Umount: Skillnad mellan sidversioner

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök
(Skapade sidan med '== umount - Avmontera filsystem == `umount` är ett kommando som används för att avmontera filsystem som tidigare monterats. Detta kommando är nödvändigt för att frigöra resurser och säkerställa att inga data förloras innan en enhet tas bort eller kopplas ur. === NAMN === umount - Avmontera filsystem === SYNOPSIS === <code> umount [-hV] umount -a [-dflnrv] [-t fstyp] [-O optlist] umount [-dflnrv] {dir|enhet}... </code> === BESKRIVNING === Kommandot `umo...')
 
(Ingen skillnad)

Nuvarande version från 8 juni 2024 kl. 07.33

umount - Avmontera filsystem

`umount` är ett kommando som används för att avmontera filsystem som tidigare monterats. Detta kommando är nödvändigt för att frigöra resurser och säkerställa att inga data förloras innan en enhet tas bort eller kopplas ur.

NAMN

umount - Avmontera filsystem

SYNOPSIS


umount [-hV]
umount -a [-dflnrv] [-t fstyp] [-O optlist]
umount [-dflnrv] {dir|enhet}...

BESKRIVNING

Kommandot `umount` används för att avmontera filsystem från filsystemhierarkin. För att ett filsystem ska kunna avmonteras måste det först vara monterat.

ALTERNATIV

Här är de vanligaste alternativen som stöds av `umount`:

 • -a, --all - Avmontera alla filsystem som anges i /etc/mtab.
 • -d, --detach-loop - Koppla loss en loop-enhet efter avmontering.
 • -f, --force - Tvinga avmontering även om filsystemet är upptaget.
 • -l, --lazy - Utför en "lazy" avmontering: avmontera nu men avlägsna filsystemet när det inte längre är upptaget.
 • -n, --no-mtab - Gör ingen ändring i /etc/mtab.
 • -r, --read-only - Återmontera filsystemet som skrivskyddat om avmonteringen misslyckas.
 • -v, --verbose - Visa detaljerad utdata.
 • -h, --help - Visa hjälpmeddelande och avsluta.
 • -V, --version - Visa versionsinformation och avsluta.

ANVÄNDNING

Här är flera exempel på hur man använder `umount` för att avmontera filsystem:

Avmontera ett filsystem från en katalog

För att avmontera ett filsystem från en specifik katalog, ange katalogens sökväg.

EXEMPEL

umount /mnt/mydisk

Detta kommando avmonterar filsystemet som är monterat på /mnt/mydisk.

Avmontera ett filsystem från en enhet

För att avmontera ett filsystem från en specifik enhet, ange enhetens namn.

EXEMPEL

umount /dev/sda1

Detta kommando avmonterar filsystemet på enheten /dev/sda1.

Avmontera alla filsystem

För att avmontera alla filsystem som anges i /etc/mtab, använd alternativet `--all`.

EXEMPEL

umount --all

Detta kommando avmonterar alla filsystem som listas i /etc/mtab.

Tvinga avmontering av ett filsystem

För att tvinga avmontering av ett filsystem, använd alternativet `--force`.

EXEMPEL

umount --force /mnt/mydisk

Detta kommando tvingar avmonteringen av filsystemet på /mnt/mydisk även om det är upptaget.

Utför en "lazy" avmontering

För att utföra en "lazy" avmontering, använd alternativet `--lazy`.

EXEMPEL

umount --lazy /mnt/mydisk

Detta kommando utför en "lazy" avmontering av filsystemet på /mnt/mydisk, vilket innebär att det avlägsnas när det inte längre är upptaget.

Koppla loss en loop-enhet efter avmontering

För att koppla loss en loop-enhet efter avmontering, använd alternativet `--detach-loop`.

EXEMPEL

umount --detach-loop /mnt/mydisk

Detta kommando avmonterar filsystemet på /mnt/mydisk och kopplar loss loop-enheten.

Avmontera ett filsystem utan att ändra /etc/mtab

För att avmontera ett filsystem utan att ändra /etc/mtab, använd alternativet `--no-mtab`.

EXEMPEL

umount --no-mtab /mnt/mydisk

Detta kommando avmonterar filsystemet på /mnt/mydisk utan att göra några ändringar i /etc/mtab.

Återmontera som skrivskyddat om avmonteringen misslyckas

För att återmontera ett filsystem som skrivskyddat om avmonteringen misslyckas, använd alternativet `--read-only`.

EXEMPEL

umount --read-only /mnt/mydisk

Detta kommando försöker avmontera filsystemet på /mnt/mydisk och återmonterar det som skrivskyddat om avmonteringen misslyckas.

Visa detaljerad utdata

För att visa detaljerad utdata under avmontering, använd alternativet `--verbose`.

EXEMPEL

umount --verbose /mnt/mydisk

Detta kommando avmonterar filsystemet på /mnt/mydisk och visar detaljerad utdata.

SKILLNADER MELLAN macOS OCH LINUX

Det finns viktiga skillnader att tänka på när man använder `umount` på macOS jämfört med Linux:

Tillgänglighet: `umount` är tillgängligt på både macOS och Linux, men kommandona och alternativen kan variera något.

Kommandon: På macOS används kommandot `diskutil` ofta för att avmontera och hantera enheter, medan `umount` är standardkommandot på Linux.

FELSÖKNING

Om du får ett felmeddelande när du använder `umount`, kontrollera följande:

Att du använder rätt syntax och alternativ för ditt specifika kommando. Att filsystemet du försöker avmontera är korrekt monterat. Att du har tillräckliga användarrättigheter för att avmontera filsystemet.

Vanliga fel och deras lösningar:

 • Felmeddelande: "Permission denied":
 * Lösning: Kontrollera att du kör kommandot med tillräckliga behörigheter (t.ex. med `sudo`).
 • Felmeddelande: "Device busy":
 * Lösning: Kontrollera att inga processer använder filsystemet. Använd alternativet `--force` för att tvinga avmontering.
 • Felmeddelande: "Invalid argument":
 * Lösning: Kontrollera att du använder giltiga argument och alternativ för kommandot.

AVANCERAD ANVÄNDNING

`umount` erbjuder avancerade funktioner som kan användas för att avmontera filsystem mer effektivt. Här är några exempel:

Använda /etc/fstab för att avmontera filsystem

Du kan använda /etc/fstab för att konfigurera och avmontera filsystem automatiskt.

EXEMPEL

umount /mnt/mydisk

Detta kommando avmonterar filsystemet som är konfigurerat i /etc/fstab för att monteras på /mnt/mydisk.

Avmontera filsystem baserat på fstyper

Du kan specificera filsystemtyper när du avmonterar filsystem.

EXEMPEL

umount -a -t nfs

Detta kommando avmonterar alla NFS-filsystem.

Använda loop-enheter

Du kan använda loop-enheter för att avmontera filsystem som är monterade på loop-enheter.

EXEMPEL

umount /dev/loop0

Detta kommando avmonterar filsystemet på loop-enheten /dev/loop0.

SE ÄVEN

 • mount - Montera filsystem.
 • losetup - Ställ in och kontrollera loop-enheter.
 • diskutil - Hantera disk- och RAID-konfigurationer på macOS.
 • fstab - Konfigurationsfil för att beskriva filsystemtabell.

FÖRFATTARE

`umount` är en del av util-linux-paketet och utvecklades som en del av Linux-operativsystemet.

KOLOFON

Denna sida är en del av `util-linux`-projektet. Mer information om projektet finns på ⟨https://mirrors.edge.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/⟩. Om du har en buggrapport för denna manualsida, se ⟨https://github.com/util-linux/util-linux/issues⟩. Denna sida erhölls från projektets upstream Git-repository ⟨https://github.com/util-linux/util-linux.git⟩ den 2023-12-22. Om du upptäcker några renderingsproblem i denna HTML-version av sidan, eller om du tror att det finns en bättre eller mer uppdaterad källa för sidan, eller om du har korrigeringar eller förbättringar av informationen i denna KOLOFON (som inte är en del av den ursprungliga manualsidan), skicka ett e-postmeddelande till man-pages@man7.org.

KÄLLOR

umount manual (Linux) util-linux GitHub Repository