W: Skillnad mellan sidversioner

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök
(Skapade sidan med '== w - Visa information om inloggade användare och vad de gör == `w` är ett kommandoradsverktyg som används för att visa information om inloggade användare och deras aktiviteter på systemet. Verktyget visar även systemets driftstid och den aktuella belastningen. === NAMN === w - Visa information om inloggade användare och vad de gör === SYNOPSIS === <code> w [alternativ] [användarnamn] </code> === BESKRIVNING === `w` är ett kommandoradsverktyg som visar in...')
(Ingen skillnad)

Versionen från 21 juni 2024 kl. 09.10

w - Visa information om inloggade användare och vad de gör

`w` är ett kommandoradsverktyg som används för att visa information om inloggade användare och deras aktiviteter på systemet. Verktyget visar även systemets driftstid och den aktuella belastningen.

NAMN

w - Visa information om inloggade användare och vad de gör

SYNOPSIS

w [alternativ] [användarnamn]

BESKRIVNING

`w` är ett kommandoradsverktyg som visar information om de inloggade användarna och deras aktiviteter på systemet. Det inkluderar information om systemets driftstid, aktuell systembelastning, inloggningstid, idle-tid och de kommandon som användarna kör.

ALTERNATIV

Här är de vanligaste alternativen som stöds av `w`:

 • -h, --no-header - Visa inte header-raden.
 • -u, --no-current - Visa inte den aktuella tidsintervallet.
 • -s, --short - Använd kort format för att visa information.
 • -f, --from - Visa inte varifrån användarna är inloggade.
 • -o, --old-style - Använd gammalt format.
 • -i, --ip-addr - Visa IP-adresser istället för värdnamn.
 • --help - Visa hjälpmeddelande och avsluta.
 • --version - Visa versionsinformation och avsluta.

EXEMPEL

Här är flera exempel på hur man använder `w` för att visa information om inloggade användare och deras aktiviteter:

Visa information om alla inloggade användare

För att visa information om alla inloggade användare:

w

Detta kommando visar en lista över alla inloggade användare och deras aktiviteter, tillsammans med systemets driftstid och aktuell belastning.

Visa information om en specifik användare

För att visa information om en specifik användare:

w användarnamn

Detta kommando visar information om den angivna användaren och deras aktiviteter.

Använd kort format

För att visa information i kort format:

w -s

Detta kommando visar en kortare version av informationen om inloggade användare och deras aktiviteter.

Visa information utan header

För att visa information utan header-raden:

w -h

Detta kommando visar information om inloggade användare utan header-raden.

Visa IP-adresser istället för värdnamn

För att visa IP-adresser istället för värdnamn:

w -i

Detta kommando visar IP-adresserna för de inloggade användarna istället för värdnamnen.

Använd gammalt format

För att visa information i gammalt format:

w -o

Detta kommando visar information om inloggade användare i ett äldre format.

Visa information utan idle-tid

För att visa information utan idle-tid:

w -u

Detta kommando visar information om inloggade användare utan att visa idle-tiden.

Visa information utan inloggningskällan

För att visa information utan att visa varifrån användarna är inloggade:

w -f

Detta kommando visar information om inloggade användare utan att visa deras inloggningskällor.

ANVÄNDNING

Här är en detaljerad beskrivning av hur man använder `w`:

Grundläggande användning

För att visa information om alla inloggade användare och deras aktiviteter:

w

Detta kommando visar en översikt över alla inloggade användare, deras terminaler, inloggningstid, idle-tid, och vilka kommandon de kör för närvarande.

Visa information om en specifik användare

För att visa information om en specifik användare:

w användarnamn

Detta kommando visar enbart information om den angivna användaren.

Använda alternativ för att anpassa visningen

För att anpassa visningen med olika alternativ, kan man kombinera flera alternativ i ett enda kommando. Här är några exempel:

w -h -s -i

Detta kommando visar en kort version av informationen om inloggade användare utan header-raden och med IP-adresser istället för värdnamn.

SKILLNADER MELLAN macOS OCH LINUX

Det finns vissa skillnader att tänka på när man använder `w` på macOS jämfört med Linux:

 • macOS: `w` är förinstallerat på macOS och fungerar på liknande sätt som på Linux, men vissa alternativ och format kan skilja sig åt. macOS-versionen av `w` kan ha vissa begränsningar i visningen av detaljerad information jämfört med Linux-versionen.
 • Linux: `w` är förinstallerat på de flesta Linux-distributioner och ger detaljerad information om inloggade användare och deras aktiviteter. Det erbjuder fler alternativ och mer detaljerad information jämfört med macOS-versionen.

FELSÖKNING

Om du får ett felmeddelande när du använder `w`, kontrollera följande:

Att du använder rätt syntax och alternativ för ditt specifika kommando. Att systemet har nödvändiga behörigheter för att visa information om användare och deras aktiviteter.

Vanliga fel och deras lösningar:

 • Felmeddelande: "w: command not found":
 * Lösning: Kontrollera att `w` är installerat på systemet. På de flesta Linux-distributioner är `w` en del av systemets standardverktyg. På macOS är det förinstallerat.
 • Felmeddelande: "w: invalid option":
 * Lösning: Kontrollera att du använder rätt alternativ för den version av `w` som finns på ditt system. Använd `w --help` för att se en lista över tillgängliga alternativ.

AVANCERAD ANVÄNDNING

`w` erbjuder avancerade funktioner för att anpassa visningen av information om inloggade användare och deras aktiviteter. Här är några exempel:

Kombinera flera alternativ

För att kombinera flera alternativ i ett kommando:

EXEMPEL

w -h -s -i användarnamn

Detta kommando visar en kort version av informationen om en specifik användare utan header-raden och med IP-adresser istället för värdnamn.

Använda `w` i skript

`w` kan användas i skript för att automatisera övervakningen av inloggade användare. Här är ett exempel på ett enkelt skript:

EXEMPEL

 1. !/bin/bash

if [ "$#" -ne 1 ]; then

 echo "Usage: $0 användarnamn"
 exit 1

fi

w $1

Detta skript tar ett användarnamn som argument och visar information om den användaren med `w`.

SE ÄVEN

 • who - Visa vem som är inloggad på systemet.
 • uptime - Visa systemets driftstid.
 • ps - Visa information om aktuella processer.
 • top - Visa realtidsinformation om systemets processer och belastning.

FÖRFATTARE

`w` utvecklades som en del av GNU coreutils och har bidragits till av många utvecklare genom åren.

KOLOFON

Denna sida är en del av dokumentationen för `w`, ett verktyg för att visa information om inloggade användare och deras aktiviteter. Mer information om projektet finns på ⟨https://www.gnu.org/software/coreutils/⟩. Om du har en buggrapport för denna manualsida, se ⟨https://savannah.gnu.org/projects/coreutils/⟩. Denna sida erhölls från projektets upstream Git-repository ⟨https://git.savannah.gnu.org/git/coreutils.git⟩ den 2023-12-22. Om du upptäcker några renderingsproblem i denna HTML-version av sidan, eller om du tror att det finns en bättre eller mer uppdaterad källa för sidan, eller om du har korrigeringar eller förbättringar av informationen i denna KOLOFON (som inte är en del av den ursprungliga manualsidan), skicka ett e-postmeddelande till man-pages@gnu.org.

KÄLLOR

w manual (GNU Coreutils Documentation) w manual (man7)