. Detta inkluderar konfiguration av minne, processor och andra systemresurser.

Kommunikation med UEFI Runtime Services Under uppstarten kan operativsystemet och systemprogram använda UEFI Boot Services för att interagera med UEFI Runtime Services. Runtime Services är en uppsättning tjänster som är tillgängliga efter att uppstarten har slutförts och operativsystemet har startat.

Användning och Åtkomst

UEFI Boot Services är tillgängliga för operativsystemet och andra systemprogram via UEFI API-anrop. Dessa anrop kan göras från EFI-applikationer som körs under uppstarten. Boot Services är dock normalt tillgängliga endast under uppstartens första fas och kan inte användas efter att operativsystemet har startat om UEFI Runtime Services har aktiverats.

Slutsats

UEFI Boot Services är en viktig komponent i UEFI-firmwaren som erbjuder en mängd olika funktioner som behövs under uppstarten av datorn. Dessa tjänster möjliggör kommunikation och samarbete mellan UEFI-firmwaren och operativsystemet, vilket gör det möjligt för systemet att starta och fungera korrekt. Genom att tillhandahålla en standardiserad uppsättning tjänster underlättar UEFI Boot Services utvecklingen och kompatibiliteten mellan olika UEFI-implementeringar och operativsystem.