Uptime: Skillnad mellan sidversioner

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök
(Skapade sidan med '== uptime - Visa systemets driftstid och belastning == `uptime` är ett kommandoradsverktyg som används för att visa hur länge systemet har varit igång, antalet aktiva användare och den aktuella systembelastningen. === NAMN === uptime - Visa systemets driftstid och belastning === SYNOPSIS === <code> uptime [alternativ] </code> === BESKRIVNING === `uptime` är ett kommandoradsverktyg som visar hur länge systemet har varit igång, antalet aktiva användare och den...')
 
Ingen redigeringssammanfattning
 
(4 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte)
Rad 1: Rad 1:
== uptime - Visa systemets driftstid och belastning ==
== uptime - Visa systemets driftstid och belastning ==
`uptime` är ett kommandoradsverktyg som används för att visa hur länge systemet har varit igång, antalet aktiva användare och den aktuella systembelastningen.
`uptime` är ett kommandoradsverktyg som används för att visa hur länge systemet har varit igång, antalet inloggade användare och den genomsnittliga systembelastningen.


=== NAMN ===
=== NAMN ===
Rad 11: Rad 11:


=== BESKRIVNING ===
=== BESKRIVNING ===
`uptime` är ett kommandoradsverktyg som visar hur länge systemet har varit igång, antalet aktiva användare och den aktuella systembelastningen över de senaste 1, 5 och 15 minuterna.
`uptime` är ett kommandoradsverktyg som visar hur länge systemet har varit igång, antalet inloggade användare och den genomsnittliga systembelastningen under de senaste 1, 5 och 15 minuterna.


=== ALTERNATIV ===
=== ALTERNATIV ===
Här är de vanligaste alternativen som stöds av `uptime`:
Här är de vanligaste alternativen som stöds av `uptime`:


* -h, --help - Visa hjälpmeddelande och avsluta.
* -p, --pretty - Visa driftstid i ett mer läsbart format.
* -p, --pretty - Visa driftstid i ett mer läsbart format.
* -s, --since - Visa datum och tid när systemet startades.
* -s, --since - Visa datum och tid när systemet startades.
* -h, --help - Visa hjälpmeddelande och avsluta.
* -V, --version - Visa versionsinformation och avsluta.
* -V, --version - Visa versionsinformation och avsluta.


=== EXEMPEL ===
=== EXEMPEL ===
Här är flera exempel på hur man använder `uptime` för att visa systemets driftstid och belastning:
Här är flera exempel på hur man använder `uptime` för att visa information om systemets driftstid och belastning:


==== Visa systemets driftstid och belastning ====
==== Visa standardinformation ====
För att visa systemets driftstid och belastning:
För att visa standardinformationen om systemets driftstid, antalet inloggade användare och systembelastningen:


<code>
<code>
Rad 31: Rad 31:
</code>
</code>


Detta kommando visar hur länge systemet har varit igång, antalet aktiva användare och systembelastningen över de senaste 1, 5 och 15 minuterna.
Detta kommando visar hur länge systemet har varit igång, antalet inloggade användare och den genomsnittliga systembelastningen under de senaste 1, 5 och 15 minuterna.


==== Visa driftstid i ett mer läsbart format ====
==== Visa driftstid i ett mer läsbart format ====
För att visa driftstid i ett mer läsbart format:
För att visa driftstiden i ett mer läsbart format:


<code>
<code>
Rad 40: Rad 40:
</code>
</code>


Detta kommando visar systemets driftstid i ett mer läsbart format, till exempel "up 3 hours, 24 minutes".
Detta kommando visar driftstiden i ett mer läsbart format, till exempel "up 1 day, 5 hours".


==== Visa när systemet startades ====
==== Visa datum och tid när systemet startades ====
För att visa datum och tid när systemet startades:
För att visa datum och tid när systemet startades:


Rad 49: Rad 49:
</code>
</code>


Detta kommando visar exakt datum och tid när systemet startades.
Detta kommando visar datum och tid när systemet startades, till exempel "2023-01-01 10:00:00".


==== Visa hjälpmeddelande ====
==== Visa hjälpmeddelande ====
För att visa hjälpmeddelande:
För att visa hjälpmeddelandet:


<code>
<code>
Rad 58: Rad 58:
</code>
</code>


Detta kommando visar en kort hjälptext med tillgängliga alternativ för `uptime`.
Detta kommando visar hjälpmeddelandet med en beskrivning av alla tillgängliga alternativ.


==== Visa versionsinformation ====
==== Visa versionsinformation ====
För att visa versionsinformation:
För att visa versionsinformationen:


<code>
<code>
Rad 73: Rad 73:


==== Grundläggande användning ====
==== Grundläggande användning ====
För att visa systemets driftstid, antalet aktiva användare och systembelastningen:
För att visa standardinformationen om systemets driftstid, antalet inloggade användare och systembelastningen:


<code>
<code>
Rad 79: Rad 79:
</code>
</code>


Detta kommando visar en rad med information som innehåller hur länge systemet har varit igång, antalet aktiva användare och systembelastningen över de senaste 1, 5 och 15 minuterna.
Detta kommando visar en rad med följande information:
* Aktuell tid
* Hur länge systemet har varit igång
* Antalet inloggade användare
* Den genomsnittliga systembelastningen under de senaste 1, 5 och 15 minuterna.


==== Visa driftstid i läsbart format ====
==== Användning med alternativ ====
För att visa driftstid i ett mer läsbart format:
För att visa driftstiden i ett mer läsbart format:


<code>
<code>
Rad 88: Rad 92:
</code>
</code>


Detta kommando visar systemets driftstid i ett format som är lättare att läsa och förstå.
Detta kommando visar driftstiden i ett format som är enklare att läsa, till exempel "up 2 hours, 45 minutes".


==== Visa när systemet startades ====
För att visa datum och tid när systemet startades:
För att visa datum och tid när systemet startades:


Rad 97: Rad 100:
</code>
</code>


Detta kommando ger exakt tidpunkt för när systemet senast startades om.
Detta kommando visar när systemet startades, vilket kan vara användbart för att se hur länge systemet har varit igång.
 
==== Visa hjälpmeddelande ====
För att få hjälp med kommandot `uptime`:
 
<code>
uptime -h
</code>
 
Detta kommando visar en kort hjälptext som beskriver de olika alternativen som finns tillgängliga för `uptime`.
 
==== Visa versionsinformation ====
För att få versionsinformation om `uptime`:
 
<code>
uptime -V
</code>
 
Detta kommando visar vilken version av `uptime` som för närvarande används på systemet.


=== SKILLNADER MELLAN macOS OCH LINUX ===
=== SKILLNADER MELLAN macOS OCH LINUX ===
Det finns vissa skillnader att tänka på när man använder `uptime` på macOS jämfört med Linux:
Det finns vissa skillnader att tänka på när man använder `uptime` på macOS jämfört med Linux:


* macOS: `uptime` är förinstallerat på macOS och fungerar på liknande sätt som på Linux. Kommandoalternativen och utdataformatet är dock mycket lika mellan de två operativsystemen.
* macOS: `uptime` är förinstallerat på macOS och fungerar på liknande sätt som på Linux, men formateringen och vissa alternativ kan skilja sig åt. macOS-versionen av `uptime` kan ha mindre detaljerad information jämfört med Linux-versionen.
* Linux: `uptime` är förinstallerat på de flesta Linux-distributioner och ger detaljerad information om systemets driftstid och belastning. Linux-versionen av `uptime` kan ha fler alternativ och visa mer detaljerad information beroende på distributionen och versionen av systemverktygen.
* Linux: `uptime` är förinstallerat på de flesta Linux-distributioner och ger detaljerad information om systemets driftstid och belastning. Det erbjuder fler alternativ och mer detaljerad information jämfört med macOS-versionen.


=== FELSÖKNING ===
=== FELSÖKNING ===
Rad 127: Rad 112:


Att du använder rätt syntax och alternativ för ditt specifika kommando.
Att du använder rätt syntax och alternativ för ditt specifika kommando.
Att systemet har nödvändiga behörigheter för att visa information om systemets driftstid och belastning.
Att systemet har nödvändiga behörigheter för att visa information om driftstid och belastning.


Vanliga fel och deras lösningar:
Vanliga fel och deras lösningar:
* Felmeddelande: "uptime: command not found":
* Felmeddelande: "uptime: command not found":
   * Lösning: Kontrollera att `uptime` är installerat på systemet. På de flesta Linux-distributioner och macOS är `uptime` en del av systemets standardverktyg.
   * Lösning: Kontrollera att `uptime` är installerat på systemet. På de flesta Linux-distributioner är `uptime` en del av systemets standardverktyg. På macOS är det förinstallerat.


* Felmeddelande: "uptime: invalid option":
* Felmeddelande: "uptime: invalid option":
Rad 137: Rad 122:


=== AVANCERAD ANVÄNDNING ===
=== AVANCERAD ANVÄNDNING ===
`uptime` erbjuder enkla och effektiva sätt att övervaka systemets driftstid och belastning. Här är några exempel på hur man kan använda `uptime` i olika scenarier:
`uptime` erbjuder avancerade funktioner för att anpassa visningen av information om systemets driftstid och belastning. Här är några exempel:


==== Integrera `uptime` i skript ====
==== Kombinera flera alternativ ====
`uptime` kan användas i skript för att automatisera övervakningen av systemets driftstid och belastning. Här är ett exempel på ett enkelt skript:
För att kombinera flera alternativ i ett kommando:


===== EXEMPEL =====
===== EXEMPEL =====
<code>
<code>
#!/bin/bash
uptime -p -s
echo "Systemets driftstid och belastning:"
uptime
</code>
</code>


Detta skript visar systemets driftstid och belastning när det körs.
Detta kommando visar både driftstiden i ett mer läsbart format och datum och tid när systemet startades.


==== Kombinera `uptime` med andra kommandon ====
==== Använda `uptime` i skript ====
För att kombinera `uptime` med andra kommandon för att skapa mer avancerade övervakningslösningar:
`uptime` kan användas i skript för att automatisera övervakningen av systemets driftstid och belastning. Här är fem exempel på enkla skript:


===== EXEMPEL =====
===== EXEMPEL 1 =====
<code>
<code>
echo "Systemets driftstid och belastning:"
#!/bin/bash
uptime
# Visa driftstid och systembelastning varje minut
echo "Aktiva användare:"
while true; do
who
  uptime
  sleep 60
done
</code>
</code>


Detta kommando visar systemets driftstid och belastning följt av en lista över aktiva användare.
Detta skript visar systemets driftstid och belastning varje minut.


==== Använd `uptime` i cron-jobb ====
===== EXEMPEL 2 =====
För att använda `uptime` i ett cron-jobb för att logga systemets driftstid och belastning regelbundet:
 
===== EXEMPEL =====
<code>
<code>
*/10 * * * * /usr/bin/uptime >> /var/log/uptime.log
#!/bin/bash
# Spara driftstid och systembelastning till en loggfil
uptime >> /var/log/uptime.log
</code>
</code>


Detta cron-jobb loggar systemets driftstid och belastning var tionde minut till en loggfil.
Detta skript sparar aktuell driftstid och systembelastning till en loggfil.
 
=== SE ÄVEN ===
* [[w]] - Visa information om inloggade användare och vad de gör.
* [[who]] - Visa vem som är inloggad på systemet.
* [[top]] - Visa realtidsinformation om systemets processer och belastning.
* [[ps]] - Visa information om aktuella processer.


=== FÖRFATTARE ===
===== EXEMPEL 3 =====
`uptime` utvecklades som en del av GNU coreutils och har bidragits till av många utvecklare genom åren.
 
=== KOLOFON ===
Denna sida är en del av dokumentationen för `uptime`, ett verktyg för att visa systemets driftstid och belastning. Mer information om projektet finns på ⟨https://www.gnu.org/software/coreutils/⟩. Om du har en buggrapport för denna manualsida, se ⟨https://savannah.gnu.org/projects/coreutils/⟩. Denna sida erhölls från projektets upstream Git-repository ⟨https://git.savannah.gnu.org/git/coreutils.git⟩ den 2023-12-22. Om du upptäcker några renderingsproblem i denna HTML-version av sidan, eller om du tror att det finns en bättre eller mer uppdaterad källa för sidan, eller om du har korrigeringar eller förbättringar av informationen i denna KOLOFON (som inte är en del av den ursprungliga manualsidan), skicka ett e-postmeddelande till man-pages@gnu.org.
 
=== KÄLLOR ===
[https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/uptime-invocation.html uptime manual (GNU Coreutils Documentation)]
[https://man7.org/linux/man-pages/man1/uptime.1.html uptime manual (man7)]
 
== uptime - Visa systemets driftstid och belastning ==
`uptime` är ett kommandoradsverktyg som används för att visa hur länge systemet har varit igång, antalet aktiva användare och den aktuella systembelastningen.
 
=== NAMN ===
uptime - Visa systemets driftstid och belastning
 
=== SYNOPSIS ===
<code>
<code>
uptime [alternativ]
#!/bin/bash
</code>
# Skicka ett meddelande om systemet har varit igång i mer än 24 timmar
 
if [[ $(uptime -p | grep -oP '\d+(?= day)') -ge 1 ]]; then
=== BESKRIVNING ===
  echo "Systemet har varit igång i mer än 24 timmar"
`uptime` är ett kommandoradsverktyg som visar hur länge systemet har varit igång, antalet aktiva användare och den aktuella systembelastningen över de senaste 1, 5 och 15 minuterna.
fi
 
=== ALTERNATIV ===
Här är de vanligaste alternativen som stöds av `uptime`:
 
* -h, --help - Visa hjälpmeddelande och avsluta.
* -p, --pretty - Visa driftstid i ett mer läsbart format.
* -s, --since - Visa datum och tid när systemet startades.
* -V, --version - Visa versionsinformation och avsluta.
 
=== EXEMPEL ===
Här är flera exempel på hur man använder `uptime` för att visa systemets driftstid och belastning:
 
==== Visa systemets driftstid och belastning ====
För att visa systemets driftstid och belastning:
 
<code>
uptime
</code>
</code>


Detta kommando visar hur länge systemet har varit igång, antalet aktiva användare och systembelastningen över de senaste 1, 5 och 15 minuterna.
Detta skript skickar ett meddelande om systemet har varit igång i mer än 24 timmar.
 
==== Visa driftstid i ett mer läsbart format ====
För att visa driftstid i ett mer läsbart format:


===== EXEMPEL 4 =====
<code>
<code>
#!/bin/bash
# Visa endast driftstiden i ett mer läsbart format
uptime -p
uptime -p
</code>
</code>


Detta kommando visar systemets driftstid i ett mer läsbart format, till exempel "up 3 hours, 24 minutes".
Detta skript visar endast driftstiden i ett mer läsbart format.
 
==== Visa när systemet startades ====
För att visa datum och tid när systemet startades:
 
<code>
uptime -s
</code>
 
Detta kommando visar exakt datum och tid när systemet startades.
 
==== Visa hjälpmeddelande ====
För att visa hjälpmeddelande:
 
<code>
uptime -h
</code>
 
Detta kommando visar en kort hjälptext med tillgängliga alternativ för `uptime`.
 
==== Visa versionsinformation ====
För att visa versionsinformation:
 
<code>
uptime -V
</code>
 
Detta kommando visar versionsinformationen för `uptime`.
 
=== ANVÄNDNING ===
Här är en detaljerad beskrivning av hur man använder `uptime`:
 
==== Grundläggande användning ====
För att visa systemets driftstid, antalet aktiva användare och systembelastningen:
 
<code>
uptime
</code>
 
Detta kommando visar en rad med information som innehåller hur länge systemet har varit igång, antalet aktiva användare och systembelastningen över de senaste 1, 5 och 15 minuterna.
 
==== Visa driftstid i läsbart format ====
För att visa driftstid i ett mer läsbart format:
 
<code>
uptime -p
</code>
 
Detta kommando visar systemets driftstid i ett format som är lättare att läsa och förstå.
 
==== Visa när systemet startades ====
För att visa datum och tid när systemet startades:


===== EXEMPEL 5 =====
<code>
<code>
#!/bin/bash
# Visa datum och tid när systemet startades
uptime -s
uptime -s
</code>
</code>


Detta kommando ger exakt tidpunkt för när systemet senast startades om.
Detta skript visar datum och tid när systemet startades.
 
==== Visa hjälpmeddelande ====
För att få hjälp med kommandot `uptime`:
 
<code>
uptime -h
</code>
 
Detta kommando visar en kort hjälptext som beskriver de olika alternativen som finns tillgängliga för `uptime`.
 
==== Visa versionsinformation ====
För att få versionsinformation om `uptime`:
 
<code>
uptime -V
</code>
 
Detta kommando visar vilken version av `uptime` som för närvarande används på systemet.
 
=== SKILLNADER MELLAN macOS OCH LINUX ===
Det finns vissa skillnader att tänka på när man använder `uptime` på macOS jämfört med Linux:
 
* macOS: `uptime` är förinstallerat på macOS och fungerar på liknande sätt som på Linux. Kommandoalternativen och utdataformatet är dock mycket lika mellan de två operativsystemen.
* Linux: `uptime` är förinstallerat på de flesta Linux-distributioner och ger detaljerad information om systemets driftstid och belastning. Linux-versionen av `uptime` kan ha fler alternativ och visa mer detaljerad information beroende på distributionen och versionen av systemverktygen.
 
=== FELSÖKNING ===
Om du får ett felmeddelande när du använder `uptime`, kontrollera följande:
 
Att du använder rätt syntax och alternativ för ditt specifika kommando.
Att systemet har nödvändiga behörigheter för att visa information om systemets driftstid och belastning.
 
Vanliga fel och deras lösningar:
* Felmeddelande: "uptime: command not found":
  * Lösning: Kontrollera att `uptime` är installerat på systemet. På de flesta Linux-distributioner och macOS är `uptime` en del av systemets standardverktyg.
 
* Felmeddelande: "uptime: invalid option":
  * Lösning: Kontrollera att du använder rätt alternativ för den version av `uptime` som finns på ditt system. Använd `uptime --help` för att se en lista över tillgängliga alternativ.
 
=== AVANCERAD ANVÄNDNING ===
`uptime` erbjuder enkla och effektiva sätt att övervaka systemets driftstid och belastning. Här är några exempel på hur man kan använda `uptime` i olika scenarier:
 
==== Integrera `uptime` i skript ====
`uptime` kan användas i skript för att automatisera övervakningen av systemets driftstid och belastning. Här är ett exempel på ett enkelt skript:
 
===== EXEMPEL =====
<code>
#!/bin/bash
echo "Systemets driftstid och belastning:"
uptime
</code>
 
Detta skript visar systemets driftstid och belastning när det körs.
 
==== Kombinera `uptime` med andra kommandon ====
För att kombinera `uptime` med andra kommandon för att skapa mer avancerade övervakningslösningar:
 
===== EXEMPEL =====
<code>
echo "Systemets driftstid och belastning:"
uptime
echo "Aktiva användare:"
who
</code>
 
Detta kommando visar systemets driftstid och belastning följt av en lista över aktiva användare.
 
==== Använd `uptime` i cron-jobb ====
För att använda `uptime` i ett cron-jobb för att logga systemets driftstid och belastning regelbundet:
 
===== EXEMPEL =====
<code>
*/10 * * * * /usr/bin/uptime >> /var/log/uptime.log
</code>
 
Detta cron-jobb loggar systemets driftstid och belastning var tionde minut till en loggfil.


=== SE ÄVEN ===
=== SE ÄVEN ===
Rad 381: Rad 203:
[https://man7.org/linux/man-pages/man1/uptime.1.html uptime manual (man7)]
[https://man7.org/linux/man-pages/man1/uptime.1.html uptime manual (man7)]


== uptime - Visa systemets driftstid och belastning ==
`uptime` är ett kommandoradsverktyg som används för att visa hur länge systemet har varit igång, antalet aktiva användare och den aktuella systembelastningen.
=== NAMN ===
uptime - Visa systemets driftstid och belastning
=== SYNOPSIS ===
<code>
uptime [alternativ]
</code>
=== BESKRIVNING ===
`uptime` är ett kommandoradsverktyg som visar hur länge systemet har varit igång, antalet aktiva användare och den aktuella systembelastningen över de senaste 1, 5 och 15 minuterna.
=== ALTERNATIV ===
Här är de vanligaste alternativen som stöds av `uptime`:
* -h, --help - Visa hjälpmeddelande och avsluta.
* -p, --pretty - Visa driftstid i ett mer läsbart format.
* -s, --since - Visa datum och tid när systemet startades.
* -V, --version - Visa versionsinformation och avsluta.
=== EXEMPEL ===
Här är flera exempel på hur man använder `uptime` för att visa systemets driftstid och belastning:
==== Visa systemets driftstid och belastning ====
För att visa systemets driftstid och belastning:
<code>
uptime
</code>
Detta kommando visar hur länge systemet har varit igång, antalet aktiva användare och systembelastningen över de senaste 1, 5 och 15 minuterna.
==== Visa driftstid i ett mer läsbart format ====
För att visa driftstid i ett mer läsbart format:
<code>
uptime -p
</code>
Detta kommando visar systemets driftstid i ett mer läsbart format, till exempel "up 3 hours, 24 minutes".
==== Visa när systemet startades ====
För att visa datum och tid när systemet startades:
<code>
uptime -s
</code>
Detta kommando visar exakt datum och tid när systemet startades.
==== Visa hjälpmeddelande ====
För att visa hjälpmeddelande:
<code>
uptime -h
</code>
Detta kommando visar en kort hjälptext med tillgängliga alternativ för `uptime`.
==== Visa versionsinformation ====
För att visa versionsinformation:
<code>
uptime -V
</code>
Detta kommando visar versionsinformationen för `uptime`.
=== ANVÄNDNING ===
Här är en detaljerad beskrivning av hur man använder `uptime`:
==== Grundläggande användning ====
För att visa systemets driftstid, antalet aktiva användare och systembelastningen:
<code>
uptime
</code>
Detta kommando visar en rad med information som innehåller hur länge systemet har varit igång, antalet aktiva användare och systembelastningen över de senaste 1, 5 och 15 minuterna.
==== Visa driftstid i läsbart format ====
För att visa driftstid i ett mer läsbart format:
<code>
uptime -p
</code>
Detta kommando visar systemets driftstid i ett format som är lättare att läsa och förstå.
==== Visa när systemet startades ====
För att visa datum och tid när systemet startades:
<code>
uptime -s
</code>
Detta kommando ger exakt tidpunkt för när systemet senast startades om.
==== Visa hjälpmeddelande ====
För att få hjälp med kommandot `uptime`:
<code>
uptime -h
</code>
Detta kommando visar en kort hjälptext som beskriver de olika alternativen som finns tillgängliga för `uptime`.
==== Visa versionsinformation ====
För att få versionsinformation om `uptime`:
<code>
uptime -V
</code>
Detta kommando visar vilken version av `uptime` som för närvarande används på systemet.
=== SKILLNADER MELLAN macOS OCH LINUX ===
Det finns vissa skillnader att tänka på när man använder `uptime` på macOS jämfört med Linux:
* macOS: `uptime` är förinstallerat på macOS och fungerar på liknande sätt som på Linux. Kommandoalternativen och utdataformatet är dock mycket lika mellan de två operativsystemen.
* Linux: `uptime` är förinstallerat på de flesta Linux-distributioner och ger detaljerad information om systemets driftstid och belastning. Linux-versionen av `uptime` kan ha fler alternativ och visa mer detaljerad information beroende på distributionen och versionen av systemverktygen.
=== FELSÖKNING ===
Om du får ett felmeddelande när du använder `uptime`, kontrollera följande:
Att du använder rätt syntax och alternativ för ditt specifika kommando.
Att systemet har nödvändiga behörigheter för att visa information om systemets driftstid och belastning.
Vanliga fel och deras lösningar:
* Felmeddelande: "uptime: command not found":
  * Lösning: Kontrollera att `uptime` är installerat på systemet. På de flesta Linux-distributioner och macOS är `uptime` en del av systemets standardverktyg.
* Felmeddelande: "uptime: invalid option":
  * Lösning: Kontrollera att du använder rätt alternativ för den version av `uptime` som finns på ditt system. Använd `uptime --help` för att se en lista över tillgängliga alternativ.
=== AVANCERAD ANVÄNDNING ===
`uptime` erbjuder enkla och effektiva sätt att övervaka systemets driftstid och belastning. Här är några exempel på hur man kan använda `uptime` i olika scenarier:
==== Integrera `uptime` i skript ====
`uptime` kan användas i skript för att automatisera övervakningen av systemets driftstid och belastning. Här är ett exempel på ett enkelt skript:
===== EXEMPEL =====
<code>
#!/bin/bash
echo "Systemets driftstid och belastning:"
uptime
</code>
Detta skript visar systemets driftstid och belastning när det körs.
==== Kombinera `uptime` med andra kommandon ====
För att kombinera `uptime` med andra kommandon för att skapa mer avancerade övervakningslösningar:
===== EXEMPEL =====
<code>
echo "Systemets driftstid och belastning:"
uptime
echo "Aktiva användare:"
who
</code>
Detta kommando visar systemets driftstid och belastning följt av en lista över aktiva användare.
==== Använd `uptime` i cron-jobb ====
För att använda `uptime` i ett cron-jobb för att logga systemets driftstid och belastning regelbundet:
===== EXEMPEL =====
<code>
*/10 * * * * /usr/bin/uptime >> /var/log/uptime.log
</code>
Detta cron-jobb loggar systemets driftstid och belastning var tionde minut till en loggfil.
=== SE ÄVEN ===
* [[w]] - Visa information om inloggade användare och vad de gör.
* [[who]] - Visa vem som är inloggad på systemet.
* [[top]] - Visa realtidsinformation om systemets processer och belastning.
* [[ps]] - Visa information om aktuella processer.
=== FÖRFATTARE ===
`uptime` utvecklades som en del av GNU coreutils och har bidragits till av många utvecklare genom åren.
=== KOLOFON ===
Denna sida är en del av dokumentationen för `uptime`, ett verktyg för att visa systemets driftstid och belastning. Mer information om projektet finns på ⟨https://www.gnu.org/software/coreutils/⟩. Om du har en buggrapport för denna manualsida, se ⟨https://savannah.gnu.org/projects/coreutils/⟩. Denna sida erhölls från projektets upstream Git-repository ⟨https://git.savannah.gnu.org/git/coreutils.git⟩ den 2023-12-22. Om du upptäcker några renderingsproblem i denna HTML-version av sidan, eller om du tror att det finns en bättre eller mer uppdaterad källa för sidan, eller om du har korrigeringar eller förbättringar av informationen i denna KOLOFON (som inte är en del av den ursprungliga manualsidan), skicka ett e-postmeddelande till man-pages@gnu.org.
=== KÄLLOR ===
[https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/uptime-invocation.html uptime manual (GNU Coreutils Documentation)]
[https://man7.org/linux/man-pages/man1/uptime.1.html uptime manual (man7)]


[[Kategori:Systemövervakning]]
[[Kategori:Systemövervakning]]
[[Kategori:Linux Kommando]]

Nuvarande version från 21 juni 2024 kl. 09.38

uptime - Visa systemets driftstid och belastning

`uptime` är ett kommandoradsverktyg som används för att visa hur länge systemet har varit igång, antalet inloggade användare och den genomsnittliga systembelastningen.

NAMN

uptime - Visa systemets driftstid och belastning

SYNOPSIS

uptime [alternativ]

BESKRIVNING

`uptime` är ett kommandoradsverktyg som visar hur länge systemet har varit igång, antalet inloggade användare och den genomsnittliga systembelastningen under de senaste 1, 5 och 15 minuterna.

ALTERNATIV

Här är de vanligaste alternativen som stöds av `uptime`:

 • -p, --pretty - Visa driftstid i ett mer läsbart format.
 • -s, --since - Visa datum och tid när systemet startades.
 • -h, --help - Visa hjälpmeddelande och avsluta.
 • -V, --version - Visa versionsinformation och avsluta.

EXEMPEL

Här är flera exempel på hur man använder `uptime` för att visa information om systemets driftstid och belastning:

Visa standardinformation

För att visa standardinformationen om systemets driftstid, antalet inloggade användare och systembelastningen:

uptime

Detta kommando visar hur länge systemet har varit igång, antalet inloggade användare och den genomsnittliga systembelastningen under de senaste 1, 5 och 15 minuterna.

Visa driftstid i ett mer läsbart format

För att visa driftstiden i ett mer läsbart format:

uptime -p

Detta kommando visar driftstiden i ett mer läsbart format, till exempel "up 1 day, 5 hours".

Visa datum och tid när systemet startades

För att visa datum och tid när systemet startades:

uptime -s

Detta kommando visar datum och tid när systemet startades, till exempel "2023-01-01 10:00:00".

Visa hjälpmeddelande

För att visa hjälpmeddelandet:

uptime -h

Detta kommando visar hjälpmeddelandet med en beskrivning av alla tillgängliga alternativ.

Visa versionsinformation

För att visa versionsinformationen:

uptime -V

Detta kommando visar versionsinformationen för `uptime`.

ANVÄNDNING

Här är en detaljerad beskrivning av hur man använder `uptime`:

Grundläggande användning

För att visa standardinformationen om systemets driftstid, antalet inloggade användare och systembelastningen:

uptime

Detta kommando visar en rad med följande information:

 • Aktuell tid
 • Hur länge systemet har varit igång
 • Antalet inloggade användare
 • Den genomsnittliga systembelastningen under de senaste 1, 5 och 15 minuterna.

Användning med alternativ

För att visa driftstiden i ett mer läsbart format:

uptime -p

Detta kommando visar driftstiden i ett format som är enklare att läsa, till exempel "up 2 hours, 45 minutes".

För att visa datum och tid när systemet startades:

uptime -s

Detta kommando visar när systemet startades, vilket kan vara användbart för att se hur länge systemet har varit igång.

SKILLNADER MELLAN macOS OCH LINUX

Det finns vissa skillnader att tänka på när man använder `uptime` på macOS jämfört med Linux:

 • macOS: `uptime` är förinstallerat på macOS och fungerar på liknande sätt som på Linux, men formateringen och vissa alternativ kan skilja sig åt. macOS-versionen av `uptime` kan ha mindre detaljerad information jämfört med Linux-versionen.
 • Linux: `uptime` är förinstallerat på de flesta Linux-distributioner och ger detaljerad information om systemets driftstid och belastning. Det erbjuder fler alternativ och mer detaljerad information jämfört med macOS-versionen.

FELSÖKNING

Om du får ett felmeddelande när du använder `uptime`, kontrollera följande:

Att du använder rätt syntax och alternativ för ditt specifika kommando. Att systemet har nödvändiga behörigheter för att visa information om driftstid och belastning.

Vanliga fel och deras lösningar:

 • Felmeddelande: "uptime: command not found":
 * Lösning: Kontrollera att `uptime` är installerat på systemet. På de flesta Linux-distributioner är `uptime` en del av systemets standardverktyg. På macOS är det förinstallerat.
 • Felmeddelande: "uptime: invalid option":
 * Lösning: Kontrollera att du använder rätt alternativ för den version av `uptime` som finns på ditt system. Använd `uptime --help` för att se en lista över tillgängliga alternativ.

AVANCERAD ANVÄNDNING

`uptime` erbjuder avancerade funktioner för att anpassa visningen av information om systemets driftstid och belastning. Här är några exempel:

Kombinera flera alternativ

För att kombinera flera alternativ i ett kommando:

EXEMPEL

uptime -p -s

Detta kommando visar både driftstiden i ett mer läsbart format och datum och tid när systemet startades.

Använda `uptime` i skript

`uptime` kan användas i skript för att automatisera övervakningen av systemets driftstid och belastning. Här är fem exempel på enkla skript:

EXEMPEL 1

 1. !/bin/bash
 2. Visa driftstid och systembelastning varje minut

while true; do

 uptime
 sleep 60

done

Detta skript visar systemets driftstid och belastning varje minut.

EXEMPEL 2

 1. !/bin/bash
 2. Spara driftstid och systembelastning till en loggfil

uptime >> /var/log/uptime.log

Detta skript sparar aktuell driftstid och systembelastning till en loggfil.

EXEMPEL 3

 1. !/bin/bash
 2. Skicka ett meddelande om systemet har varit igång i mer än 24 timmar

if grep -oP '\d+(?= day)') -ge 1 ; then

 echo "Systemet har varit igång i mer än 24 timmar"

fi

Detta skript skickar ett meddelande om systemet har varit igång i mer än 24 timmar.

EXEMPEL 4

 1. !/bin/bash
 2. Visa endast driftstiden i ett mer läsbart format

uptime -p

Detta skript visar endast driftstiden i ett mer läsbart format.

EXEMPEL 5

 1. !/bin/bash
 2. Visa datum och tid när systemet startades

uptime -s

Detta skript visar datum och tid när systemet startades.

SE ÄVEN

 • w - Visa information om inloggade användare och vad de gör.
 • who - Visa vem som är inloggad på systemet.
 • top - Visa realtidsinformation om systemets processer och belastning.
 • ps - Visa information om aktuella processer.

FÖRFATTARE

`uptime` utvecklades som en del av GNU coreutils och har bidragits till av många utvecklare genom åren.

KOLOFON

Denna sida är en del av dokumentationen för `uptime`, ett verktyg för att visa systemets driftstid och belastning. Mer information om projektet finns på ⟨https://www.gnu.org/software/coreutils/⟩. Om du har en buggrapport för denna manualsida, se ⟨https://savannah.gnu.org/projects/coreutils/⟩. Denna sida erhölls från projektets upstream Git-repository ⟨https://git.savannah.gnu.org/git/coreutils.git⟩ den 2023-12-22. Om du upptäcker några renderingsproblem i denna HTML-version av sidan, eller om du tror att det finns en bättre eller mer uppdaterad källa för sidan, eller om du har korrigeringar eller förbättringar av informationen i denna KOLOFON (som inte är en del av den ursprungliga manualsidan), skicka ett e-postmeddelande till man-pages@gnu.org.

KÄLLOR

uptime manual (GNU Coreutils Documentation) uptime manual (man7)