Ceph

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Ceph-teknologi

Ceph är en öppen källkod, distribuerad lagringsplattform som erbjuder hög prestanda, tillförlitlighet och skalbarhet. Plattformen är designad för att hantera stora mängder data och stödjer olika lagringsmöjligheter som objektlagring, blocklagring och filsystem, vilket gör den anpassningsbar för en mångfald av arbetsbelastningar.

Grundläggande koncept och funktioner

Distribuerad arkitektur
Data lagras över flera fysiska maskiner inom ett kluster, vilket ökar redundans och tillgänglighet genom replikering av data på flera noder.
Skalbarhet
Ceph kan skala från hundratals terabyte till exabyte, och dess kapacitet ökar nästan proportionellt med antalet tillagda noder.
Felfrihet
Använder CRUSH (Controlled Replication Under Scalable Hashing) för att hantera datareplikering och distribution dynamiskt och effektivt.
Självreparation
Ceph kan själv upptäcka och reparera skadade eller förlorade data automatiskt genom att skapa nya kopior från befintliga.

Lagringsmoduler

  • RADOS Block Device (RBD)
Erbjuder blocklagring för virtuella maskiner, inklusive funktioner som snapshotting och replikering.
  • RADOS Gateway (RGW)
Ger objektlagringsgränssnitt kompatibelt med Amazon S3 och OpenStack Swift APIs.
  • Ceph File System (CephFS)
Ett POSIX-kompatibelt distribuerat filsystem som tillåter simultan åtkomst av flera klienter.

Användningsfall

  • Webb och molnskalning
Idealisk för företag och tjänster som behöver snabbt skala upp sin datainfrastruktur.
  • Dataarkivering och backup
Hanterar stora datamängder på ett kostnadseffektivt sätt för långsiktig lagring.
  • Big Data-analyser
Stödjer scenarier som kräver snabb dataåtkomst och realtidsanalyser.

Ceph har blivit en populär lösning inom öppen källkod för företag och forskningsinstitutioner som söker en robust, flexibel och kostnadseffektiv lagringslösning. Dess förmåga att skala och självreparera minskar den administrativa bördan och gör den idealisk för dynamiskt växande datamängder.