Chmod

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Självklart, här är en översatt manualsida för `chmod`-kommandot i MediaWiki-format, inklusive alla parametrar, exempel och skillnader mellan macOS och Linux:

```mediawiki

chmod - Ändra filers rättigheter

Kommandot `chmod` används för att ändra åtkomsträttigheter för filer och kataloger i ett Unix-liknande operativsystem.

Syntax

chmod [ALTERNATIV]... MODE [FIL]...
chmod [ALTERNATIV]... --reference=RFILE FIL...

Beskrivning

Kommandot `chmod` ändrar åtkomsträttigheter för de angivna filerna och katalogerna enligt det specificerade modet (MODE). Rättigheterna kan anges symboliskt eller numeriskt.

Alternativ

Kommandot `chmod` stöder flera alternativ som kan användas för att justera hur rättigheterna ändras:

 • -c, --changes - Rapportera endast ändringar som görs.
 • -f, --silent, --quiet - Undertryck felmeddelanden.
 • -v, --verbose - Rapportera alla filer som bearbetas.
 • --no-preserve-root - Tillåt förändringar av / (standard).
 • --preserve-root - Tillåt inte förändringar av /.
 • --reference=RFILE - Använd rättigheterna från RFILE istället för att ange MODE.
 • -R, --recursive - Ändra rättigheter rekursivt för kataloger och deras innehåll.

Symbolisk notation

Rättigheter kan anges symboliskt med följande format:


chmod [who][operator][permission] fil

 • `who` kan vara:
 * u - user (ägare)
 * g - group (grupp)
 * o - others (andra)
 * a - all (alla)
 • `operator` kan vara:
 * + - lägg till rättigheter
 * - - ta bort rättigheter
 * = - sätt rättigheter
 • `permission` kan vara:
 * r - läs
 * w - skriv
 * x - exekvera

Exempel:


chmod u+x fil - Lägg till exekveringsrättigheter för ägaren
chmod g-w fil - Ta bort skrivrättigheter för gruppen
chmod o=r fil - Sätt läsrättigheter för andra

Numerisk notation

Rättigheter kan också anges numeriskt med en tresiffrig oktalrepresentation, där varje siffra representerar rättigheter för user (ägare), group (grupp) och others (andra):


chmod 755 fil - Sätt rättigheter till rwxr-xr-x
chmod 644 fil - Sätt rättigheter till rw-r--r--
chmod 777 fil - Sätt rättigheter till rwxrwxrwx

Exempel

Här är några praktiska exempel som visar hur du kan använda `chmod`-kommandot:

 • För att ge ägaren läs-, skriv- och exekveringsrättigheter, och ge gruppen och andra endast läs- och exekveringsrättigheter:

chmod 755 fil

 • För att ge alla användare skrivrättigheter:

chmod a+w fil

 • För att rekursivt ändra rättigheter för en katalog och dess innehåll:

chmod -R 755 katalog

 • För att använda rättigheter från en annan fil:

chmod --reference=exempelfil fil

Skillnader mellan macOS och Linux

Det finns några viktiga skillnader att tänka på när man använder `chmod`-kommandot på macOS jämfört med Linux:

 • Standardinstallationer: På de flesta Linux-distributioner är `chmod` en del av GNU coreutils, medan macOS använder BSD-versionen av `chmod`. Detta innebär att vissa alternativ och beteenden kan skilja sig åt.
 • Alternativ och funktioner: GNU `chmod` (Linux) och BSD `chmod` (macOS) kan ha olika uppsättningar av alternativ och stöd för olika funktioner. Till exempel kan vissa avancerade alternativ vara specifika för GNU `chmod`.

Här är några exempel som visar skillnaderna:

 • På Linux kan du använda `chmod --reference` för att använda rättigheter från en annan fil:

chmod --reference=exempelfil fil

På macOS kan samma alternativ saknas eller ha begränsad funktionalitet.

Det är alltid bra att konsultera `man`-sidan för `chmod` på din specifika plattform för att se vilka alternativ och funktioner som är tillgängliga.

Felsökning

Om du får ett felmeddelande när du använder `chmod`, kontrollera följande:

 • Att filen eller katalogen du försöker ändra rättigheter för faktiskt existerar.
 • Att du har tillräckliga rättigheter för att ändra rättigheterna för filen eller katalogen.
 • Att syntaxen för ditt kommando är korrekt. Kontrollera att du använder rätt alternativ och parametrar.

Se även

 • chown - Ändra ägare och grupp för filer och kataloger.
 • ls - Lista innehållet i en katalog med detaljerad information, inklusive rättigheter.
 • umask - Sätt standardrättigheter för nya filer och kataloger.

Källor