Debian

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Debian är ett av de mest inflytelserika och respekterade operativsystemen inom den fria och öppna programvaruvärlden. Grundat av Ian Murdock den 16 augusti 1993, har Debian med tiden vuxit till att bli en grundpelare för distributioner av Linux och andra operativsystem, med ett stort antal direkta "avknoppningar" som Ubuntu, samt indirekta avknoppningar som använder dessa distributioner som grund.

Filosofi och gemenskap

Debian-projektets huvudsakliga filosofi är grundad på principerna i Debian Social Contract och Debian Free Software Guidelines. Dessa principer säkerställer att programvaran förblir fri och öppen för användare att använda, dela, och modifiera. De fokuserar på vikten av att skapa ett operativsystem som uteslutande består av fri programvara. Gemenskapen runt Debian är känd för sin dedikation till dessa ideal, vilket skapat en stark och stödjande kultur för utveckling och användning av fri programvara.

Tekniska egenskaper

Debian skiljer sig från andra distributioner genom sin robusta pakethanterare, dpkg, tillsammans med APT (Advanced Package Tool), som gör det enkelt för användare att installera, uppdatera och hantera programvara. Debian stöder en mångfald av arkitekturer, inklusive men inte begränsat till amd64 (x86_64), arm64, och armhf, vilket gör det tillgängligt för en bred användarbas på olika hårdvaruplattformar.

En av de mest uppskattade egenskaperna hos Debian är dess stabilitet. Debian släpps i olika "grenar" - Stable, Testing och Unstable - som tillåter användare att välja en version baserad på deras behov av stabilitet kontra senaste programvaran. Den stabila versionen genomgår omfattande testning och är känd för sin pålitlighet, vilket gör den till ett populärt val för servermiljöer.

Versioner

Debian 12.5

x86 64 bitars

https://cdimage.debian.org/debian-cd/12.5.0-live/amd64/iso-hybrid/

x86 32 bitats

https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/i386/iso-dvd/

Önskar du Debian till någon annan plattform gå x86 och raspberry pi?

https://www.debian.org/CD/http-ftp/#stable

Raspberry PI

https://raspi.debian.net/tested-images/