WP Cli exempel: Skillnad mellan sidversioner

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Rad 98: Rad 98:
<code>| twentytwentytwo | 1.3        | 1.4        | Updated |</code>
<code>| twentytwentytwo | 1.3        | 1.4        | Updated |</code>


<code>+-----------------+-------------+-------------+---------+</code>  
<code>+-----------------+-------------+-------------+---------+dddd</code>  


<code>Success: Updated 2 of 2 themes.</code>  
<code>Success: Updated 2 of 2 themes.</code>  

Versionen från 24 september 2023 kl. 17.48

Här kommer lite exempel på hur man kan använda wp cli för att administera sina word press installationer. För att kunna använda wp-cli behövs ssh access , så det kan vara så att nämns på den här sidan inte fungera på vanliga webhotell utan att du kan behöva en VPS istället.

När du har logga in på din host, så skall du stå í samma bibliotek som din hemsida ligger i. Så om din hemsida ligger på sökvägen /web/foobar/www , då skriver du cd /web/foobar/www

För att updatera Word press Core

För att kolla vilken version av word press du har :

$ wp core version

6.3.1

Om du vill updatera din word press installation skriv :

$ wp core update

Success: WordPress is up to date.

Exempel på hur man kan updater ett tema

Lista vilka temanan som är installerade

wp theme list

-------------------+----------+-----------+---------+|

name | status | update | version |

+-------------------+----------+-----------+---------+|

| twentytwentyone | inactive | available | 1.7 |

| twentytwentythree | active | available | 1.0 |

| twentytwentytwo | inactive | available | 1.3 |

+-------------------+----------+-----------+---------+

Texten ovan ser ut som ett härke, det bero på att terminal text inte bli bra som html.

För att uppdater temat twentytwentythree

$ wp theme update twentytwentythree


Aktiverar underhållsläge …

Laddar ner uppdatering från https://downloads.wordpress.org/theme/twentytwentythree.1.2.zip …

Packar upp uppdateringen …

Installerar den senaste versionen …

Tar bort den gamla versionen av temat …

Temat uppdaterades utan problem.

Inaktiverar underhållsläge …

+-------------------+-------------+-------------+---------+

| name              | old_version | new_version | status  |

+-------------------+-------------+-------------+---------+

| twentytwentythree | 1.0         | 1.2         | Updated |

+-------------------+-------------+-------------+---------+

Success: Updated 1 of 1 themes.

Så nu har vi updaterat temat twentytwentythree till 1.2

För att update alla teman i en installation skriv

wp theme update --all

Laddar ner uppdatering från https://downloads.wordpress.org/theme/twentytwentyone.1.8.zip Packar upp uppdateringen & Installerar den senaste versionen

Tar bort den gamla versionen av temat

Temat uppdaterades utan problem. Laddar ner uppdatering från https://downloads.wordpress.org/theme/twentytwentytwo.1.4.zip

Packar upp uppdateringen

Installerar den senaste versionen

Tar bort den gamla versionen av temat

Temat uppdaterades utan problem.

+-----------------+-------------+-------------+---------+

| name | old_version | new_version | status |

+-----------------+-------------+-------------+---------+|

| twentytwentyone | 1.7 | 1.8 | Updated |

| twentytwentytwo | 1.3 | 1.4 | Updated |

+-----------------+-------------+-------------+---------+dddd

Success: Updated 2 of 2 themes.

Så ovan har vi updatera alla teman i en word press installation .

Administratera användare via WP-CLI

För att lista vilka som finns en word press installation

$ wp user list

+----+------------+--------------+------------+---------------------+---------------+ | ID | user_login | display_name | user_email | user_registered | roles | +----+------------+--------------+------------+---------------------+---------------+ | 1 | admin | admin | kgb@xyz.se | 2022-12-15 14:40:24 | administrator | +----+------------+--------------+------------+---------------------+---------------+