Apt-get

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök

apt-get - Pakethantering i Debian-baserade system

Kommandot `apt-get` används för att installera, uppdatera och ta bort programvarupaket i Debian-baserade Linux-system som Debian, Ubuntu och deras derivat.

Syntax

apt-get [ALTERNATIV] KOMMANDO [PAKET]...

Beskrivning

Kommandot `apt-get` är ett kraftfullt verktyg för pakethantering som används för att installera, uppdatera, uppgradera och ta bort programvarupaket. Det hämtar och installerar paket från förkonfigurerade programvarukällor.

Alternativ

Kommandot `apt-get` stöder flera alternativ som kan användas för att justera hur pakethanteringen utförs:

 • -h, --help - Visa hjälpmeddelande och avsluta.
 • -q, --quiet - Minimera utskriften till terminalen.
 • -qq, --quiet=2 - Ingen utskrift förutom felmeddelanden.
 • -d, --download-only - Endast hämta paketen, installera dem inte.
 • -s, --simulate - Simulera installationen utan att faktiskt utföra den.
 • -y, --yes - Svara ja på alla frågor och kör icke-interaktivt.
 • -f, --fix-broken - Försök att korrigera systemet med trasiga beroenden.
 • --force-yes - Tvinga ja på kritiska frågor.
 • --no-install-recommends - Installera inte rekommenderade paket.
 • --no-upgrade - Installera inte nya versioner av befintliga paket.
 • --only-upgrade - Uppgradera endast befintliga paket, installera inte nya.

Kommandon

Kommandot `apt-get` stöder flera olika kommandon som används för specifika pakethanteringsuppgifter:

 • **update** - Uppdatera paketindexet.
 • **upgrade** - Uppgradera alla installerade paket till deras senaste versioner.
 • **dist-upgrade** - Uppgradera systemet och hantera beroendeförändringar.
 • **install** - Installera ett eller flera paket.
 • **remove** - Ta bort ett eller flera paket.
 • **autoremove** - Ta bort oanvända paket som installerades automatiskt.
 • **purge** - Ta bort paket och deras konfigurationsfiler.
 • **clean** - Ta bort nedladdade paketfiler från cache.
 • **autoclean** - Ta bort gamla paketfiler från cache.
 • **check** - Kontrollera om det finns trasiga beroenden.
 • **source** - Hämta källkoden för ett paket.
 • **build-dep** - Installera beroenden för att bygga ett paket från källkod.

Exempel

Här är några praktiska exempel som visar hur du kan använda `apt-get`-kommandot:

 • För att uppdatera paketindexet:

sudo apt-get update

 • För att uppgradera alla installerade paket:

sudo apt-get upgrade

 • För att uppgradera systemet och hantera beroendeförändringar:

sudo apt-get dist-upgrade

 • För att installera ett paket:

sudo apt-get install paketnamn

 • För att ta bort ett paket:

sudo apt-get remove paketnamn

 • För att ta bort ett paket och dess konfigurationsfiler:

sudo apt-get purge paketnamn

 • För att ta bort oanvända paket:

sudo apt-get autoremove

 • För att ta bort nedladdade paketfiler från cache:

sudo apt-get clean

 • För att hämta källkoden för ett paket:

apt-get source paketnamn

Skillnader mellan macOS och Linux

Det finns några viktiga skillnader att tänka på när man använder `apt-get`-kommandot på macOS jämfört med Linux:

 • Pakethanteringssystem: `apt-get` är specifikt för Debian-baserade system och finns inte på macOS. På macOS används Homebrew som pakethanterare, vilket använder kommandot `brew` för liknande funktioner.
 • Paketkällor: `apt-get` hämtar paket från Debian- och Ubuntu-förråd, medan Homebrew hämtar paket från sitt eget förråd och källkodsbaserade byggsystem.
 • Kommandoalternativ: Homebrew har sina egna kommandon och alternativ som skiljer sig från `apt-get`. Till exempel används `brew install` för att installera paket på macOS.

Det är alltid bra att konsultera dokumentationen för respektive pakethanterare för att se vilka alternativ och funktioner som är tillgängliga och hur de används.

Felsökning

Om du får ett felmeddelande när du använder `apt-get`, kontrollera följande:

 • Att paketkällorna är korrekt konfigurerade och tillgängliga.
 • Att du har nödvändiga rättigheter för att installera eller ta bort paket (använd `sudo` om nödvändigt).
 • Att det inte finns några trasiga beroenden som måste åtgärdas med `sudo apt-get install -f`.

Se även

 • apt-cache - Verktyg för att söka efter paket och visa information om dem.
 • dpkg - Lågnivåpakethanterare för Debian-baserade system.
 • apt

Källor