Uptime: Skillnad mellan sidversioner

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök
(Skapade sidan med '== uptime - Visa systemets driftstid och belastning == `uptime` är ett kommandoradsverktyg som används för att visa hur länge systemet har varit igång, antalet aktiva användare och den aktuella systembelastningen. === NAMN === uptime - Visa systemets driftstid och belastning === SYNOPSIS === <code> uptime [alternativ] </code> === BESKRIVNING === `uptime` är ett kommandoradsverktyg som visar hur länge systemet har varit igång, antalet aktiva användare och den...')
(Ingen skillnad)

Versionen från 21 juni 2024 kl. 09.27

uptime - Visa systemets driftstid och belastning

`uptime` är ett kommandoradsverktyg som används för att visa hur länge systemet har varit igång, antalet aktiva användare och den aktuella systembelastningen.

NAMN

uptime - Visa systemets driftstid och belastning

SYNOPSIS

uptime [alternativ]

BESKRIVNING

`uptime` är ett kommandoradsverktyg som visar hur länge systemet har varit igång, antalet aktiva användare och den aktuella systembelastningen över de senaste 1, 5 och 15 minuterna.

ALTERNATIV

Här är de vanligaste alternativen som stöds av `uptime`:

 • -h, --help - Visa hjälpmeddelande och avsluta.
 • -p, --pretty - Visa driftstid i ett mer läsbart format.
 • -s, --since - Visa datum och tid när systemet startades.
 • -V, --version - Visa versionsinformation och avsluta.

EXEMPEL

Här är flera exempel på hur man använder `uptime` för att visa systemets driftstid och belastning:

Visa systemets driftstid och belastning

För att visa systemets driftstid och belastning:

uptime

Detta kommando visar hur länge systemet har varit igång, antalet aktiva användare och systembelastningen över de senaste 1, 5 och 15 minuterna.

Visa driftstid i ett mer läsbart format

För att visa driftstid i ett mer läsbart format:

uptime -p

Detta kommando visar systemets driftstid i ett mer läsbart format, till exempel "up 3 hours, 24 minutes".

Visa när systemet startades

För att visa datum och tid när systemet startades:

uptime -s

Detta kommando visar exakt datum och tid när systemet startades.

Visa hjälpmeddelande

För att visa hjälpmeddelande:

uptime -h

Detta kommando visar en kort hjälptext med tillgängliga alternativ för `uptime`.

Visa versionsinformation

För att visa versionsinformation:

uptime -V

Detta kommando visar versionsinformationen för `uptime`.

ANVÄNDNING

Här är en detaljerad beskrivning av hur man använder `uptime`:

Grundläggande användning

För att visa systemets driftstid, antalet aktiva användare och systembelastningen:

uptime

Detta kommando visar en rad med information som innehåller hur länge systemet har varit igång, antalet aktiva användare och systembelastningen över de senaste 1, 5 och 15 minuterna.

Visa driftstid i läsbart format

För att visa driftstid i ett mer läsbart format:

uptime -p

Detta kommando visar systemets driftstid i ett format som är lättare att läsa och förstå.

Visa när systemet startades

För att visa datum och tid när systemet startades:

uptime -s

Detta kommando ger exakt tidpunkt för när systemet senast startades om.

Visa hjälpmeddelande

För att få hjälp med kommandot `uptime`:

uptime -h

Detta kommando visar en kort hjälptext som beskriver de olika alternativen som finns tillgängliga för `uptime`.

Visa versionsinformation

För att få versionsinformation om `uptime`:

uptime -V

Detta kommando visar vilken version av `uptime` som för närvarande används på systemet.

SKILLNADER MELLAN macOS OCH LINUX

Det finns vissa skillnader att tänka på när man använder `uptime` på macOS jämfört med Linux:

 • macOS: `uptime` är förinstallerat på macOS och fungerar på liknande sätt som på Linux. Kommandoalternativen och utdataformatet är dock mycket lika mellan de två operativsystemen.
 • Linux: `uptime` är förinstallerat på de flesta Linux-distributioner och ger detaljerad information om systemets driftstid och belastning. Linux-versionen av `uptime` kan ha fler alternativ och visa mer detaljerad information beroende på distributionen och versionen av systemverktygen.

FELSÖKNING

Om du får ett felmeddelande när du använder `uptime`, kontrollera följande:

Att du använder rätt syntax och alternativ för ditt specifika kommando. Att systemet har nödvändiga behörigheter för att visa information om systemets driftstid och belastning.

Vanliga fel och deras lösningar:

 • Felmeddelande: "uptime: command not found":
 * Lösning: Kontrollera att `uptime` är installerat på systemet. På de flesta Linux-distributioner och macOS är `uptime` en del av systemets standardverktyg.
 • Felmeddelande: "uptime: invalid option":
 * Lösning: Kontrollera att du använder rätt alternativ för den version av `uptime` som finns på ditt system. Använd `uptime --help` för att se en lista över tillgängliga alternativ.

AVANCERAD ANVÄNDNING

`uptime` erbjuder enkla och effektiva sätt att övervaka systemets driftstid och belastning. Här är några exempel på hur man kan använda `uptime` i olika scenarier:

Integrera `uptime` i skript

`uptime` kan användas i skript för att automatisera övervakningen av systemets driftstid och belastning. Här är ett exempel på ett enkelt skript:

EXEMPEL

 1. !/bin/bash

echo "Systemets driftstid och belastning:" uptime

Detta skript visar systemets driftstid och belastning när det körs.

Kombinera `uptime` med andra kommandon

För att kombinera `uptime` med andra kommandon för att skapa mer avancerade övervakningslösningar:

EXEMPEL

echo "Systemets driftstid och belastning:" uptime echo "Aktiva användare:" who

Detta kommando visar systemets driftstid och belastning följt av en lista över aktiva användare.

Använd `uptime` i cron-jobb

För att använda `uptime` i ett cron-jobb för att logga systemets driftstid och belastning regelbundet:

EXEMPEL

 • /10 * * * * /usr/bin/uptime >> /var/log/uptime.log

Detta cron-jobb loggar systemets driftstid och belastning var tionde minut till en loggfil.

SE ÄVEN

 • w - Visa information om inloggade användare och vad de gör.
 • who - Visa vem som är inloggad på systemet.
 • top - Visa realtidsinformation om systemets processer och belastning.
 • ps - Visa information om aktuella processer.

FÖRFATTARE

`uptime` utvecklades som en del av GNU coreutils och har bidragits till av många utvecklare genom åren.

KOLOFON

Denna sida är en del av dokumentationen för `uptime`, ett verktyg för att visa systemets driftstid och belastning. Mer information om projektet finns på ⟨https://www.gnu.org/software/coreutils/⟩. Om du har en buggrapport för denna manualsida, se ⟨https://savannah.gnu.org/projects/coreutils/⟩. Denna sida erhölls från projektets upstream Git-repository ⟨https://git.savannah.gnu.org/git/coreutils.git⟩ den 2023-12-22. Om du upptäcker några renderingsproblem i denna HTML-version av sidan, eller om du tror att det finns en bättre eller mer uppdaterad källa för sidan, eller om du har korrigeringar eller förbättringar av informationen i denna KOLOFON (som inte är en del av den ursprungliga manualsidan), skicka ett e-postmeddelande till man-pages@gnu.org.

KÄLLOR

uptime manual (GNU Coreutils Documentation) uptime manual (man7)

uptime - Visa systemets driftstid och belastning

`uptime` är ett kommandoradsverktyg som används för att visa hur länge systemet har varit igång, antalet aktiva användare och den aktuella systembelastningen.

NAMN

uptime - Visa systemets driftstid och belastning

SYNOPSIS

uptime [alternativ]

BESKRIVNING

`uptime` är ett kommandoradsverktyg som visar hur länge systemet har varit igång, antalet aktiva användare och den aktuella systembelastningen över de senaste 1, 5 och 15 minuterna.

ALTERNATIV

Här är de vanligaste alternativen som stöds av `uptime`:

 • -h, --help - Visa hjälpmeddelande och avsluta.
 • -p, --pretty - Visa driftstid i ett mer läsbart format.
 • -s, --since - Visa datum och tid när systemet startades.
 • -V, --version - Visa versionsinformation och avsluta.

EXEMPEL

Här är flera exempel på hur man använder `uptime` för att visa systemets driftstid och belastning:

Visa systemets driftstid och belastning

För att visa systemets driftstid och belastning:

uptime

Detta kommando visar hur länge systemet har varit igång, antalet aktiva användare och systembelastningen över de senaste 1, 5 och 15 minuterna.

Visa driftstid i ett mer läsbart format

För att visa driftstid i ett mer läsbart format:

uptime -p

Detta kommando visar systemets driftstid i ett mer läsbart format, till exempel "up 3 hours, 24 minutes".

Visa när systemet startades

För att visa datum och tid när systemet startades:

uptime -s

Detta kommando visar exakt datum och tid när systemet startades.

Visa hjälpmeddelande

För att visa hjälpmeddelande:

uptime -h

Detta kommando visar en kort hjälptext med tillgängliga alternativ för `uptime`.

Visa versionsinformation

För att visa versionsinformation:

uptime -V

Detta kommando visar versionsinformationen för `uptime`.

ANVÄNDNING

Här är en detaljerad beskrivning av hur man använder `uptime`:

Grundläggande användning

För att visa systemets driftstid, antalet aktiva användare och systembelastningen:

uptime

Detta kommando visar en rad med information som innehåller hur länge systemet har varit igång, antalet aktiva användare och systembelastningen över de senaste 1, 5 och 15 minuterna.

Visa driftstid i läsbart format

För att visa driftstid i ett mer läsbart format:

uptime -p

Detta kommando visar systemets driftstid i ett format som är lättare att läsa och förstå.

Visa när systemet startades

För att visa datum och tid när systemet startades:

uptime -s

Detta kommando ger exakt tidpunkt för när systemet senast startades om.

Visa hjälpmeddelande

För att få hjälp med kommandot `uptime`:

uptime -h

Detta kommando visar en kort hjälptext som beskriver de olika alternativen som finns tillgängliga för `uptime`.

Visa versionsinformation

För att få versionsinformation om `uptime`:

uptime -V

Detta kommando visar vilken version av `uptime` som för närvarande används på systemet.

SKILLNADER MELLAN macOS OCH LINUX

Det finns vissa skillnader att tänka på när man använder `uptime` på macOS jämfört med Linux:

 • macOS: `uptime` är förinstallerat på macOS och fungerar på liknande sätt som på Linux. Kommandoalternativen och utdataformatet är dock mycket lika mellan de två operativsystemen.
 • Linux: `uptime` är förinstallerat på de flesta Linux-distributioner och ger detaljerad information om systemets driftstid och belastning. Linux-versionen av `uptime` kan ha fler alternativ och visa mer detaljerad information beroende på distributionen och versionen av systemverktygen.

FELSÖKNING

Om du får ett felmeddelande när du använder `uptime`, kontrollera följande:

Att du använder rätt syntax och alternativ för ditt specifika kommando. Att systemet har nödvändiga behörigheter för att visa information om systemets driftstid och belastning.

Vanliga fel och deras lösningar:

 • Felmeddelande: "uptime: command not found":
 * Lösning: Kontrollera att `uptime` är installerat på systemet. På de flesta Linux-distributioner och macOS är `uptime` en del av systemets standardverktyg.
 • Felmeddelande: "uptime: invalid option":
 * Lösning: Kontrollera att du använder rätt alternativ för den version av `uptime` som finns på ditt system. Använd `uptime --help` för att se en lista över tillgängliga alternativ.

AVANCERAD ANVÄNDNING

`uptime` erbjuder enkla och effektiva sätt att övervaka systemets driftstid och belastning. Här är några exempel på hur man kan använda `uptime` i olika scenarier:

Integrera `uptime` i skript

`uptime` kan användas i skript för att automatisera övervakningen av systemets driftstid och belastning. Här är ett exempel på ett enkelt skript:

EXEMPEL

 1. !/bin/bash

echo "Systemets driftstid och belastning:" uptime

Detta skript visar systemets driftstid och belastning när det körs.

Kombinera `uptime` med andra kommandon

För att kombinera `uptime` med andra kommandon för att skapa mer avancerade övervakningslösningar:

EXEMPEL

echo "Systemets driftstid och belastning:" uptime echo "Aktiva användare:" who

Detta kommando visar systemets driftstid och belastning följt av en lista över aktiva användare.

Använd `uptime` i cron-jobb

För att använda `uptime` i ett cron-jobb för att logga systemets driftstid och belastning regelbundet:

EXEMPEL

 • /10 * * * * /usr/bin/uptime >> /var/log/uptime.log

Detta cron-jobb loggar systemets driftstid och belastning var tionde minut till en loggfil.

SE ÄVEN

 • w - Visa information om inloggade användare och vad de gör.
 • who - Visa vem som är inloggad på systemet.
 • top - Visa realtidsinformation om systemets processer och belastning.
 • ps - Visa information om aktuella processer.

FÖRFATTARE

`uptime` utvecklades som en del av GNU coreutils och har bidragits till av många utvecklare genom åren.

KOLOFON

Denna sida är en del av dokumentationen för `uptime`, ett verktyg för att visa systemets driftstid och belastning. Mer information om projektet finns på ⟨https://www.gnu.org/software/coreutils/⟩. Om du har en buggrapport för denna manualsida, se ⟨https://savannah.gnu.org/projects/coreutils/⟩. Denna sida erhölls från projektets upstream Git-repository ⟨https://git.savannah.gnu.org/git/coreutils.git⟩ den 2023-12-22. Om du upptäcker några renderingsproblem i denna HTML-version av sidan, eller om du tror att det finns en bättre eller mer uppdaterad källa för sidan, eller om du har korrigeringar eller förbättringar av informationen i denna KOLOFON (som inte är en del av den ursprungliga manualsidan), skicka ett e-postmeddelande till man-pages@gnu.org.

KÄLLOR

uptime manual (GNU Coreutils Documentation) uptime manual (man7)

uptime - Visa systemets driftstid och belastning

`uptime` är ett kommandoradsverktyg som används för att visa hur länge systemet har varit igång, antalet aktiva användare och den aktuella systembelastningen.

NAMN

uptime - Visa systemets driftstid och belastning

SYNOPSIS

uptime [alternativ]

BESKRIVNING

`uptime` är ett kommandoradsverktyg som visar hur länge systemet har varit igång, antalet aktiva användare och den aktuella systembelastningen över de senaste 1, 5 och 15 minuterna.

ALTERNATIV

Här är de vanligaste alternativen som stöds av `uptime`:

 • -h, --help - Visa hjälpmeddelande och avsluta.
 • -p, --pretty - Visa driftstid i ett mer läsbart format.
 • -s, --since - Visa datum och tid när systemet startades.
 • -V, --version - Visa versionsinformation och avsluta.

EXEMPEL

Här är flera exempel på hur man använder `uptime` för att visa systemets driftstid och belastning:

Visa systemets driftstid och belastning

För att visa systemets driftstid och belastning:

uptime

Detta kommando visar hur länge systemet har varit igång, antalet aktiva användare och systembelastningen över de senaste 1, 5 och 15 minuterna.

Visa driftstid i ett mer läsbart format

För att visa driftstid i ett mer läsbart format:

uptime -p

Detta kommando visar systemets driftstid i ett mer läsbart format, till exempel "up 3 hours, 24 minutes".

Visa när systemet startades

För att visa datum och tid när systemet startades:

uptime -s

Detta kommando visar exakt datum och tid när systemet startades.

Visa hjälpmeddelande

För att visa hjälpmeddelande:

uptime -h

Detta kommando visar en kort hjälptext med tillgängliga alternativ för `uptime`.

Visa versionsinformation

För att visa versionsinformation:

uptime -V

Detta kommando visar versionsinformationen för `uptime`.

ANVÄNDNING

Här är en detaljerad beskrivning av hur man använder `uptime`:

Grundläggande användning

För att visa systemets driftstid, antalet aktiva användare och systembelastningen:

uptime

Detta kommando visar en rad med information som innehåller hur länge systemet har varit igång, antalet aktiva användare och systembelastningen över de senaste 1, 5 och 15 minuterna.

Visa driftstid i läsbart format

För att visa driftstid i ett mer läsbart format:

uptime -p

Detta kommando visar systemets driftstid i ett format som är lättare att läsa och förstå.

Visa när systemet startades

För att visa datum och tid när systemet startades:

uptime -s

Detta kommando ger exakt tidpunkt för när systemet senast startades om.

Visa hjälpmeddelande

För att få hjälp med kommandot `uptime`:

uptime -h

Detta kommando visar en kort hjälptext som beskriver de olika alternativen som finns tillgängliga för `uptime`.

Visa versionsinformation

För att få versionsinformation om `uptime`:

uptime -V

Detta kommando visar vilken version av `uptime` som för närvarande används på systemet.

SKILLNADER MELLAN macOS OCH LINUX

Det finns vissa skillnader att tänka på när man använder `uptime` på macOS jämfört med Linux:

 • macOS: `uptime` är förinstallerat på macOS och fungerar på liknande sätt som på Linux. Kommandoalternativen och utdataformatet är dock mycket lika mellan de två operativsystemen.
 • Linux: `uptime` är förinstallerat på de flesta Linux-distributioner och ger detaljerad information om systemets driftstid och belastning. Linux-versionen av `uptime` kan ha fler alternativ och visa mer detaljerad information beroende på distributionen och versionen av systemverktygen.

FELSÖKNING

Om du får ett felmeddelande när du använder `uptime`, kontrollera följande:

Att du använder rätt syntax och alternativ för ditt specifika kommando. Att systemet har nödvändiga behörigheter för att visa information om systemets driftstid och belastning.

Vanliga fel och deras lösningar:

 • Felmeddelande: "uptime: command not found":
 * Lösning: Kontrollera att `uptime` är installerat på systemet. På de flesta Linux-distributioner och macOS är `uptime` en del av systemets standardverktyg.
 • Felmeddelande: "uptime: invalid option":
 * Lösning: Kontrollera att du använder rätt alternativ för den version av `uptime` som finns på ditt system. Använd `uptime --help` för att se en lista över tillgängliga alternativ.

AVANCERAD ANVÄNDNING

`uptime` erbjuder enkla och effektiva sätt att övervaka systemets driftstid och belastning. Här är några exempel på hur man kan använda `uptime` i olika scenarier:

Integrera `uptime` i skript

`uptime` kan användas i skript för att automatisera övervakningen av systemets driftstid och belastning. Här är ett exempel på ett enkelt skript:

EXEMPEL

 1. !/bin/bash

echo "Systemets driftstid och belastning:" uptime

Detta skript visar systemets driftstid och belastning när det körs.

Kombinera `uptime` med andra kommandon

För att kombinera `uptime` med andra kommandon för att skapa mer avancerade övervakningslösningar:

EXEMPEL

echo "Systemets driftstid och belastning:" uptime echo "Aktiva användare:" who

Detta kommando visar systemets driftstid och belastning följt av en lista över aktiva användare.

Använd `uptime` i cron-jobb

För att använda `uptime` i ett cron-jobb för att logga systemets driftstid och belastning regelbundet:

EXEMPEL

 • /10 * * * * /usr/bin/uptime >> /var/log/uptime.log

Detta cron-jobb loggar systemets driftstid och belastning var tionde minut till en loggfil.

SE ÄVEN

 • w - Visa information om inloggade användare och vad de gör.
 • who - Visa vem som är inloggad på systemet.
 • top - Visa realtidsinformation om systemets processer och belastning.
 • ps - Visa information om aktuella processer.

FÖRFATTARE

`uptime` utvecklades som en del av GNU coreutils och har bidragits till av många utvecklare genom åren.

KOLOFON

Denna sida är en del av dokumentationen för `uptime`, ett verktyg för att visa systemets driftstid och belastning. Mer information om projektet finns på ⟨https://www.gnu.org/software/coreutils/⟩. Om du har en buggrapport för denna manualsida, se ⟨https://savannah.gnu.org/projects/coreutils/⟩. Denna sida erhölls från projektets upstream Git-repository ⟨https://git.savannah.gnu.org/git/coreutils.git⟩ den 2023-12-22. Om du upptäcker några renderingsproblem i denna HTML-version av sidan, eller om du tror att det finns en bättre eller mer uppdaterad källa för sidan, eller om du har korrigeringar eller förbättringar av informationen i denna KOLOFON (som inte är en del av den ursprungliga manualsidan), skicka ett e-postmeddelande till man-pages@gnu.org.


KÄLLOR

uptime manual (GNU Coreutils Documentation) uptime manual (man7)