Xxd: Skillnad mellan sidversioner

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök
(Skapade sidan med '== xxd - Skapa hexadecimala representationer av binära filer == Kommandot `xxd` används för att skapa hexadecimala representationer av binära filer och kan även konvertera tillbaka från hexadecimala representationer till binära filer. === Syntax === xxd [ALTERNATIV] [FIL] [UTDATAFILER] === Beskrivning === Kommandot `xxd` skapar en hexadecimal dump av en given fil eller standardinmatning. Det kan även konvertera en hexadecimal dump tillbaka till dess ursprungli...')
 
(Ingen skillnad)

Nuvarande version från 28 maj 2024 kl. 16.24

xxd - Skapa hexadecimala representationer av binära filer

Kommandot `xxd` används för att skapa hexadecimala representationer av binära filer och kan även konvertera tillbaka från hexadecimala representationer till binära filer.

Syntax

xxd [ALTERNATIV] [FIL] [UTDATAFILER]

Beskrivning

Kommandot `xxd` skapar en hexadecimal dump av en given fil eller standardinmatning. Det kan även konvertera en hexadecimal dump tillbaka till dess ursprungliga binära format.

Alternativ

Kommandot `xxd` stöder flera alternativ som kan användas för att justera dess beteende:

 • -a, -autoskip - Hoppa över automatiska linjer som innehåller endast nollor.
 • -b, -bits - Visa binär representation istället för hexadecimala.
 • -c BYTES, -cols BYTES - Visa BYTES per rad.
 • -e, -little-endian - Byt till liten endian representation.
 • -g BYTES, -groupsize BYTES - Gruppera output i BYTES stora bitar.
 • -h, -help - Visa hjälpmeddelande och avsluta.
 • -i, -include - Skapa en C include-fil.
 • -l BYTES, -len BYTES - Processa endast BYTES ingångsdata.
 • -o OFFSET, -seek OFFSET - Starta på OFFSET i filen.
 • -p, -plain - Använd enkel postscript-aktig utdata.
 • -r, -reverse - Konvertera hexadecimala representationen tillbaka till binär.
 • -s [+][-]SEEK, -skip [+][-]SEEK - Starta på SEEK-byte.
 • -u, -uppercase - Använd versaler i hexadecimala representationen.
 • -v, -version - Visa versionsinformation och avsluta.

Exempel

Här är några praktiska exempel som visar hur du kan använda `xxd`-kommandot:

 • För att skapa en hexadecimal dump av en fil:

xxd fil.bin

 • För att skapa en hexadecimal dump av en fil med 16 byte per rad:

xxd -c 16 fil.bin

 • För att konvertera en hexadecimal dump tillbaka till en binär fil:

xxd -r fil.hex

 • För att skapa en hexadecimal dump från standardinmatning:

echo "Hello, World!" | xxd

 • För att skapa en binär representation:

xxd -b fil.bin

Skillnader mellan macOS och Linux

Det finns inga betydande skillnader i hur `xxd`-kommandot fungerar på macOS jämfört med Linux. Kommandot är tillgängligt på båda plattformarna och fungerar på samma sätt.

 • Tillgänglighet: `xxd`-kommandot är tillgängligt på både macOS och Linux som en del av Vim-paketet.
 • Installation: På de flesta Linux-distributioner och macOS är `xxd` inkluderat som standard med Vim och kräver ingen separat installation. Om det saknas kan det installeras genom att installera Vim.

Exempel på att använda `xxd` på macOS:

 • För att skapa en hexadecimal dump av en fil:

xxd fil.bin

Exempel på att installera `xxd` (via Vim) på macOS med Homebrew:

 • Installera Homebrew om det inte redan är installerat:

/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"

 • Installera Vim:

brew install vim

Det är alltid bra att konsultera `man`-sidan för `xxd` på din specifika plattform för att se vilka alternativ och funktioner som är tillgängliga och hur de används.

Felsökning

Om du får ett felmeddelande när du använder `xxd`, kontrollera följande:

 • Att du använder rätt syntax och alternativ för ditt specifika kommando.
 • Att filen du försöker dumpa eller konvertera existerar och är tillgänglig.
 • Att Vim-paketet är installerat på ditt system om `xxd` inte är tillgängligt.

Se även

 • od - Dumpa filer i oktala och andra format.
 • hexdump - Visa filinnehåll i hexadecimalt format.
 • hd - Alias för hexdump.

Källor