VeraCrypt: Skillnad mellan sidversioner

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök
(Skapade sidan med '== VeraCrypt - Avancerad krypteringsprogramvara == `VeraCrypt` är en öppen källkods lösning för kryptering som tillhandahåller avancerade funktioner för att skapa och hantera krypterade volymer på flera operativsystem inklusive Linux, macOS och Windows. === NAMN === VeraCrypt - Avancerad krypteringsprogramvara === SYNOPSIS === veracrypt [alternativ] [kommando] [parameter] === BESKRIVNING === `VeraCrypt` är en programvara för diskkryptering som används för...')
 
(Ingen skillnad)

Nuvarande version från 6 juni 2024 kl. 15.16

VeraCrypt - Avancerad krypteringsprogramvara

`VeraCrypt` är en öppen källkods lösning för kryptering som tillhandahåller avancerade funktioner för att skapa och hantera krypterade volymer på flera operativsystem inklusive Linux, macOS och Windows.

NAMN

VeraCrypt - Avancerad krypteringsprogramvara

SYNOPSIS

veracrypt [alternativ] [kommando] [parameter]

BESKRIVNING

`VeraCrypt` är en programvara för diskkryptering som används för att skapa en virtuell krypterad disk i en fil eller för att kryptera en partition eller en hel lagringsenhet. Den erbjuder transparent kryptering och fungerar på Linux, macOS och Windows.

ALTERNATIV

Kommandot `veracrypt` stöder flera alternativ som kan användas för att justera dess beteende:

 • -c, --create - Skapa en ny krypterad volym.
 • -m, --mount - Montera en krypterad volym.
 • -d, --dismount - Avmontera en krypterad volym.
 • --text - Använd textläge (ingen GUI).
 • --password=PASSWORD - Använd angiven lösenfras.
 • --keyfiles=KEYFILES - Använd angivna nyckelfiler.
 • --pim=PIM - Använd PIM (Personal Iterations Multiplier).
 • --random-source=FILE - Använd specificerad fil som slumpmässig källa.
 • --protect-hidden=yes|no - Skydda en dold volym vid montering.
 • --verbose - Visa detaljerad utdata.
 • --non-interactive - Kör i icke-interaktivt läge.
 • --hash=HASH - Använd specificerad hash-algoritm.
 • --encryption=ENCRYPTION - Använd specificerad krypteringsalgoritm.
 • --filesystem=FILESYSTEM - Använd specificerat filsystem vid skapande av volym.

KOMMANDON

Kommandot `veracrypt` stöder flera kommandon som kan användas för att skapa och hantera krypterade volymer:

create

Skapa en ny krypterad volym.

SYNOPSIS
veracrypt --create [alternativ]
BESKRIVNING

Kommandot `--create` skapar en ny krypterad volym med angivna alternativ och parametrar. Användaren uppmanas att ange nödvändig information som lösenfras, nyckelfiler, krypteringsalgoritm och filsystem.

EXEMPEL

veracrypt --create --volume /path/to/volume --size 100M --password MyPassword --encryption AES --hash SHA-512 --filesystem ext4

Detta kommando skapar en ny krypterad volym på `/path/to/volume` med storleken 100MB, krypteringsalgoritmen AES, hash-algoritmen SHA-512 och filsystemet ext4.

mount

Montera en krypterad volym.

SYNOPSIS
veracrypt --mount [alternativ] <volym> <monteringspunkt>
BESKRIVNING

Kommandot `--mount` monterar en krypterad volym och gör den tillgänglig på den angivna monteringspunkten. Användaren uppmanas att ange lösenfrasen för att låsa upp volymen.

EXEMPEL

veracrypt --mount /path/to/volume /mnt/encrypted

Detta kommando monterar den krypterade volymen `/path/to/volume` på `/mnt/encrypted`.


veracrypt --mount /path/to/volume /mnt/encrypted --password MyPassword

Detta kommando monterar den krypterade volymen `/path/to/volume` på `/mnt/encrypted` och använder lösenfrasen `MyPassword`.

dismount

Avmontera en krypterad volym.

SYNOPSIS
veracrypt --dismount [alternativ] <monteringspunkt>
BESKRIVNING

Kommandot `--dismount` avmonterar en tidigare monterad krypterad volym.

EXEMPEL

veracrypt --dismount /mnt/encrypted

Detta kommando avmonterar den krypterade volymen på `/mnt/encrypted`.

list

Lista alla monterade VeraCrypt-volymer.

SYNOPSIS
veracrypt --list
BESKRIVNING

Kommandot `--list` listar alla för närvarande monterade VeraCrypt-volymer och deras monteringspunkter.

EXEMPEL

veracrypt --list

Detta kommando visar en lista över alla monterade VeraCrypt-volymer.

format

Formatera en VeraCrypt-volym.

SYNOPSIS
veracrypt --format [alternativ] <volym>
BESKRIVNING

Kommandot `--format` formaterar en VeraCrypt-volym med angivna alternativ och parametrar. Användaren uppmanas att ange nödvändig information som lösenfras, nyckelfiler, krypteringsalgoritm och filsystem.

EXEMPEL

veracrypt --format --volume /path/to/volume --password MyPassword --encryption AES --hash SHA-512 --filesystem ext4

Detta kommando formaterar den krypterade volymen `/path/to/volume` med krypteringsalgoritmen AES, hash-algoritmen SHA-512 och filsystemet ext4.

SKILLNADER MELLAN macOS OCH LINUX

Det finns viktiga skillnader att tänka på när man använder VeraCrypt på macOS jämfört med Linux:

Tillgänglighet: VeraCrypt är tillgängligt för både macOS och Linux, men installationsprocessen och vissa funktioner kan skilja sig åt.

Installationssteg på Linux:

 • På Debian-baserade system:

sudo apt-get update
sudo apt-get install veracrypt

 • På Red Hat-baserade system:

sudo yum install veracrypt

Installationssteg på macOS: På macOS kan VeraCrypt installeras via den officiella hemsidan eller Homebrew.


brew install veracrypt

Användning: På Linux används VeraCrypt ofta via kommandoraden eller GUI. På macOS kan VeraCrypt också användas via kommandoraden eller GUI, men vissa användare föredrar att använda det inbyggda Disk Utility för grundläggande krypteringsbehov.

Funktionalitet: De flesta funktioner som erbjuds av VeraCrypt är tillgängliga på både macOS och Linux, inklusive stöd för flera krypteringsalgoritmer och möjligheten att skapa dolda volymer. Vissa funktioner kan vara enklare att använda på ett operativsystem beroende på GUI-implementationen.

FELSÖKNING

Om du får ett felmeddelande när du använder VeraCrypt, kontrollera följande:

Att du använder rätt syntax och alternativ för ditt specifika kommando. Att volymen du försöker använda är korrekt formaterad och har rätt behörigheter. Att alla nödvändiga paket och bibliotek är installerade och uppdaterade. Att du har tillräckliga användarrättigheter för att montera och avmontera volymer.

Vanliga fel och deras lösningar:

 • Felmeddelande: "Incorrect password or not a valid volume":
 * Lösning: Kontrollera att du anger rätt lösenfras och att din tangentbordslayout är korrekt inställd.
 • Felmeddelande: "No such file or directory":
 * Lösning: Kontrollera att den angivna volymen eller monteringspunkten existerar och är korrekt stavad.
 • Felmeddelande: "Volume is already mounted":
 * Lösning: Kontrollera att volymen inte redan är monterad eller används av ett annat program.

AVANCERAD ANVÄNDNING

VeraCrypt erbjuder avancerade funktioner som kan användas för att hantera krypterade volymer mer effektivt. Här är några exempel:

Använda en extern nyckelfil


veracrypt --create --volume /path/to/volume --size 100M --password MyPassword --keyfiles /path/to/keyfile --encryption AES --hash SHA-512 --filesystem ext4

Använd detta kommando för att skapa en krypterad volym med en extern nyckelfil.

Skapa en dold volym


veracrypt --create --volume /path/to/volume --size 200M --password MyPassword --encryption AES --hash SHA-512 --filesystem ext4 --hidden

Använd detta kommando för att skapa en dold volym inom en VeraCrypt-volym.

Använda PIM (Personal Iterations Multiplier)


veracrypt --create --volume /path/to/volume --size 100M --password MyPassword --pim 100 --encryption AES --hash SHA-512 --filesystem ext4

Använd detta kommando för att skapa en krypterad volym med en specificerad PIM.

Använda en specifik slumpkälla


veracrypt --create --volume /path/to/volume --size 100M --password MyPassword --random-source /dev/random --encryption AES --hash SHA-512 --filesystem ext4

Använd detta kommando för att skapa en krypterad volym med en specifik slumpkälla.

Skydda en dold volym vid montering


veracrypt --mount /path/to/volume /mnt/encrypted --protect-hidden yes --password MyPassword

Använd detta kommando för att montera en volym och skydda en eventuell dold volym inuti.

SE ÄVEN

 • cryptsetup - Verktyg för att hantera LUKS-krypterade volymer.
 • LUKS - Linux Unified Key Setup, en standard för diskkryptering.
 • eCryptfs - Ett kryptografiskt filsystem för Linux.

FÖRFATTARE

VeraCrypt utvecklades av IDRIX (https://www.idrix.fr) baserat på TrueCrypt.

KOLOFON

Denna sida är en del av VeraCrypt-projektet. Mer information om projektet finns på ⟨https://www.veracrypt.fr⟩. Om du har en buggrapport för denna manualsida, se ⟨https://github.com/veracrypt/VeraCrypt/issues⟩. Denna sida erhölls från projektets upstream Git-repository ⟨https://github.com/veracrypt/VeraCrypt.git⟩ den 2023-12-22. Om du upptäcker några renderingsproblem i denna HTML-version av sidan, eller om du tror att det finns en bättre eller mer uppdaterad källa för sidan, eller om du har korrigeringar eller förbättringar av informationen i denna KOLOFON (som inte är en del av den ursprungliga manualsidan), skicka ett e-postmeddelande till man-pages@man7.org.


KÄLLOR

VeraCrypt Officiell Webbplats VeraCrypt GitHub Repository