Cd

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök

cd: cd [-L|[-P [-e]] [-@]] [dir]

Ändra skalets arbetskatalog.   

Ändra den aktuella katalogen till DIR. Standard DIR är värdet på HOME skalvariabel.

Variabeln CDPATH definierar sökvägen för katalogen som innehåller DIR. Alternativa katalognamn i CDPATH separeras med ett kolon (:).

Ett noll-katalognamn är detsamma som den aktuella katalogen. Om DIR börjar med ett snedstreck (/) används inte CDPATH.

Om katalogen inte hittas och skalalternativet `cdable_vars' är inställt, ordet antas vara ett variabelnamn. Om den variabeln har ett värde,dess värde används för DIR.

Alternativ:

-L tvingar symboliska länkar att följa: lös symboliska länkar i DIR efter bearbetning av instanser av `..'

-P använd den fysiska katalogstrukturen utan att följa symboliska länkar: lös symboliska länkar i DIR tidigare    bearbetar instanser av ".."

-e om alternativet -P tillhandahålls, och strömmen fungerar katalogen kan inte fastställas framgångsrikt, avsluta med en status som inte är noll

-@ på system som stöder det, presentera en fil med utökad attribut som en katalog som innehåller filattributen

Standard är att följa symboliska länkar, som om `-L' hade angetts.

`..' bearbetas genom att den omedelbart föregående sökvägskomponenten tas bort tillbaka till ett snedstreck eller början av DIR.

Utgångsstatus:

    Returnerar 0 om katalogen ändras, och om $PWD har ställts in framgångsrikt när

    -P används; icke-noll annars.