Alias

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök

alias - Skapa alias för kommandon

Kommandot `alias` används för att skapa alias för andra kommandon i Unix-liknande operativsystem. Alias används för att förenkla långa eller komplexa kommandon genom att tilldela dem kortare namn.

Syntax

alias [namn='kommando']

Beskrivning

Kommandot `alias` används för att skapa kortare namn för längre kommandon. Alias definieras i skalet och är specifika för den aktuella skalsessionen om de inte läggs till i en startfil, såsom .bashrc eller .zshrc.

Alternativ

Kommandot `alias` har inga specifika alternativ, men dess funktionalitet kan justeras genom att definiera eller visa alias:

 • alias - Visa en lista över alla definierade alias.
 • alias namn='kommando' - Skapa ett nytt alias.

Exempel

Här är några praktiska exempel som visar hur du kan använda `alias`-kommandot:

 • För att skapa ett alias för `ls -la`:

alias ll='ls -la'

 • För att skapa ett alias för att snabbt uppdatera paketlistan och uppgradera paket på en Debian-baserad distribution:

alias update='sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade'

 • För att skapa ett alias för att navigera till en ofta använd katalog:

alias proj='cd ~/MinaProjekt'

 • För att visa alla definierade alias:

alias

 • För att ta bort ett alias (använd `unalias`):

unalias ll

Permanenta Alias

För att göra alias permanenta måste de läggas till i en av skalets startfiler. Exempelvis kan du lägga till alias i .bashrc eller .zshrc:

1. Öppna din .bashrc eller .zshrc fil i en textredigerare:


nano ~/.bashrc

2. Lägg till dina alias i filen:


alias ll='ls -la'
alias update='sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade'

3. Spara filen och ladda om den:


source ~/.bashrc

Skillnader mellan macOS och Linux

Det finns några viktiga skillnader att tänka på när man använder `alias`-kommandot på macOS jämfört med Linux:

 • Standardskal: På macOS används ofta Zsh som standardskal (från och med macOS Catalina), medan många Linux-distributioner använder Bash som standardskal. Kommandot `alias` fungerar liknande i båda skal, men startfilerna kan skilja sig åt (.zshrc för Zsh och .bashrc för Bash).
 • Startfiler: För att göra alias permanenta på macOS med Zsh, lägg till alias i .zshrc. På Linux med Bash, lägg till alias i .bashrc eller .bash_profile beroende på distribution och konfiguration.
 • Inbyggda alias: macOS och Linux kan ha olika fördefinierade alias och funktioner i sina standardkonfigurationer. Det är alltid bra att kontrollera befintliga alias med `alias`-kommandot.

Det är alltid bra att konsultera dokumentationen för skalet du använder på din specifika plattform för att se vilka alternativ och funktioner som är tillgängliga och hur de används.

Felsökning

Om dina alias inte fungerar som förväntat, kontrollera följande:

 • Att du har definierat alias korrekt med rätt syntax.
 • Att aliasen har laddats korrekt i skalets startfil (glöm inte att ladda om filen med `source ~/.bashrc` eller `source ~/.zshrc`).
 • Att aliasen inte kolliderar med befintliga kommandon eller alias.

Se även

 • unalias - Ta bort definierade alias.
 • bashrc - Startfil för Bash-skalet.
 • zshrc - Startfil för Zsh-skalet.
 • source - Ladda om en startfil eller annan fil i skalet.

Källor