Apk

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök

apk - Paketadministration för Alpine Linux

`apk` är ett kraftfullt kommandoradsverktyg som används för att hantera paket på Alpine Linux. Det erbjuder funktioner för att installera, uppdatera och ta bort paket, samt att hantera repositories och deras nycklar.

NAMN

apk - Paketadministration för Alpine Linux

SYNOPSIS

apk [alternativ] kommando [paket...]

BESKRIVNING

`apk` är huvudkommandot för Alpine Linux-pakethanteringssystemet. Det används för att installera, uppdatera, ta bort och hantera paket och deras beroenden.

ALTERNATIV

Här är de vanligaste alternativen som stöds av `apk`:

 • -h, --help - Visa hjälpmeddelande och avsluta.
 • -v, --version - Visa versionsinformation och avsluta.
 • -q, --quiet - Minska mängden utdata.
 • -i, --interactive - Fråga innan några åtgärder utförs.
 • -f, --force - Tvinga åtgärder även om det finns fel.
 • --no-cache - Använd inte cache för paket.
 • --update-cache - Uppdatera cache före åtgärd.
 • --progress - Visa en progressindikator.
 • --allow-untrusted - Tillåt installation av opålitliga paket.
 • --repositories-file - Ange filen som innehåller listan över repositories.
 • --keys-dir - Ange katalogen som innehåller nycklar.

KOMMANDON

Här är de vanligaste kommandona som stöds av `apk`:

 • add - Installera ett eller flera paket.
 • del - Ta bort ett eller flera paket.
 • update - Uppdatera paketdatabasen.
 • upgrade - Uppgradera installerade paket.
 • fix - Försök åtgärda brutna installationer.
 • search - Sök efter paket.
 • info - Visa detaljerad information om ett paket.
 • list - Lista paket.
 • dot - Visa paketberoenden i DOT-format.
 • index - Indexera ett lokalt paketarkiv.
 • fetch - Hämta paket utan att installera dem.
 • audit - Kontrollera systemet för säkerhetsproblem.
 • policy - Visa versionspolicy för ett paket.
 • stats - Visa statistik om installerade paket.
 • manifest - Visa paketmanifest.
 • verify - Verifiera integriteten hos installerade paket.

ANVÄNDNING

Här är flera exempel på hur man använder `apk` för att hantera paket:

Installera ett paket

För att installera ett specifikt paket:

apk add paketnamn

Detta kommando installerar paketet `paketnamn` och dess beroenden.

Uppdatera paketdatabasen

För att uppdatera paketdatabasen:

apk update

Detta kommando hämtar den senaste paketinformationen från alla konfigurerade repositories.

Uppgradera alla installerade paket

För att uppdatera alla installerade paket till den senaste versionen:

apk upgrade

Detta kommando uppgraderar alla installerade paket till den senaste versionen som är tillgänglig i de konfigurerade repositories.

Sök efter ett paket

För att söka efter ett paket i paketdatabasen:

apk search nyckelord

Detta kommando söker efter paket som matchar `nyckelord` i paketdatabasen.

Visa information om ett paket

För att visa detaljerad information om ett specifikt paket:

apk info paketnamn

Detta kommando visar detaljerad information om paketet `paketnamn`, inklusive version, beroenden och beskrivning.

Ta bort ett paket

För att ta bort ett specifikt paket:

apk del paketnamn

Detta kommando tar bort paketet `paketnamn` och dess beroenden som inte används av andra paket.

Försök åtgärda brutna installationer

För att försöka åtgärda brutna installationer:

apk fix

Detta kommando försöker åtgärda brutna paketinstallationer genom att installera om dem.

Hämta ett paket utan att installera det

För att hämta ett paket utan att installera det:

apk fetch paketnamn

Detta kommando hämtar paketet `paketnamn` till den lokala maskinen utan att installera det.

Kontrollera systemet för säkerhetsproblem

För att kontrollera systemet för säkerhetsproblem:

apk audit

Detta kommando kontrollerar systemet för säkerhetsproblem och rapporterar dem.

SKILLNADER MELLAN macOS OCH LINUX

Det finns vissa skillnader att tänka på när man använder `apk` på macOS jämfört med Linux:

 • macOS: `apk` är specifikt för Alpine Linux och kan inte användas på macOS utan installation av Alpine Linux i en virtuell maskin eller en container. macOS använder Homebrew som standardpakethanterare för att hantera paket, och Homebrew erbjuder liknande funktioner men använder kommandot `brew` istället.
 • Linux: `apk` är standardpakethanteraren för Alpine Linux och används för att hantera paket och beroenden på Alpine-system. Det är optimerat för att vara lättviktigt och effektivt, vilket gör det idealiskt för användning på inbyggda system och containrar.

FELSÖKNING

Om du får ett felmeddelande när du använder `apk`, kontrollera följande:

Att du använder rätt syntax och alternativ för ditt specifika kommando. Att alla nödvändiga repositories är korrekt konfigurerade. Att du har tillräckliga användarrättigheter för att installera och hantera paket.

Vanliga fel och deras lösningar:

 • Felmeddelande: "ERROR: unsatisfiable constraints":
 * Lösning: Kontrollera beroenden och försök lösa eventuella konfliktproblem. Använd `apk info -W paketnamn` för att se vilka paket som orsakar konflikten.
 • Felmeddelande: "ERROR: unable to select packages":
 * Lösning: Kontrollera paketnamn och försök igen med rätt namn. Använd `apk search paketnamn` för att söka efter korrekt namn.
 • Felmeddelande: "ERROR: permission denied":
 * Lösning: Kontrollera att du har nödvändiga behörigheter att installera paket. Använd `sudo` om nödvändigt.

AVANCERAD ANVÄNDNING

`apk` erbjuder avancerade funktioner för att hantera paket och repositories mer effektivt. Här är några exempel:

Använda lokala paketarkiv

För att använda ett lokalt paketarkiv:

EXEMPEL

apk --repositories-file /väg/till/repositories add paketnamn

Detta kommando använder ett specifikt repositories-fil för att installera paketet `paketnamn`.

Hantera specifika versioner av paket

För att installera eller uppgradera till en specifik version av ett paket:

EXEMPEL

apk add paketnamn=1.2.3-r0

Detta kommando installerar version 1.2.3-r0 av `paketnamn`.

Återställning av cache

För att återställa cache för paket:

EXEMPEL

apk cache clean

Detta kommando rensar cachen för att frigöra utrymme.

Använda opålitliga paket

För att tillåta installation av opålitliga paket:

EXEMPEL

apk add paketnamn --allow-untrusted

Detta kommando installerar paketet `paketnamn` utan att verifiera dess integritet.

Hantera paketberoenden

För att visa paketberoenden i DOT-format:

EXEMPEL

apk dot paketnamn

Detta kommando visar beroendegrafen för `paketnamn` i DOT-format.

Indexera lokala paket

För att indexera ett lokalt paketarkiv:

EXEMPEL

apk index -o /väg/till/index.tar.gz /väg/till/paket

Detta kommando skapar en indexfil för de angivna paketen i ett lokalt arkiv.

SE ÄVEN

 • apk-policy - Visa policy för versionshantering av paket.
 • apk-stats - Visa statistik om installerade paket.
 • apk-verify - Verifiera integriteten hos installerade paket.
 • apk-fetch - Hämta paket utan att installera dem.

FÖRFATTARE

`apk` utvecklades av Alpine Linux-projektet och har bidragits till av många utvecklare genom åren.

KOLOFON

Denna sida är en del av dokumentationen för `apk`, paketförvaltaren för Alpine Linux. Mer information om projektet finns på ⟨https://alpinelinux.org⟩. Om du har en buggrapport för denna manualsida, se ⟨https://gitlab.alpinelinux.org/alpine/apk-tools/issues⟩. Denna sida erhölls från projektets upstream Git-repository ⟨https://gitlab.alpinelinux.org/alpine/apk-tools.git⟩ den 2023-12-22. Om du upptäcker några renderingsproblem i denna HTML-version av sidan, eller om du tror att det finns en bättre eller mer uppdaterad källa för sidan, eller om du har korrigeringar eller förbättringar av informationen i denna KOLOFON (som inte är en del av den ursprungliga manualsidan), skicka ett e-postmeddelande till man-pages@man7.org.

KÄLLOR

apk manual (Alpine Linux Wiki) apk manual (man7)

apk - Paketadministration för Alpine Linux

`apk` är ett kraftfullt kommandoradsverktyg som används för att hantera paket på Alpine Linux. Det erbjuder funktioner för att installera, uppdatera och ta bort paket, samt att hantera repositories och deras nycklar.

NAMN

apk - Paketadministration för Alpine Linux

SYNOPSIS

apk [alternativ] kommando [paket...]

BESKRIVNING

`apk` är huvudkommandot för Alpine Linux-pakethanteringssystemet. Det används för att installera, uppdatera, ta bort och hantera paket och deras beroenden.

ALTERNATIV

Här är de vanligaste alternativen som stöds av `apk`:

 • -h, --help - Visa hjälpmeddelande och avsluta.
 • -v, --version - Visa versionsinformation och avsluta.
 • -q, --quiet - Minska mängden utdata.
 • -i, --interactive - Fråga innan några åtgärder utförs.
 • -f, --force - Tvinga åtgärder även om det finns fel.
 • --no-cache - Använd inte cache för paket.
 • --update-cache - Uppdatera cache före åtgärd.
 • --progress - Visa en progressindikator.
 • --allow-untrusted - Tillåt installation av opålitliga paket.
 • --repositories-file - Ange filen som innehåller listan över repositories.
 • --keys-dir - Ange katalogen som innehåller nycklar.

KOMMANDON

Här är de vanligaste kommandona som stöds av `apk`:

 • add - Installera ett eller flera paket.
 • del - Ta bort ett eller flera paket.
 • update - Uppdatera paketdatabasen.
 • upgrade - Uppgradera installerade paket.
 • fix - Försök åtgärda brutna installationer.
 • search - Sök efter paket.
 • info - Visa detaljerad information om ett paket.
 • list - Lista paket.
 • dot - Visa paketberoenden i DOT-format.
 • index - Indexera ett lokalt paketarkiv.
 • fetch - Hämta paket utan att installera dem.
 • audit - Kontrollera systemet för säkerhetsproblem.
 • policy - Visa versionspolicy för ett paket.
 • stats - Visa statistik om installerade paket.
 • manifest - Visa paketmanifest.
 • verify - Verifiera integriteten hos installerade paket.

ANVÄNDNING

Här är flera exempel på hur man använder `apk` för att hantera paket:

Installera ett paket

För att installera ett specifikt paket:

apk add paketnamn

Detta kommando installerar paketet `paketnamn` och dess beroenden.

Uppdatera paketdatabasen

För att uppdatera paketdatabasen:

apk update

Detta kommando hämtar den senaste paketinformationen från alla konfigurerade repositories.

Uppgradera alla installerade paket

För att uppdatera alla installerade paket till den senaste versionen:

apk upgrade

Detta kommando uppgraderar alla installerade paket till den senaste versionen som är tillgänglig i de konfigurerade repositories.

Sök efter ett paket

För att söka efter ett paket i paketdatabasen:

apk search nyckelord

Detta kommando söker efter paket som matchar `nyckelord` i paketdatabasen.

Visa information om ett paket

För att visa detaljerad information om ett specifikt paket:

apk info paketnamn

Detta kommando visar detaljerad information om paketet `paketnamn`, inklusive version, beroenden och beskrivning.

Ta bort ett paket

För att ta bort ett specifikt paket:

apk del paketnamn

Detta kommando tar bort paketet `paketnamn` och dess beroenden som inte används av andra paket.

Försök åtgärda brutna installationer

För att försöka åtgärda brutna installationer:

apk fix

Detta kommando försöker åtgärda brutna paketinstallationer genom att installera om dem.

Hämta ett paket utan att installera det

För att hämta ett paket utan att installera det:

apk fetch paketnamn

Detta kommando hämtar paketet `paketnamn` till den lokala maskinen utan att installera det.

Kontrollera systemet för säkerhetsproblem

För att kontrollera systemet för säkerhetsproblem:

apk audit

Detta kommando kontrollerar systemet för säkerhetsproblem och rapporterar dem.

SKILLNADER MELLAN macOS OCH LINUX

Det finns vissa skillnader att tänka på när man använder `apk` på macOS jämfört med Linux:

 • macOS: `apk` är specifikt för Alpine Linux och kan inte användas på macOS utan installation av Alpine Linux i en virtuell maskin eller en container. macOS använder Homebrew som standardpakethanterare för att hantera paket, och Homebrew erbjuder liknande funktioner men använder kommandot `brew` istället.
 • Linux: `apk` är standardpakethanteraren för Alpine Linux och används för att hantera paket och beroenden på Alpine-system. Det är optimerat för att vara lättviktigt och effektivt, vilket gör det idealiskt för användning på inbyggda system och containrar.

FELSÖKNING

Om du får ett felmeddelande när du använder `apk`, kontrollera följande:

Att du använder rätt syntax och alternativ för ditt specifika kommando. Att alla nödvändiga repositories är korrekt konfigurerade. Att du har tillräckliga användarrättigheter för att installera och hantera paket.

Vanliga fel och deras lösningar:

 • Felmeddelande: "ERROR: unsatisfiable constraints":
 * Lösning: Kontrollera beroenden och försök lösa eventuella konfliktproblem. Använd `apk info -W paketnamn` för att se vilka paket som orsakar konflikten.
 • Felmeddelande: "ERROR: unable to select packages":
 * Lösning: Kontrollera paketnamn och försök igen med rätt namn. Använd `apk search paketnamn` för att söka efter korrekt namn.
 • Felmeddelande: "ERROR: permission denied":
 * Lösning: Kontrollera att du har nödvändiga behörigheter att installera paket. Använd `sudo` om nödvändigt.

AVANCERAD ANVÄNDNING

`apk` erbjuder avancerade funktioner för att hantera paket och repositories mer effektivt. Här är några exempel:

Använda lokala paketarkiv

För att använda ett lokalt paketarkiv:

EXEMPEL

apk --repositories-file /väg/till/repositories add paketnamn

Detta kommando använder ett specifikt repositories-fil för att installera paketet `paketnamn`.

Hantera specifika versioner av paket

För att installera eller uppgradera till en specifik version av ett paket:

EXEMPEL

apk add paketnamn=1.2.3-r0

Detta kommando installerar version 1.2.3-r0 av `paketnamn`.

Återställning av cache

För att återställa cache för paket:

EXEMPEL

apk cache clean

Detta kommando rensar cachen för att frigöra utrymme.

Använda opålitliga paket

För att tillåta installation av opålitliga paket:

EXEMPEL

apk add paketnamn --allow-untrusted

Detta kommando installerar paketet `paketnamn` utan att verifiera dess integritet.

Hantera paketberoenden

För att visa paketberoenden i DOT-format:

EXEMPEL

apk dot paketnamn

Detta kommando visar beroendegrafen för `paketnamn` i DOT-format.

Indexera lokala paket

För att indexera ett lokalt paketarkiv:

EXEMPEL

apk index -o /väg/till/index.tar.gz /väg/till/paket

Detta kommando skapar en indexfil för de angivna paketen i ett lokalt arkiv.

SE ÄVEN

 • apk-policy - Visa policy för versionshantering av paket.
 • apk-stats - Visa statistik om installerade paket.
 • apk-verify - Verifiera integriteten hos installerade paket.
 • apk-fetch - Hämta paket utan att installera dem.

FÖRFATTARE

`apk` utvecklades av Alpine Linux-projektet och har bidragits till av många utvecklare genom åren.

KOLOFON

Denna sida är en del av dokumentationen för `apk`, paketförvaltaren för Alpine Linux. Mer information om projektet finns på ⟨https://alpinelinux.org⟩. Om du har en buggrapport för denna manualsida, se ⟨https://gitlab.alpinelinux.org/alpine/apk-tools/issues⟩. Denna sida erhölls från projektets upstream Git-repository ⟨https://gitlab.alpinelinux.org/alpine/apk-tools.git⟩ den 2023-12-22. Om du upptäcker några renderingsproblem i denna HTML-version av sidan, eller om du tror att det finns en bättre eller mer uppdaterad källa för sidan, eller om du har korrigeringar eller förbättringar av informationen i denna KOLOFON (som inte är en del av den ursprungliga manualsidan), skicka ett e-postmeddelande till man-pages@man7.org.

KÄLLOR

apk manual (Alpine Linux Wiki) apk manual (man7)