ARP Tabell

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Vad är en ARP-tabell?

En ARP-tabell, där ARP står för Address Resolution Protocol, är en funktion i nätverksstacken i ett operativsystem som används för att mappa IP-adresser till de fysiska maskinadresserna, kända som MAC-adresser (Media Access Control). Denna tabell är central för kommunikation inom lokala nätverk, speciellt inom Ethernet-nätverk.

Hur fungerar ARP?

  1. ARP-förfrågan: När en enhet behöver kommunicera med en annan enhet på samma lokala nätverk men endast känner till dess IP-adress, skickar den ut en ARP-förfrågan över nätverket. Förfrågan innehåller meddelandet "Vilken MAC-adress har IP-adress X?".
  2. ARP-svar: Den enhet på nätverket som har den efterfrågade IP-adressen svarar med sin MAC-adress.
  3. Uppdatering av ARP-tabellen: Den frågande enheten tar emot detta svar och uppdaterar sin ARP-tabell med mappningen mellan IP-adressen och den motsvarande MAC-adressen. Denna information lagras för framtida referens, vilket minskar behovet av att göra ytterligare ARP-förfrågningar och därmed minskar nätverkstrafiken.

Varför är ARP-tabellen viktig?

  • Effektivitet: Genom att lagra mappningar mellan IP-adresser och MAC-adresser, minskar ARP-tabellen behovet av kontinuerliga ARP-förfrågningar över nätverket, vilket bidrar till en mer effektiv nätverkskommunikation.
  • Kommunikation: ARP är avgörande för att möjliggöra kommunikation mellan enheter på samma lokala nätverk, eftersom det tillhandahåller den nödvändiga mappningen som krävs för att skicka data på länklagret.

Hantering av ARP-tabellen

Användare och nätverksadministratörer kan visa och ibland modifiera ARP-tabellen på en enhet genom att använda specifika kommandon i operativsystemets kommandotolk. Till exempel:

  • På Windows kan du använda arp -a för att visa den aktuella ARP-tabellen.
  • På Linux och macOS kan du använda arp eller ip neighbour kommandon för att hantera och visa ARP-tabellen.

ARP-tabellen är dynamisk och uppdateras regelbundet när nya enheter kommunicerar på nätverket eller när ARP-cache poster upphör. Denna dynamik hjälper till att hålla nätverkskommunikationen smidig även när enheter ansluts till eller kopplas från nätverket.