Adduser

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök

adduser - Lägg till en ny användare

Kommandot `adduser` används för att skapa en ny användare i ett Unix-liknande operativsystem.

Syntax

adduser [ALTERNATIV] ANVÄNDARNAMN

Beskrivning

Kommandot `adduser` används för att skapa en ny användare och ställa in standardinställningar för kontot, såsom hemkatalog, skal och gruppmedlemskap. Det är ett bekvämt skript som förenklar skapandet av användarkonton genom att interaktivt fråga efter nödvändig information.

Alternativ

Kommandot `adduser` stöder flera alternativ som kan användas för att justera hur användarkonton skapas:

 • --home HEMKATALOG - Ange hemkatalog för användaren.
 • --shell SKAL - Ange användarens inloggningsskal.
 • --no-create-home - Skapa inte en hemkatalog för användaren.
 • --uid UID - Ange användarens UID.
 • --gid GID - Ange användarens initiala grupp-ID.
 • --ingroup GRUPP - Ange initial grupp för användaren.
 • --disabled-password - Skapa kontot utan lösenord.
 • --gecos FULLNAMN - Ange användarens fullständiga namn och annan GECOS-information.
 • --disabled-login - Skapa kontot utan möjlighet att logga in.
 • --system - Skapa ett systemkonto.
 • --force-badname - Tillåt dåliga användarnamn som inte följer standard.

Exempel

Här är några praktiska exempel som visar hur du kan använda `adduser`-kommandot:

 • För att skapa en ny användare med standardinställningar:

sudo adduser användarnamn

 • För att skapa en användare med ett specifikt hemkatalog:

sudo adduser --home /home/nyanvändare användarnamn

 • För att skapa en användare med ett specifikt skal:

sudo adduser --shell /bin/bash användarnamn

 • För att skapa en användare utan lösenord:

sudo adduser --disabled-password användarnamn

 • För att skapa en användare och lägga till den i en specifik grupp:

sudo adduser --ingroup gruppnamn användarnamn

 • För att skapa ett systemkonto:

sudo adduser --system systemanvändare

Skillnader mellan macOS och Linux

Det finns några viktiga skillnader att tänka på när man använder `adduser`-kommandot på macOS jämfört med Linux:

 • Pakethanteringssystem: `adduser` finns inte inbyggt på macOS. Istället används `dscl` eller System Preferences för att hantera användarkonton på macOS. `adduser` är specifikt för Linux och andra Unix-liknande system.
 • Användarhantering: På macOS används `dscl`-kommandot för att hantera användare från kommandoraden. Exempel: `sudo dscl . -create /Users/användarnamn` skapar en ny användare.
 • Administratörsbehörighet: På både macOS och Linux krävs administratörsbehörighet för att skapa nya användarkonton. På macOS används `sudo` ofta för att tillfälligt höja privilegier.

Det är alltid bra att konsultera dokumentationen för användarhantering på din specifika plattform för att se vilka alternativ och funktioner som är tillgängliga och hur de används.

Felsökning

Om du får ett felmeddelande när du använder `adduser`, kontrollera följande:

 • Att du har tillräckliga rättigheter för att skapa användarkonton (använd `sudo` om nödvändigt).
 • Att du använder rätt syntax och alternativ för ditt specifika system.
 • Att användarnamnet du försöker skapa inte redan existerar.

Se även

 • useradd - Ett annat kommando för att skapa nya användare, med fler lågnivåalternativ.
 • usermod - Ändra användarkontoinformation.
 • passwd - Ändra användarlösenord.
 • dscl - Hantera katalogtjänster på macOS.

Källor