Automatiskt konfigurera backup-rutt er med skript.

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Automatisk konfiguration av backup-rutter med skript

Att automatiskt konfigurera backup-rutter med skript är en viktig uppgift för att säkerställa nätverksresiliens och tillförlitlighet. Detta kan genomföras på Linux-baserade system med hjälp av `bash`-skript och `ip route`-kommandon.

Förutsättningar

 • `iproute2`: Moderna Linux-distributioner använder `iproute2`-verktygssamlingen för nätverkskonfiguration.
 • Kunskap om ditt nätverk: Du behöver känna till adresserna till dina primära och sekundära (backup) gateways, samt vilka nätverk eller värdar som ska dirigeras.

Exempel på ett skript

Följande Bash-skript konfigurerar en backup-rutt baserat på tillgängligheten av den primära gatewayen:

#!/bin/bash

# Definiera IP-adresserna för din primära och sekundära gateway
PRIMARY_GW="192.168.1.1"
BACKUP_GW="192.168.2.1"
# Definiera nätverket eller värdarna som ska dirigeras
DESTINATION="0.0.0.0/0" # Exempel för default route

# Pinga primära gatewayen för att kontrollera tillgänglighet
ping -c 3 $PRIMARY_GW > /dev/null 2>&1

if [ $? -ne 0 ]; then
  echo "Primär gateway är inte tillgänglig. Byter till backup-gateway."
  # Ta bort den nuvarande default gatewayen
  ip route del $DESTINATION
  # Lägg till den nya default gatewayen (backup)
  ip route add $DESTINATION via $BACKUP_GW
else
  echo "Primär gateway är tillgänglig. Inga åtgärder krävs."
fi

Användning

 1. Spara skriptet i en fil, till exempel switch_route.sh.
 2. Gör skriptet körbart med chmod +x switch_route.sh.
 3. Kör skriptet manuellt från terminalen, eller schemalägg det med cron för regelbunden övervakning och omkonfiguration.

Automatisering med `cron`

För att köra skriptet regelbundet med `cron`, använd `crontab -e` och lägg till en rad som definierar hur ofta skriptet ska köras. Exempel för att köra skriptet var 5:e minut:

*/5 * * * * /väg/till/switch_route.sh

Viktigt att tänka på

 • Skriptet kan kräva root-behörigheter för att ändra nätverkskonfigurationen.
 • Modifiera skriptet för att passa din specifika nätverkssetup.
 • Testa skriptet noggrant i en kontrollerad miljö innan du implementerar det i produktion.

Automatisering av backup-rutter genom skript är en kraftfull metod för att upprätthålla nätverkstillgänglighet, men det kräver noggrann planering och testning.