Bzip2

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök

bzip2 - Komprimera och dekomprimera filer

Kommandot `bzip2` används för att komprimera och dekomprimera filer i ett Unix-liknande operativsystem. Det använder Burrows-Wheeler-komprimeringsalgoritmen och genererar filer med tillägget `.bz2`.

Syntax

bzip2 [ALTERNATIV]... [FIL]...
bunzip2 [ALTERNATIV]... [FIL]...
bzcat [ALTERNATIV]... [FIL]...

Beskrivning

Kommandot `bzip2` används för att komprimera filer och minska deras storlek. De komprimerade filerna har som standard tillägget `.bz2`. `bunzip2` används för att dekomprimera filer, och `bzcat` används för att visa innehållet i en komprimerad fil utan att dekomprimera den.

Alternativ

Kommandot `bzip2` stöder flera alternativ som kan användas för att justera hur komprimering och dekomprimering utförs:

 • -c, --stdout - Skriv till standardutgången, behåll originalfilen.
 • -d, --decompress, --uncompress - Dekomprimera.
 • -z, --compress - Komprimera (standard).
 • -k, --keep - Behåll originalfilen.
 • -f, --force - Skriv över befintliga filer och ignorera filnamnsändelser.
 • -t, --test - Testa integriteten hos komprimerade filer.
 • -v, --verbose - Visa detaljerad information om processen.
 • -q, --quiet - Undertryck varningsmeddelanden.
 • -h, --help - Visa hjälp och avsluta.
 • -L, --license - Visa licensinformation.
 • -V, --version - Visa versionsinformation och avsluta.
 • -s, --small - Minska minnesanvändning vid komprimering.
 • -1 till -9 - Ställ in komprimeringsnivån; -1 är snabbast (lägsta komprimering) och -9 är långsammast (högsta komprimering, standard är -9).

Exempel

Här är några praktiska exempel som visar hur du kan använda `bzip2`-kommandot:

 • För att komprimera en fil:

bzip2 fil.txt

 • För att dekomprimera en fil:

bunzip2 fil.txt.bz2

 • För att komprimera en fil och behålla originalfilen:

bzip2 -k fil.txt

 • För att dekomprimera en fil och skriva dekomprimerad data till standardutgången:

bunzip2 -c fil.txt.bz2 > fil.txt

 • För att testa integriteten hos en komprimerad fil:

bzip2 -t fil.txt.bz2

 • För att visa innehållet i en komprimerad fil utan att dekomprimera den:

bzcat fil.txt.bz2

 • För att komprimera en fil med maximal komprimering:

bzip2 -9 fil.txt

 • För att komprimera en fil med minskad minnesanvändning:

bzip2 -s fil.txt

Skillnader mellan macOS och Linux

Det finns några viktiga skillnader att tänka på när man använder `bzip2`-kommandot på macOS jämfört med Linux:

 • Standardinstallationer: På både Linux och macOS är `bzip2` vanligtvis en del av standardinstallationerna och fungerar på liknande sätt.
 • Alternativ och funktioner: GNU `bzip2` (Linux) och BSD `bzip2` (macOS) har i stort sett samma funktioner och alternativ. Skillnaderna är oftast minimala och relaterar till specifika implementationer och systemanrop.
 • Prestanda: Prestanda kan variera något beroende på operativsystemets hantering av komprimering och dekomprimering, men de grundläggande funktionerna förblir desamma.

Det är alltid bra att konsultera `man`-sidan för `bzip2` på din specifika plattform för att se vilka alternativ och funktioner som är tillgängliga.

Felsökning

Om du får ett felmeddelande när du använder `bzip2`, kontrollera följande:

 • Att filen du försöker komprimera eller dekomprimera faktiskt existerar.
 • Att du har tillräckliga rättigheter för att utföra operationen.
 • Att syntaxen för ditt kommando är korrekt. Kontrollera att du använder rätt alternativ och parametrar.
 • Att det finns tillräckligt med diskutrymme för att slutföra operationen, särskilt vid dekomprimering.

Se även

 • gzip - Komprimera eller dekomprimera filer med gzip.
 • xz - Komprimera eller dekomprimera filer med xz.
 • tar - Arkivera och extrahera filer.

Källor