Chgrp

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök

chgrp - Ändra gruppen för filer och kataloger

Kommandot `chgrp` används för att ändra gruppen för filer och kataloger i Unix-liknande operativsystem.

Syntax

chgrp [ALTERNATIV] GRUPP FIL...

Beskrivning

Kommandot `chgrp` används för att ändra gruppen för en eller flera filer eller kataloger. Det kan användas av filägare eller administratörer för att tilldela olika gruppbehörigheter.

Alternativ

Kommandot `chgrp` stöder flera alternativ som kan användas för att justera hur gruppändringar utförs:

 • -c, --changes - Visa meddelanden endast om ändringar görs.
 • -f, --silent, --quiet - Undertryck felmeddelanden.
 • -v, --verbose - Visa ett meddelande för varje behandlad fil.
 • -R, --recursive - Ändra gruppen rekursivt för alla filer och kataloger i en katalog.
 • --dereference - Ändra gruppen för den fil som en symbolisk länk pekar på, snarare än själva länken.
 • -h, --no-dereference - Ändra gruppen för den symboliska länken själv istället för dess mål.
 • --preserve-root - Misslyckas att ta bort / (används med --recursive).
 • --reference=RFILE - Använd RFILEs grupp istället för att specificera en egen grupp.
 • --help - Visa hjälpmeddelande och avsluta.
 • --version - Visa versionsinformation och avsluta.

Exempel

Här är några praktiska exempel som visar hur du kan använda `chgrp`-kommandot:

 • För att ändra gruppen för en fil:

chgrp nygrupp filnamn

 • För att ändra gruppen för flera filer:

chgrp nygrupp fil1 fil2 fil3

 • För att ändra gruppen för en katalog och alla dess innehåll (rekursivt):

sudo chgrp -R nygrupp katalog

 • För att ändra gruppen och visa detaljerad information om varje ändring:

chgrp -v nygrupp filnamn

 • För att ändra gruppen för en symbolisk länk utan att följa länken:

sudo chgrp -h nygrupp länk

 • För att använda gruppen från en referensfil:

chgrp --reference=referensfil filnamn

Skillnader mellan macOS och Linux

Det finns några skillnader att tänka på när man använder `chgrp`-kommandot på macOS jämfört med Linux:

 • Funktionalitet: `chgrp`-kommandot fungerar på liknande sätt på både macOS och Linux, men vissa alternativ och funktioner kan variera något beroende på implementationen av GNU coreutils på Linux och BSD-verktygen på macOS.
 • Alternativ: De flesta av de vanliga alternativen för `chgrp` är tillgängliga både på macOS och Linux, men det är alltid bra att kontrollera man-sidan på din specifika plattform för att se om det finns några skillnader.

Det är alltid bra att konsultera `man`-sidan för `chgrp` på din specifika plattform för att se vilka alternativ och funktioner som är tillgängliga och hur de används.

Felsökning

Om du får ett felmeddelande när du använder `chgrp`, kontrollera följande:

 • Att du har tillräckliga rättigheter för att ändra gruppen för filerna (använd `sudo` om nödvändigt).
 • Att gruppen du försöker tilldela existerar på systemet.
 • Att filerna och katalogerna du försöker ändra existerar och att du har rättigheter att ändra dem.

Se även

 • chown - Ändra ägare och grupp för filer och kataloger.
 • chmod - Ändra filbehörigheter.
 • ls - Lista filer och deras behörigheter.
 • stat - Visa detaljerad statusinformation om filer och filsystem.

Källor