Apt

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök

apt - Paketadministration för Debian-baserade system

`apt` är ett verktyg som används för att hantera paket på Debian-baserade system. Det erbjuder en enkel och enhetlig gränssnitt för att installera, uppdatera och ta bort paket.

NAMN

apt - Paketadministration för Debian-baserade system

SYNOPSIS

apt [alternativ] kommando

BESKRIVNING

`apt` är ett kommandoradsverktyg som används för att hantera paket på Debian-baserade system. Det förenklar användningen av andra `apt-*`-kommandon som `apt-get` och `apt-cache`. `apt` är designat för att vara användarvänligt och erbjuder ett enkelt sätt att installera, uppdatera och ta bort paket, samt att söka efter paketinformation.

ALTERNATIV

Här är de vanligaste alternativen som stöds av `apt`:

 • -h, --help - Visa hjälpmeddelande och avsluta.
 • -v, --version - Visa versionsinformation och avsluta.
 • -q, --quiet - Minska mängden utdata.
 • -y, --yes - Svara ja på alla frågor och köra icke-interaktivt.
 • -d, --download-only - Endast ladda ner paket utan att installera dem.
 • -s, --simulate - Visa vad som skulle göras, men utför inga ändringar.
 • -o, --option - Ange en konfigurationsoption.
 • -t, --target-release - Ange målsläpp för installation och uppgradering av paket.

KOMMANDON

Här är de vanligaste kommandona som stöds av `apt`:

 • update - Uppdatera listan över tillgängliga paket.
 • upgrade - Uppgradera alla installerade paket till den senaste versionen.
 • install - Installera ett eller flera paket.
 • remove - Ta bort ett eller flera paket.
 • purge - Ta bort paket och deras konfigurationsfiler.
 • autoremove - Ta bort automatiskt installerade paket som inte längre behövs.
 • full-upgrade - Uppgradera systemet genom att installera och ta bort paket efter behov.
 • search - Sök efter ett paket i paketlistorna.
 • show - Visa detaljerad information om ett paket.
 • list - Lista paket baserat på olika kriterier.
 • edit-sources - Öppna källfilslistan i en textredigerare.

ANVÄNDNING

Här är flera exempel på hur man använder `apt` för att hantera paket:

Uppdatera paketlistan

För att uppdatera listan över tillgängliga paket:

apt update

Detta kommando hämtar den senaste paketinformationen från alla konfigurerade källor.

Uppgradera alla installerade paket

För att uppgradera alla installerade paket till den senaste versionen:

apt upgrade

Detta kommando uppgraderar alla installerade paket till den senaste versionen utan att ta bort några paket.

Full uppgradering av systemet

För att utföra en fullständig uppgradering av systemet, där nya paket kan installeras och befintliga paket kan tas bort:

apt full-upgrade

Detta kommando uppgraderar systemet genom att installera och ta bort paket efter behov för att lösa beroenden.

Installera ett paket

För att installera ett specifikt paket:

apt install paketnamn

Detta kommando installerar paketet `paketnamn` och dess beroenden.

Ta bort ett paket

För att ta bort ett specifikt paket:

apt remove paketnamn

Detta kommando tar bort paketet `paketnamn` men behåller dess konfigurationsfiler.

Rensa ett paket

För att ta bort ett paket och dess konfigurationsfiler:

apt purge paketnamn

Detta kommando tar bort paketet `paketnamn` och dess konfigurationsfiler.

Ta bort överflödiga paket

För att ta bort automatiskt installerade paket som inte längre behövs:

apt autoremove

Detta kommando tar bort paket som installerades automatiskt och som inte längre behövs.

Söka efter ett paket

För att söka efter ett paket i paketlistorna:

apt search paketnamn

Detta kommando söker efter paket som matchar `paketnamn` i paketlistorna.

Visa information om ett paket

För att visa detaljerad information om ett specifikt paket:

apt show paketnamn

Detta kommando visar detaljerad information om paketet `paketnamn`, inklusive dess beroenden, version och beskrivning.

Lista installerade paket

För att lista alla installerade paket:

apt list --installed

Detta kommando listar alla installerade paket på systemet.

Redigera källfilslistan

För att öppna källfilslistan i en textredigerare:

apt edit-sources

Detta kommando öppnar filen `/etc/apt/sources.list` i en textredigerare för att redigera paketkällorna.

SKILLNADER MELLAN macOS OCH LINUX

Det finns vissa skillnader att tänka på när man använder `apt` på macOS jämfört med Linux:

 • macOS: `apt` är inte inbyggt i macOS och måste installeras separat om det är tillgängligt. macOS använder Homebrew som paketförvaltare istället för `apt`. Homebrew erbjuder liknande funktioner men använder kommandot `brew` istället.
 • Linux: `apt` är en standardpakethanterare på Debian-baserade distributioner som Ubuntu, Debian och Linux Mint. Det är inbyggt och används för att hantera paket på dessa system.

FELSÖKNING

Om du får ett felmeddelande när du använder `apt`, kontrollera följande:

Att du använder rätt syntax och alternativ för ditt specifika kommando. Att alla nödvändiga paketkällor är korrekt konfigurerade. Att du har tillräckliga användarrättigheter för att installera och hantera paket.

Vanliga fel och deras lösningar:

 • Felmeddelande: "E: Unable to locate package":
 * Lösning: Kontrollera att paketet finns i de konfigurerade källorna och att paketlistorna är uppdaterade (`apt update`).
 • Felmeddelande: "E: Package 'paketnamn' has no installation candidate":
 * Lösning: Kontrollera att paketet finns i de konfigurerade källorna och att det är tillgängligt för din systemarkitektur.
 • Felmeddelande: "Permission denied":
 * Lösning: Kontrollera att du har nödvändiga behörigheter för att installera paket. Använd `sudo` om nödvändigt.

AVANCERAD ANVÄNDNING

`apt` erbjuder avancerade funktioner för att hantera paket mer effektivt. Här är några exempel:

Ange målversion för installation

För att ange en specifik målsläpp för installation och uppgradering av paket:

EXEMPEL

apt install paketnamn -t bullseye

Detta kommando installerar `paketnamn` från släppet "bullseye".

Simulera paketinstallation

För att simulera en paketinstallation utan att utföra några ändringar:

EXEMPEL

apt install paketnamn --simulate

Detta kommando visar vad som skulle göras vid installationen av `paketnamn` utan att faktiskt installera paketet.

Endast ladda ner paket

För att ladda ner paket utan att installera dem:

EXEMPEL

apt install paketnamn --download-only

Detta kommando laddar ner `paketnamn` till den lokala maskinen utan att installera det.

Anpassa konfigurationsalternativ

För att ange specifika konfigurationsalternativ vid användning av `apt`:

EXEMPEL

apt install paketnamn -o Debug::pkgProblemResolver=yes

Detta kommando installerar `paketnamn` och aktiverar debugging för paketproblemlösaren.

Visa detaljerade paketlistor

För att visa detaljerade paketlistor baserat på olika kriterier:

EXEMPEL

apt list --upgradable

Detta kommando listar alla paket som kan uppgraderas.

SE ÄVEN

 • apt-get - Äldre version av `apt` med liknande funktioner.
 • apt-cache - Hantering av paketcachen.
 • dpkg - Basverktyg för Debian-pakethantering.
 • aptitude - Textbaserad gränssnitt för paketadministration.

FÖRFATTARE

`apt` utvecklades av Debian-projektet och har bidragits till av många utvecklare genom åren.

KOLOFON

Denna sida är en del av dokumentationen för Debian-pakethantering. Mer information om projektet finns på ⟨https://www.debian.org⟩. Om du har en buggrapport för denna manualsida, se ⟨https://bugs.debian.org⟩. Denna sida erhölls från projektets upstream Git-repository ⟨https://salsa.debian.org/apt-team/apt.git⟩ den 2023-12-22. Om du upptäcker några renderingsproblem i denna HTML-version av sidan, eller om du tror att det finns en bättre eller mer uppdaterad källa för sidan, eller om du har korrigeringar eller förbättringar av informationen i denna KOLOFON (som inte är en del av den ursprungliga manualsidan), skicka ett e-postmeddelande till man-pages@man7.org.

KÄLLOR

apt manual (Debian) apt Git repository